U četvrtak, 1. prosinca 2011. godine u 900 održat će se 122. (sto dvadeset i druga) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 121. sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju odobrenja za raspisivanje     javnog natječaja za izradu preostalog Prostornog plana za područje     Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva  za izbor najpovoljnijeg ponuđača za     izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske     županije;
4. Razmatranje Rebalansa proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje     Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje smjernica fiskalne politike Hercegbosanske županije     2012-2014. godine;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o uporabi suficita Proračuna     Hercegbosanske županije za 2010. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o rješavanju prvostupanjskih     upravnih predmeta;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava     iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2011. godinu Stručnim     službama Vlade Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o pokrivanju dijela troškova –    poštanskih usluga Općinskog suda Livno;
10. Razmatranje Zahtjeva – Uprava za šumarstvo;
11. Tekuća pitanja.