IMG_9285Na današnjoj 34. sjednici Vlade Hercegbosanske županije donesena je Odluka o odobravanju prijenosa sredstava s jedinstvenog računa Riznice Ministarstva financija na podračun Ministarstva gospodarstva za Projekt CAN u iznosu od 215.000,00 KM. Od ovog iznosa 85% sredstava biti će refundirano iz EU Fonda IPA Adriatic CBC. Odobrena sredstva će se koristiti za plaćanje dijela Ugovora za radove asfaltiranja piste i rulnice na letjelištu  Brda u Livnu, te se time financijska realizacija Projekta CAN okončava.

Donesen je Zaključak kojim se ovlašćuje ministar unutarnjih poslova, Darinko Mihaljević, da primjeni odredbe Kolektivnog ugovora i donese rješenja o uvećanju plaće, temeljem ocjene rada za 2015. godine, za državne službenike i namještenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Vlada je razmatrala i usvojila Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava za 2015. godinu u Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Sredstva korištena u ovim programima doznačena su iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša u Proračun Hercegbosanske županije kao posebna naknada za okoliš, koja se plaća pri svakoj registraciji motornih vozila. Ukupni planirani iznos doznačenih sredstava bio je 522.087,00 KM, koja su kroz programe resornog Ministarstva u velikoj većini realizirana.

Usvojena je Odluka o odrađivanju sjedišta Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije. Temeljem ove Odluke određuje se sjedište Zavoda za veterinarstvo u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije. Zavod može, sukladno poslovnoj politici, organizacijske jedinice, oformiti u općinama Kupres i Tomislavgrad.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o okončanju Programa investiranja kreditnih sredstava namijenjenih općini Drvar i općini Livno. Nakon što je Uprava za ceste sačinila i dostavila Vladi cjelovitu Informaciju o utrošku kreditnih sredstava, koja je razmatrana na sjednici održanoj 04. veljače 2016. godine, slijedom koje je Vlada Hercegbosanske županije donijela Zaključak kojim je općinama Livno i Drvar ostavljen rok do 29. veljače 2016. godine da s Upravom za ceste Hercegbosanske županije okončaju implementaciju preostalih/neutrošenih kreditnih sredstava iz Programa investiranja kreditnih sredstava namijenjenih općini Drvar i općini Livno. Do ostavljenog roka općina Livno je izvršila implementaciju svih odobrenih sredstava u iznosu od 100.000,00 KM, a općina Drvar je propustila dostaviti relevantne dokaze o utrošku preostalih/neutrošenih sredstava u iznosu od 153.108,48 KM, koje će ovom Odlukom Uprava za ceste Hercegbosanske županije rasporediti i utrošiti u županijsku cestovnu infrastrukturu.

Vlada je primila na znanje Plan rada Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2016. godinu i Izvješće o radu za 2015. godinu Županijskog javnog pravobraniteljstva.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Ivica Brešić, informirao je članove Vlade sa sadržajem Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH  i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Makedonije o suradnji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Vlada je razmatrala prijedlog Zaključka o ostvarenju prava iz obveznog osiguranja djelatnika J.P. RU „Tušnica“ Livno, te istim zadužila Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije da pripremi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog osiguranja.

Na inicijativu predsjednika Vlade, Draška Dalića, Vlada je donijela Zaključak kojim se obvezuju predsjednici povjerenstava za izradu kolektivnih ugovora da u roku od 15 dana sačine zajednički dokument po kojem bi svi kolektivni ugovori trebali biti međusobno usklađeni u pravima i obvezama svih zaposlenika u Hercegbosanskoj županiji i o tome obavijaste Vladu Hercegbosanske županije.

Na koncu je predsjednik Vlade, Draško Dalić, informirao Vladu o sastanku s v.d. direktorom i v.d. zamjenikom direktora Federalne porezne uprave vezano za dug zdravstvenih ustanova na području Hercegbosanske županije.