Jučer je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan sastanak s predstavnicima svih pet općina u Hercegbosanskoj županiji i Grada Livna, na temu zajedničkih razvojnih inicijativa kojem je nazočila i pomoćnica tajnika Vlade za razvoj iz Sektora za razvoj, Ivana Mišković, a sve prisutne pozdravio je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin.

Glavna tema sastanka bila je identifikacija razvojnih prijedloga za koje će Vlada Hercegbosanske županije, zajedno sa općinama i Gradom, iskazati interes prema međunarodnim donatorskim organizacijama i fondacijama. Neki od zaključaka s navedenog sastanka su da nadležna ministarstva u Vladi trebaju intenzivirati napore da se HBŽ, a samim time i općine i grad s njenog područja trebaju što više prijavljivati zajednički ili samostalno na javne pozive i u razvojne programe i projekte koji će u konačnici dovesti do otvaranja novih radnih mjesta, novih poduzeća i povoljnijeg okruženja za socioekonomski razvoj Hercegbosanske županije.

Posebnu pažnju treba usmjeriti prema lokalnim potrebama te pokušati odgovoriti na njih kroz različite Programe Vlade koji će poticati i omogućiti njihovu provedbu. Stoga će predstavnici nazočni na sastanku, u svojim nadležnostima pokrenuti i intenzivirati napore u ostvarenju suradnje sa UNDP-om (Program ujedinjenih naroda za razvoj u BIH), USAID-om (Američka razvojna agencija u BIH) i YEP-om (Projektom zapošljavanja mladih u BiH).