Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i primila k znanju Izvješće o radu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskoga rata HVO-a HBŽ za 2020. godinu. Spomenuto Izvješće bit će upućeno u Skupštinu HBŽ na daljnje postupanje. Jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju Informacije o namjenskom utrošku sredstava potpore od Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine u iznosu od 162.456,18 KM koji je namjenski u cijelosti utrošen za isplate korisnicima benificija za socijalnu zaštitu.

Nakon razmatranja prijedloga doneseno je Rješenje o razrješenju privremenih članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Hercegbosanska županija i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova na mandatni period od 4 godine. Usporedno s tim, Vlada je donijela i Rješenje o razrješenju privremenog Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ kao i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ na mandat od 4 godine.

U dijelu sjednice donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa br. 1 Ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji s poduzećem „MI-VAL“ d.o.o. Livno. Ovom odlukom Vlada Hercegbosanske županije daje suglasnost na Aneks br. 1. Ugovora o koncesiji poduzeću „ MI-VAL “ d.o.o. Livno u predmetu dodjele koncesije za korištenje zemljišta za izgradnju Projekta adrenalinski park „MI-VAL“, posebni oblici turizma  i eko-agro proizvodnja na lokalitetu „Trumača“ Miši općina Livno.

Na prijedlog ministarstava poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 3.000,00 KM Salihu Velagiću iz Golinjeva, kao financijska pomoć zbog nastale štete na štali od požara u rujnu 2019. godine.

Jednoglasno je donijeta Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM Udruzi za očuvanje i promicanja tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini „Stećak“ iz Tomislavgrada kao financijska potpora u organizaciji 8. revije tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske.

Nakon razmatranja Memoranduma o razumijevanju između Vlade Hercegbosanske županije i gospodarskog društva Zero Emission AG iz Švicarske, Vlada je donijela Zaključak kojim će predloženi tekst Memoranduma o razumijevanju uputiti na razmatranje u Skupštinu Hercegbosanske županije radi ishođenja ovlaštenja i suglasnosti potrebnih za vođenje pregovora i drugih postupaka vezanih za predmetni Memorandum.