(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Obavijest o prijavi plana proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije uputilo je obavijest općinskim odjelima gospodarstva o obvezi prijave plana proizvodnje za poljoprivredne proizvođače koji planiraju u idućoj godini podnositi zahtjeve za isplatu novčanih poticaja. Naime, sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ( „Službene novine F BiH“, broj 42/10) i čl. 8 stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodni („Službene novine F BiH“, broj 45/11 i 54/11), propisano je da klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu resornom županijskom ministarstvu najkasnije do 15.11. tekuće godine. Prijava se podnosi na Obrascu Prijave plana proizvodnje (PPP) koji se nalazi u privitku naprijed navedenog Pravilnika i koji čini njegov sastavni dio. Također, u  čl. 8 stavak 3. istog Pravilnika je propisano da klijent koji ne izvrši prijavu planirane proizvodnje u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčani poticaj.
Obrazac Prijave plana proizvodnje (PPP) zainteresirani poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti kod svih općinskih odjela gospodarstva, resornom ministarstvu ili OVDJE.

About Author

Connect with Me: