Vasilija Broćeta ministrica Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih  Hercegbosanske županije  danas 14. svibnja 2018. godine održala je sastanak s  pomoćnikom ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Miroslavom Jurešić, predstavnikom Comp-it grupacije, Nerminom Gogalić, predstavnicima nadležnih Centara i Službi za socijalnu skrb na području Hercegbosanske županije o primjeni informacijskog sustava SOTAC na području Hercegbosanske županije.

Cilj današnjeg sastanka je dosljednim i potpunim korištenjem ovoga sistema ostvariti veliki napredak na području socijalne i dječje zaštite u smislu uspostavljanja puno kvalitetnije i brže komunikacije između različitih razina vlasti kao i otklanjanje nejasnoća i problema s kojima se susreću operateri koji rade na unosu podataka u bazu SOTAC sustava kako bi se što prije stvorile pretpostavke za funkcioniranje jedinstvenog registra gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi.

Primjenom sustava SOTAC ostvario bi se kvaliteniji stupanj kontrole nad isplatama proračunskih sredstava,  te unaprijedila mogućnost otkrivanja eventualnih zloupotreba sustava.