IMG_0225Nakon razmatranja nacrta danas je Vlada Hercegbosanske županije na 46. sjednici donijela Odluku da u formi prijedloga uputi Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći Hercegbosanske županije u skupštinsku proceduru.

Vlada je na sjednici dala pozitivno mišljenje na Nacrt Memoranduma o razumijevanju vezano za tajnost i sigurnost podataka između BiH i Ureda Europske policije. Donesena je Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Republici Sloveniji i Protokola o izmjenama i dopunama Protokola o provođenju Sporazuma.

Donesena je Odluka kojom se ovlašćuje predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić da u ime Vlade Hercegbosanske županije potpiše Ugovor vezano za Projekt „Unaprjeđenje uvjeta za razvoj malih sirana“ Livno.
Na današnjoj sjednici donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora – regresa za 2016. godinu.

Prema ovoj Odluci, članak 1. mijenja se i glasi: naknada za korištenja godišnjeg odmora – regresa za 2016. godinu u neto iznosu od 415,00 KM po uposleniku isplatit će se najkasnije do kraja fiskalne 2016. godine. U članku 3. Odluke dodaje se tekst „te uposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim institucijama Hercegbosanske županije“.

Vlada je jednoglasno podržala prijedlog Ministarstva financija Hercegbosanske županije na planiranim aktivnostima realizacije danih preporuka u cilju otklanjanja nepravilnosti koje su identificirane u Revizorskom izvješću za 2015. godinu.
Razmatrana je i Informacija o stanju poduzeća obuhvaćenih privatizacijom u Hercegbosanskoj županiji. Poslije razmatranja doneseni su Zaključci:

1.Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije da od općina Livno i Drvar zatraži informaciju o stanju poduzeća obuhvaćenih privatizacijom u Hercegbosanskoj županiji.
2. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije da putem Županijskog suda u Livnu zatraži relevantnu dokumentaciju o stanju imovine poduzeća do 1992. godine obuhvaćenih privatizacijom u Hercegbosanskoj županiji, koja su sada u registru kod drugih sudova na području Bosne i Hercegovine.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno. Sukladno toj Odluci u privremeni Nadzorni odbor toga poduzeća imenovani su: Tomislav Pervan, predsjednik i članovi Ivan Babić, Sabahudin Čupo, Zdravko Omazić i Jozo Knez. Imenovani predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenovani su na razdoblje od 3 mjeseca.

Donijeta je Odluka o odobravanju 5.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije Dobrotvornom društvu „Merhamet“ iz Livna.

Tijekom sjednice donesene su odluke o odobravanju naknade ispitnom Povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila za mjesec srpanj 2016. godine i naknade Povjerenstvu za nadzor nad radom autoškola i ispitnog Povjerenstva za polaganja ispita za vozača motornih vozila za mjesec srpanj 2016. godine.

Razmatrano je i Izvješće o radu ispitnog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme i doneseno Rješenje o isplati naknade za rad.

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici razmatrala je i Izvješće o radu Prvostupanjskog stručnog povjerenstva za utvrđivanje vrste i stupnja težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja, vrste psihičke bolesti, trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju, radne sposobnosti i razvrstavanje djece sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju i donijela je Rješenje o isplati naknade za rad.