Ministar financija Ante Krajina izjavio je da Ministarstvo financija Hercegbosanske županije traži najbolje moguće rješenje za isplate plaća korisnicima proračuna Hercegbosanske županije za prosinac 2009. godine. Ministar je istaknuo da je situacija s punjenjem proračuna dosta teška, ali da će se preraspodjelom sredstava pokušati osigurati isplatu plaća za prosinac 2009. godine.

Krajina je dodao da se je prošla godina bila u znaku krize, a da će tekuća 2010. godina biti još teža.
“Upravo zbog neizvjesnosti se išlo na izradu odluke o privremenom financiranju, koju su donijele gotovo sve županije, poput Sarajevske i Tuzlanske županije“- kazao je Krajina.

Krajina je potvrdio da je uplaćena druga tranša kreditnih sredstava iz prve godine Stnad by aranžmana s MMF-a u iznosu od 2.400,000 KM , koja će biti namijenjena potrebama proračunskih korisnika.