(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Obavijest za voćare

Na većini položaja jabuke i kruške nalaze se u fazi pune cvatnje. Stoga je poželjno obaviti preventivnu zaštitu nasada zbog mogućih primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). U tu svrhu mogu se primijeniti pripravci na osnovi mankozeba, dodina, pirimetanila, metirama, ditianona ili cirama.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača.

About Author

Connect with Me: