Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava, obavještava poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije o propisanim rokovima za podnošenje  prijave proizvodnje ( P-1 obrazac), rokovima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu ( Z-1 obrazac),  kao i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu iz federalnog proračuna, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BiH“, broj 32/17 i 55/17)

Poljoprivredni proizvođači su dužni izvršiti ažuriranje podataka  o brojnom stanju stoke i korištenja zemljišta u općinskoj službi koja vodi Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata, do 31.03.2018.godine.Napominjemo da je neophodno provjeriti i bankovni račun koji je upisan u RPG i RK.

S obzirom na vrste proizvodnji za koje su poljoprivredni proizvođači podnosili zahtjeve za isplatu novčanih potpora u prethodnim godinama, niže navodimo rokove za podnošenje prijave proizvodnje , Obrazac P-1 i zahtjeva za isplatu novčane potpore, Obrazac Z-1 sa propisanom dokumentacijom

Rokovi za podnošenje P-1 i Z-1 obrasca za biljnu proizvodnju

– proizvodnja krušnih žitarica (pšenica, raž) – P-1 do 15.05. ; Z-1 do 01.10.
– proizvodnja ječma, zobi i tritikala –. P-1 do 15.05. ; Z-1 do 01.10.
– proizvodnja krmnog bilja-silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice –  P-1 do 31.05. ; Z-1 do 01.10.
– proizvodnja uljarica-uljana repica, suncokret i soja – P-1 do 15.05. ; Z-1 do 01.10.
– proizvodnja povrća – rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata i mladi krumpir- P-1 do  31.05. ; Z-1 do 01.10.
– proizvodnja heljde – P-1 do 15.06. ; Z-1 do 01.10.
– proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja – kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor- P-1 do 15.06. ; Z-1 do 01.10.
– proizvodnja sjemena strnih žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, tritikale i sjemenska heljda) – P-1 do 15.05. a za heljdu do 01.06. ; Z-1 do 01.10.
-proizvodnja sjemena kukuruza , soje i suncokreta –  P-1 do 01.06. ; Z-1 do 01.10.
– proizvodnja sjemenskog krumpira- osnovno sjeme i certificirano sjeme – P-1 do 30.06.; Z-1 do 01.10.

Rokovi za podnošenje P-1 i Z-1 obrasca za animalnu proizvodnju

– mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka – P-1 do 10.04. ; Z-1 do 01.09.
– proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka- P-1 do 10.04.; Z-1 –podnosi  registrirani prerađivač/otkupljivač u  ime klijenta najkasnije do 15.dana u mjesecu za prethodni kvartal
– proizvodnja goveđeg mesa-tov junadi od teladi iz domaćeg uzgoja– P-1 ( prijava početka tova) u roku od  pet dana od useljenja  posljednjeg grla u turnus, od kada se računa početak turnusa , P-1 ( prijava završetka  tova – najkasnije 20 dana prije završetka tova  i Z-1 do 01.10.
– uzgoj krava prvotelki – rasplodne junice –  P-1 do 15.08. ; Z-1 do 01.10.
– uzgoj goveda u sustavu krava-tele – P-1 do 15.08. ; Z-1 do 01.10.
– proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka – P-1 do 10.04.; Z-1 –podnosi  registrirani  prerađivač/otkupljivač u ime klijenta najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni kvartal
– uzgoj rasplodne stoke – ovce i koze – P-1 do 15.05.; Z-1 do 01.10.
– proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja – P-1 ( prijava početka tova )  u roku od pet dana nakon  završetka  karantene (za grla iz uvoza), odnosno useljenja posljednjeg praseta u turnus ( vlastiti ili domaći uzgoj), P-1 (prijava završetka tova) najkasnije 10 dana prije završetka tova svinja ; Z-1 do 01.10.
– uzgoj rasplodne stoke (krmača) – P-1 do 31.05. ; Z-1 do 01.10.
– košnice pčela,uzgoj pčelinjih zajednica – P-1 do 15.05. ; Z-1 do 01.10.

Prijava proizvodnje – Obrazac P-1 i zahtjev za isplatu novčane potpore – Obrazac Z-1 sa propisanom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava HBŽ, putem Pisarnice (soba broj 3).
Uvjete za ostvarivanje novčanih potpora kao i dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtjev navedeni su u  Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ( „Službene novine F BiH“, broj 32/17), koje možete preuzeti OVDJE i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ( „Službene novine F BiH“, broj 55/17), koji možete preuzeti OVDJE.

Za sve upite i nejasnoće vezane za ostvarivanje prava na novčanu potporu možete se obratiti osobno u prostorije  Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ili na tel/fax 034-200-364.