ZAKONI

 • Zakon o porezu na promet nekretnina
 • Radna verzija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima Hercegbosanske županije
 • Zakon o porezima Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“; broj: 10/09)
 • Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“, broj: 01/14, 5/16),
 • Zakon o porezima Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“; broj: 10/09 i 2/10),
 • Zakon o porezu na promet nekretnina („Narodne novine HBŽ“, broj: 7/02),
 • Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, broj: 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14),
 • Zakon o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“; broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13),
 • Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH (Službene novine FBiH“, br. 86/07, 24/09 i 45/10)
 •  Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14“)
 •  Zakon o organizaciji tijela uprave Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”; broj: 35/05″)
 •  Zakon o pripadnosti javnih prihoda („Službene novine Federacije BiH“; broj: 22/06)
 •  Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, br. 83/09)
 •  Zakon o riznici („Službene novine Federacije BiH“; broj: 26/16)
 •  Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/06, 76/11 i 89/11)
 •  Zakon o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH, broj: 38/16)
 •  Zakon o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“; broj: 102/13)

PRAVILNICI

 •  Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriju Federacije BiH („Službene novine F BiH“, broj: 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14, 20/15, 44/15, 53/15 i 73/15),
 •  Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda s jedinstvenog računa riznice Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“, broj: 10/04, 7/08 i 7/13),
 •  Pravilnik o postupku izravnog sporazuma broj: 03-02-14-844/15 od 15. srpnja 2015. godine,
 •  Pravilnik o godišnjim odmorima, plaćenom i neplaćenom odsustvu djelatnika Ministarstva financija HBŽ broj: 03-02-02-17/10. od dana 28. lipnja 2010. godine,
 •  Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika Ministarstva financija Hercegbosanske županije broj: 03-01-02-40/08. od dana 27. kolovoza 2008. godine,
 •  Pravilnik o uredskom poslovanju Ministarstva financija Hercegbosanske županije broj: 03-02-02-19/09 od 30. travnja 2019. godine,
 •  Pravilnik o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Proračuna FBiH („Službene novine FBiH“, broj:69/14),
 •  Odluka o kriterijima korištenja sredstava „Tekuće rezerve / pričuve „ proračuna   Hercegbosanske županije ( prilog Obrazac – TP) , („Narodne novine HBŽ“, broj: 1/16),
 •  Uredbom o računovodstvu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 87/10),
 •  Pravilnikom o knjigovodstvu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 60/14),
 •  Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 69/14).