Propisi ministarstva

ZAKONI

PRAVILNICI

 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/05.),
 • Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/05.),
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju vođenja registra osnovnih škola („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/05.),
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju vođenja registra srednjih škola („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/05.),
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u osnovnim školama („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/05.),
 • Pravilnik o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/05.),
 • Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/05.),
 • Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/05.),
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjim školama i učeničkim domovima („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 7/05.),
 • Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 7/05.),
 • Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 7/05.),
 • Pravilnik o polaganju mature i završnog ispita („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 7/05. i 5/11.),
 • Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju nastavnika, profesora i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 9/05.),
 • Pravilnik o normi neposrednog odgojno – obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno – obrazovnim poslovima u osnovnoj školi („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 7/06.),
 • Pravilnik o normi rada nastavnika i drugih djelatnika u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 7/06.),
 • Pravilnik o broju učenika u razrednom odijelu u osnovnoj školi („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 7/06.),
 • Pravilnik o broju učenika u razrednom odijelu u srednjim školama („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 7/06.),
 • Pravilnik o organizaciji i načinu rada ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za vozača motornih vozila („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 9/07.),
 • Pravilnik o polaganju stručnih ispita nastavnika, stručnih suradnika, odgojitelja i suradnika u nastavi srednjih škola i domova učenika, te učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 2/09),
 • Pravilnik o visini naknade za troškove postupka nostrifikacije i ekvivalencije stranih obrazovnih isprava („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/09),
 • Pravilnik o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 1/10),
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječejem vrtiću („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/10),
 • Pravilnik o polaganju ispita uposlenika u osnovnim i srednjim školama za stjecanje dopunskog pedagoško – psihološkog obrazovanja („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/10),
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja popravnih ispita u srednjim školama („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 7/10),
 • Pravilnik o načinima, postupcima i lementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 6/11),
 • Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 1/12., 3/12. i 1/14.),
 • Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 1/12. i 1/14.),
 • Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 2/13.),
 • Pravilnik o formiranju i radu školskih prometnih patrola („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 8/14.),
 • Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna Hercegbosanske Županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 10/14.),
 • Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti športa koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna Hercegbosanske Županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 10/14.),
 • Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola, radom Crvenog križa i radom ispitnog povjerenstva za provođenje ispita za vozača motornih vozila („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 10/14.),
 • Pravilnik o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima diplomskih studija („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 2/15.),
 • Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 6/15.),

ODLUKE

 • Odluka o utvrđivanju naknade troškova osposobljavanja vozača motornih vozila („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 9/07.),
 • Odluka o utvrđivanju naknade za reverifikaciju uvjeta rada autoškole („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 9/07.),
 • Odluka o visini naknade troškova za polaganje ispita vozača motornih vozila („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 9/07.),
 • Odluka o nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku za devetogodišnje školovanje („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/09.),
 • Odluka o određivanju dobne granice za upis u prvi razred devetogodišnjeg programa osnovnog obrazovanja („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 4/11.),
 • Odluka o odobravanju nastavnog plana i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije u BiH („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 3/14.).
 • Aneks kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 8/10.),
 • Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 10/08.),
 • Sporazum o isplati zaostalih troškova prijevoza na posao i s posla, isplati otpremnine za odlazak u mirovinu i isplati dnevnica za ekskurzije djelatnicima osnovnih škola na području HBŽ („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 1/14.),
 • Sporazum o umanjenju tjedne norme neposredno odgojno – obrazovnog rada, o isplati troškova prijevoza na posao i s posla, o isplati jubilarnih nagrada i otpremnine za odlazak u mirovinu djelatnicima srednjih škola na području HBŽ („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 3/14.).

.