Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je objavljen Javni poziv za kandidiranje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodijele kredita za 2021 god. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju gospodarska društva sa sjedištem u Federaciji BiH čija je primarna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

  • Metalna, elektro i automobilska industrija,
  • Industrija građevinskog materijala i nemetala,
  • Drvna, papirna i grafička industrija,
  • Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i
  • Kemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike,                                                                                                te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika

Javni poziv, zajedno sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda možete preuzeti na stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije : www.fmeri.gov.ba