Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat obratio se pismenim putem federalnom premijeru Mustafi Mujezinoviću, federalnom ministru okoliša i turizma Nevenku Hercegu i federalnom ministru zdravstva Safetu Omeroviću sa zamolbom da federalna vlada financira uklanjanje lijekova koji su uskladišteni u okruženju Doma zdravlja u Drvaru. Riječ je o oko 100 m3 lijekova, kojima je istekao rok trajanja, a koji predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi. Dr. Horvat je naglasio da su lijekovi ekološka bomba koja prijeti prvenstveno žiteljima drvarske općine, a i cijeloj županiji.Ministar Horvat je pojasnio da uklanjanje lijekova iziskuje prilična financijska sredstva, koja nadilaze trenutne mogućnosti županijskog proračuna, te da će uklanjanje lijekova biti jedino moguće uz pomoć federalne vlade.