Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je Zahtjev za očitovanjem i uputama za postupanje Županjskog javnog pravobraniteljstva u pravnoj stvari tužitelja Grada Livno protiv tuženog Hercegbosanske županije radi naknade štete. Riječ je o novoj tužbi Grada Livna protiv Vlade Hercegbosanske županije za korištenje zgrade u kojoj je smještena Vlada, zajedno s ministarstvima i tijelima uprave, kao i presudi kojom je Vlada obvezna na iseljenje iz zgrade koju koristi, te naknadi štete, a sve po tužbi iz 2010. godine.  Nakon razmatranja donesen je Zaključak kako će Županijsko javno pravobraniteljstvo uputiti dopis, koji će prije toga biti usuglašen na sjednici Vlade, prema Gradu Livnu kojim bi se tražio konsenzus oko izvršavanja presude.

Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i donijela Odluku o usvajanju Materijalno-financijsko poslovanja i Izvješća o radu Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2020. godinu. Donesena je Odluka o transferu sredstava Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije za razdoblje 2021. godine u ukupnom iznosu od 240.000,00 KM u svrhu financiranja rada ove institucije.

Tijekom sjednice Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i uputila ga u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.
Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Program utrošaka sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom HBŽ za 2021. godine u iznosu od 120.000,00 KM.
Vlada Hercegbosanske županije je na sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2021. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 50.000,00 KM, te Odluku kojom se daje suglasnost proračunskom korisniku SSŠ Silvije Strahimir Kranjčević iz Livna za realizaciju kapitalnih izdataka na poziciji 8213 rekonstrukcija i to 25.882,75 KM kao sredstva iz donacije Republike Hrvatske i 6.700,00 KM kao proračunska sredstva za sanaciju krovišta školske športske dvorane utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2021. godinu. Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 162.000,00 KM za 2021. godinu transferirat će se na sljedeći način:
1. 10.000,00 KM mjesečno za dvanaest mjeseci 2021. godine (razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine) za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno, odnosno ukupno 120.000,00 KM za 2021. godinu,
2. 3.500,00 KM mjesečno za dvanaest mjeseci 2021. godine (razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine) za Franjevački muzej „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad, odnosno ukupno 42.000,00 KM za 2021. godinu.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava s tekućeg transfera „Ostale potpore pojedincima – Civilne žrtve rata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 360.000,00 KM od koji 70% sredstava za tu namjeno osigurava Vlada F BiH, a 30% Vlada Hercegbosanske županije. Navedena sredstva realizirat će se na temelju Pravilnika o ocjenjivanju oštećenja organizma kod Civilnih žrtava rata i Naputka o načinu isplate novčanih primanja i načinu vođenja evidencije o korisnicima prava u Federaciji BiH.

Donesena je Odluka o dodjeli sredstava s pozicije „Izvršenje sudskih presuda za električnu energiju za Županijsku bolnicu u Livnu i Dom zdravlja Tomislavgrad“ utvrđene Proračunom HBŽ za 2021. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 230.000,00 KM. Od predviđenog iznosa 170.000,00 KM ide na izmirenje obveza po Ugovoru po obročnoj otplati duga Županijskoj bolnici „Dr. fra Mihovil Sučić“, a 60.000,00 KM Domu zdravlja Tomislavgrad.

Na koncu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Hercegbosanske županije za 2021. godinu u iznosu od 30.000,00 KM Stručnim službama Vlade u svrhu jednokratne pomoći Sisačko-moslovačkoj županiji za sanaciju posljedica potresa.