Na jučer održanoj 13. sjednici Vlade usvojen je prednacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu u iznosu od gotovo 75 milijuna KM. Proračun Hercegbosanske županije usvojen je u formi nacrta, kao i Zakon o izvršenju proračuna za 2014. godinu te su kao takvi upućeni u skupštinsku proceduru na daljnje razmatranje.

Vlada je dala suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2014. godinu Zavodu za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije i Zaključkom Vlade donesenom na ovoj sjednici zadužila Upravno vijeće ove zdravstvene ustanove da predložene korekcije pojedinih članova Vlade na ovaj Plana prihoda i rashoda ugrade u isti u roku od 15 danas.

Razmatrano je, usvojeno i upućeno u skupštinsku proceduru Financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2013. godinu Agencije za privatizaciju, kao i Financijski plan i Plan aktivnosti za 2014. godinu ove Agencije.

Predsjednik Vlade Branko Ivković predstavio je jučer Plan i program rada Vlade za 2014. godinu. Predstavljeni Plan i program rada usmjeren je prije svega na ublažavanje posljedica recesije te na što brži gospodarski razvoj i oporavak županije, koji će u velikoj mjeri ovisiti o punjenju Proračuna Hercegbosanske županije, odnosno o prihodima kojem će Vlada u svome radu moći raspolagati. Ovaj Plan i program Vlada je usvojila i uputila u Skupštinu na daljnje postupanje.

Nacrt Zakona o javnom okupljanju, predstavljen od strane ministra unutarnjih  Hercegbosanske županije Marija Lovrića, usvojen je te u formi prijedloga upućen u skupštinsku proceduru.

Mišljenje Savjeta Prostornog plana o prednacrtu Prostornog plana Hercegbosanske županije, koje je dostavljeno Vladi na razmatranje, prihvaćeno je i biti će upućeno nositelju izrade ovoga dokumenta JU „Novom urbanističkom zavodu RS“ – a iz Banja Luke.

Vlada je jučer donijela niz Uredbi i općih smjernica kadrovske politike za provedbu Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji i to:

–  Uredbu o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
– Uredbu o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe Hercegbosanske županije koje obavljaju državni službenici i uvjetima za vršenje poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa;
– Uredbu o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici i poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici;
– Uredbu o uvjetima, načinu i programu polaganja stručnog upravnog ispita namještenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji i Program stručnog upravnog ispita za namještenike u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji i
– Opće smjernice kadrovske politike u tijelima državne službe Hercegbosanske županije.

Rješenjem je Vlada imenovala članove Organizacijskog odbora 6. Festivala rada, koji će se održati u Livnu, 10. svibnja 2014. godine u SSŠ Silvija Strahimira Kranjčevića i donijela Odluku o imenovanju članova Radne skupine, koja će izraditi prijedlog akata potrebnih za prijenos udjela na JP „Elektroprivredu HB HZ“ d.d. Mostar državnog kapitala koji Hercegbosanska županija ima u JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno.

Točka 12. iz najavljenog dnevnog reda odgođena je za sljedeću sjednicu.