unnamedPredsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić danas je održao radni sastanak s direktorom Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Željkom Obradovićem, predsjednikom društva Geodetsko društvo Herceg Bosne, Ivanom Leskom i članom Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne Zdravkom Prkom.

Tijekom sastanka razmijenjene su informacije. Direktor Obradović predstavio je realizirane projekte koji su od značaja za sferu zemljišne administracije kao i druge aktivnosti geodetskog društva. Razgovaralo se i o planiranim projektima te zakonu o premjeru i katastru nekretnina koji je u izradi.

Prema riječima direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove stanje u Hercegbosanskoj županiji jedno je od najlošijih u Bosni i Hercegovini posebno u jedinicama lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti katastri i to u Glamoču, Bosanskom Grahovu, Drvaru i Kupresu.

Imajući u vidu složenost svih aktivnosti u realizaciji projekta sugerirano je jačanje kapaciteta u županjskoj Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

U Vladi Hercegbosanske županije prema riječima predsjednika Dalića postoji razumijevanje i prepoznata je potreba što boljeg funkcioniranja županijske Uprave za koji će i kroz proračun biti osigurana sredstva za potrebe djelovanja Uprave.