(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Održan 1. Radni sastanak Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije

Danas je u hotelu B&M u Livnu u organizaciji OSCE-a BiH Ured u Drvaru i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije održan 1. Radni sastanak Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije.

Sastanku su nazočili predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, OSCE- a BiH Ured u Drvaru, županijskog Tužiteljstva, Ministarstva financija Hercegbosanske županije, Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegbosanske županije, Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Livno i predstavnici općinskih centara/službi za socijalni rad s područja Hercegbosanske županije.

Tema sastanka je bila izrada i provođenje mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za koje je Koordinacijsko tijelo za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije zaduženo Rješenjem Vlade Hercegbosanske županije broj: 01-02-7-1/19 od 16. siječnja 2019. godine.

Razgovaralo se o Nacrtu Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji, prijedlozima, sugestijama i nedostacima nakon čega je postignut zaključak da svi članovi Koordinacijskog tima eventualne prijedloge i komentare na postojeći Nacrt dostave Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije zaključno do 15.svibnja 2019. godine.

Također, zaključeno je da će se daljnji rad Koordinacijskog tima odvijati uz punu podršku i potporu OSCE-a BiH Ured u Drvaru.

About Author

Connect with Me: