Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa

Petar GalićMinistar: Petar Galić prof. povijesti i zemljopisa

e-mail: petar.galic@vladahbz.com

Tajnica:
Tel/fax: (+387) 034/200-900
e-mail: minpro_li@net.hr / mzpks@vladahbz.com
Stjepana II Kotromanića bb
80101 Livno

 

Pomoćnik ministra za prosvjetu: Mate Križanac
Tel/fax: (+387) 034/200-900

Šef odjela za prometnu edukaciju: Tomislav Buljan
Tel/fax: (+387) 034/200-900

Stručni savjetnik za normativno-pravne, upravno-pravne i opće  poslove: Kristina Mihaljević
Tel/fax: (+387) 034/200-900

Nadležnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obavlja

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obavlja  poslove iz svoje nadležnosti i to: unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg obrazovanja i visokog obrazovanja, izrada propisa iz djelokruga predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg obrazovanja i visokog obrazovanja, unaprjeđenje i promicanje kulture i športa u županije, a osobito športa djece i mladeži, izrada propisa iz djelokruga športa i kulture, unaprjeđenje znanstveno istraživačke djelatnosti, stručno pedagoški i inspekcijski nadzor nad radom predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih ustanova, provedba ispita za dobivanje licenci, ispita za stjecanje zvanja vozač – instruktor motornih vozila i ispita za osposobljavanje vozača motornih vozila i obavlja i druge upravne i stručne poslove određene županijskim zakonima i drugim propisima.