Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije obavještava, da je nakon objavljenog javnog poziva i provedenog postupka, utvrđena Lista eksperata za Hercegbosansku županiju. Eksperti su stručnjaci za upravne, stručne i druge poslove, koji sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 01/14 i 05/16) sudjeluju u povjerenstvima za provođenje javnog natječaja kod postupka prijema državnih službenika.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije uputilo je Javni poziv koji je bio objavljen na službenoj internet stranici Vlade HBŽ, Narodnim novinama HBŽ te u dnevnim novinama koje se distribuiraju na području Hercegbosanske županije.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati eksperti, načinu izbora i utvrđivanju Liste eksperata s koje se imenuju članovi povjerenstva za izbor državnih službenika u tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 06/14), Ministarstvo pravosuđa i uprave HBŽ je formiralo povjerenstvo koje je razmotrilo sve pristigle prijave. Prijave je blagovremeno poslalo ukupno 17 kandidata, od kojih je za 13 kandidata utvrđeno da su ispunili propisane uvjete te dostavili urednu dokumentaciju. Eksperti se, sukladno Pravilniku imenuju na period od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.