U organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva održana je trodnevna manifestaciju o zdravstvu u Federaciji BiH na kojoj je nazočio i ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije dr. Darko Horvat.

U sklopu manifestacije koja se odnosila na prezentacije o stanju u zdravstvu po županijama, ministar Horvat je izjavio da Hercegbosanska županija prostorno najveća županija u Federaciji sa malim brojem stanovnika, ali velikom udaljenošću pojedinih općina od glavne županijske bolnice fra Mihovil Sučić u Livnu.

Ministar Horvat je pozvao Federalnu Vladu da se aktivnije uključi u rješavanju statusa socijalno ugroženih osoba na području županije. Horvat je također istaknuo da je potrebna obnova i rekonstrukcija županijske bolnice, kao i efikasnost uspostavljanja mreže zdravstvenih ustanova te proširenja domova zdravlja u dnevne bolnice.