U utorak, 13. prosinca 2011. godine u 900 održat će se 123. (sto dvadeset i treća) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 122. sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa utroška     sredstava s pozicije nabava opreme – uredska oprema – predviđenih u     Proračunu kod Ministarstva financija Hercegbosanske županije za 2011.    godinu;
3. Razmatranje Programa rada za 2011. godinu i Izvješće o radu za     2010. godinu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja osobi ispred     Hercegbosanske županije za sudjelovanje u radu privremenog Nadzornog     odbora JP Park prirode Blidinje i prijedlog Odluke  o davanju suglasnosti na privremeno     ovlaštenje imenovanja predsjednika JP Park prirode Blidinje;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o privremenom financiranju     Hercegbosanske županije za period 1. siječnja do 31. ožujka 2012;
6. Razmatranje Zahtjeva za transfer sredstava iz Proračuna     Hercegbosanske županije za 2011 godinu – agencija za privatizaciju;
7. Tekuća pitanja.