(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Obavijest o javnoj raspravi

zgrada-vladeSkupština Hercegbosanske županije, na sjednici od 30.12.2016. godine razmatrala je Nacrt Zakona o pravobraniteljstvu u Hercegbosanskoj županiji i donijela Zaključak da se o Nacrtu Zakona o pravobraniteljstvu otvori i sprovede javna rasprava u roku od 60 dana.

U skladu s navedenim, Nacrt Zakona o pravobraniteljstvu objavljuje se na web stranicama Vlade Hercegbosanske županije, te se time otvara javna rasprava, a s danom objave počinje teći rok od 60 dana za javnu raspravu.

Mišljenja, prijedlozi, sugestije i dopune mogu se dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u toku trajanja javne rasprave na web mail: mpu@vladahbz.com ili pismenim putem na adresu: Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Stjepana II Kotromanića bb, 80101 Livno, BiH.

Nacrt Zakona o pravobraniteljstvu u Hercegbosanskoj županiji možete preuzeti OVDJE i na stranici Ministarstvu pravosuđa i uprave u rubrici propisi ministarstva http://www.vladahbz.com/ministarstvo-pravosuda-i-uprave/propisi-ministarstva/ 

 

About Author

Connect with Me: