Na većini položaja jabuke i kruške nalaze se u fazi pune cvatnje. Stoga je poželjno obaviti preventivnu zaštitu nasada zbog mogućih primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). U tu svrhu mogu se primijeniti pripravci na osnovi mankozeba, dodina, pirimetanila, metirama, ditianona ili cirama.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača.