Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) objavio Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za podnošenje prijava za sudjelovanje u provedbi druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG).

Druga četverogodišnja faza MEG projekta (2021.-2025.) ima za cilj doprinijeti daljnjoj demokratizaciji lokalne uprave u Bosni i Hercegovini, kao i uvođenju efektivnijih i efikasnijih javnih usluga za građane. Ovo se planira postići kroz dijalog o politici dobre lokalne uprave, zajedno s regulatornim poboljšanjima na području usluga vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama, koji će u konačnici omogućiti efektivnije, pravičnije i održivo pružanje osnovnih lokalnih usluga.

Sve informacije  o načinu prijave, kao i uvjeti Javnog poziva možete pronaći na linku:
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/javni-poziv-jedinicama-lokalne-samouprave-u-bosni-i-hercegovini-.html