Share:

Održan seminar na temu upravljanje razvojem za izabrane županijske dužnosnike Skupštine Hercegbosanske županije

Seminar na temu upravljanja razvojem za izabrane županijske dužnosnike, održan je u petak, 29.studenog 2019.godine  u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu u organizaciji Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III).

Modul seminara bio je usmjeren na izabrane skupštinske zastupnike te na načine kako da Skupština preuzme aktivniju ulogu u upravljanju razvojem. Seminar je vodio prof. dr. Bahrija Umihanić, a prisutni su bili  i NasirNalić predstavnik ILDP-a, zastupnici u Skupštini Hercegbosanske županije, djelatnici Stručne službe Skupštine i djelatnici Sektora za razvoj Stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije.

U uvodu su predstavljeni zakonski akti i uredbe koje su bitni za planiranje i upravljanje razvojem, te organizacija poslovanja za razvojno planiranje i upravljanje razvojem kao i uloga Skupštine u istim. Ciljevi održivog razvoja i potreba njihove integracije u strateške dokumente bili su drugi dio predavanja, dok je treći dio izdvojio ključne aspekte i procese upravljanja razvojem.Naglasak je bio na procesima,koordinirajućim strukturama, funkcijama te mjestom i ulogom županijskih zastupnika u procesima izrade, donošenja i implementacije strateških dokumenata.

Zastupnici su također dobili prijedlog na koji način Radna tijela Skupštine trebaju u svoj djelokrug rada uvrstiti i Strategiju razvoja, Akcijske planove, Izvješća o razvoju te ostale razvojne dokumente. Također za ovu svrhu pripremljene su i liste za provjeru, odnosno alati koje radna tijela mogu koristiti kod budućih poslova donošenja i implementacije strateških dokumenata.

Seminar je održan u sklopu obuka Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III), koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske, Vlade Kraljevine Švedske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini a implementira se i u Hercegbosanskoj županiji u razdoblju 2017-2021.

 

Share:

Vlada donijela Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o razvoju s provedbom Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu

Na svojoj 70. sjednici, održanoj 19. studenoga 2019. godine,  Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) Vlada je donijela Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o razvoju s provedbom Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Svrha godišnjeg izvješća o razvoju županije je da pruži pregled ostvarivanja razvojnih ciljeva i provedbe Strategije, ali i da prati stupanj razvijenosti županije. Izvješćem se prate osnovni makroekonomski pokazatelji u županiji, te stupanj provedbe mjera definiranih integriranom strategijom razvoja.

Izvješće se sastoji od dva dijela. Prvi dio se odnosi  na stupanj provedbe i ispunjenosti razvojnih mjera i postignuće ciljeva definiranih u Strategiji, a drugi dio se odnosi na praćenje makroekonomskih pokazatelja razvijenosti županije.

Svrha praćenja je da se na temelju izvještaja iniciraju postupci revizije ili ažuriranja trogodišnjeg akcijskog plana ukoliko je potrebno, odnosno da se upravlja razvojem kroz integriranu Strategiju  te radi na ažuriranju i revidiranju čim se ukaže potreba za istim.

Planiranje i upravljanje razvojem proces je kojega mnogi u društvu ali i veliki broj ljudi u administracijama nisu još uvijek svjesni a ni za njega spremni.

Kako se može vidjeti u podacima dostavljenim od strane nadležnih institucija, ukupna vrijednost provedenih projekata u 2018. godini  iznosi 13.401.578 KM, od čega  SC 1 6.206.261 KM, SC 2 2.673.758 KM i za SC 3 4.521.559 KM.

Od ukupno  planiranih sredstava prema izvorima financiranja u SC1  vlastita sredstva su 5.895.725 KM, drugi proračunski izvori  i EU fondovi 310.536; SC 2  vlastita  sredstva iznose 616.663 KM ostali 2.057.095 KM a SC 3 vlastiti 4.504.670 KM  a ostali i EU 16.889 KM.

Realizacija financijskih sredstava u postotcima iznosi 82% ukupno, te za SC 1 iznosi 96,4%, SC2 55,1% i SC3 89,4% , dok je po broju  aktivnosti realizirano 80 % ukupno planiranih aktivnosti.

Kompletan Izvještaj o razvoju za 2018. godinu možete naći u rubrici dokumenti Strategije razvoja ili OVDJE.

Share:

U Livnu održana dvodnevna radionica s glavnim naglaskom na regionalni i ruralni razvoj

2Dvodnevna radionica pod nazivom “Razvojne politike u F BiH u kontekstu pridruživanja EU – Programi, projekti, fondovi- Regionalni i ruralni razvoj održana je u ponedjeljak i utorak 13. I 14. 2.2017. godine u PTC Forum u Livnu.

Poljoprivredni proizvođači, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici županijskih i općinskih institucija te zainteresirani pojedinci tijekom radionice koju su vodili konzultanti u okviru regionalnog i ruralnog razvoja Ivana Laginja i Nenad Kocmur bili su u prilici čuti više o putu Hercegbosanske županije u europskim integracijama te kako se na vrijeme pripremiti za procese koji slijede.

Predstavljene su razvojne politike prvenstveno u pogledu poljoprivrednog i ruralnog razvoja, regionalnom razvoju te uloge lokalnih i regionalnih razvojnih institucija.

Također su predstavljeni obrasci za prikupljanje projektnih ideja kao i aktualni natječaji Europske komisije za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj lokalne infrastrukture.

Savjetnica predsjednika Vlade za gospodarstvo i financije, Ivana Mišković nazočnima je predstavila Strategiju razvoja Hercegbosanske županije 2016.- 2020.godine, kao i buduće strukture razvoja u Hercegbosanskoj županiji kroz Razvojnu agenciju i Stručnu službu za razvoj i europske integracije koje će u narednom razdoblju biti vodeće institucije za razvoj županije.

Održana radionica organizirana je u sklopu projekta “Podrška procesu europskih integracija u Federaciji BiH” kojeg u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Hercegbosanske županije provode Public Administration International i Vanjskopolitička inicijativa BiH, a financira Good Governance Fund iz Velike Britanije.

FOTOGALERIJA

 

Share:

Održana prezentacija Strategije razvoja Hercegbosanske županije

1U  sklopu projekta „Mogu sam!” u ponedjeljak je, 1. kolovoza, u prostorijama Udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u Livnu održan okrugli stol na kojem je između ostalog predstavljena i Strategija razvoja Hercegbosanske županije 2016.-2020. Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici udruga Koalicije organizacija osoba s invaliditetom „Zajedno možemo” zajedno s drugim udrugama s područja županije.  Strategiju je predstavila Ivana Mišković, koordinatorica za provedbu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2016.-2020.

Kroz prezentaciju usvojenog dokumenta Strategije, poseban je naglasak stavljen na mjeru razvoja sustava socijalnih usluga i aktivnostima koje udruge mogu i trebaju vezati za ostvarenje osnovnih prava svojih članova a navedeni su u Strategiji razvoja.

Također je bilo riječi i o načinima na koji udruge mogu vezati svoje aktivnosti za razvojnu Strategiju, izraženo i nezadovoljstvo načinom na koji su Udruge sudjelovale u izradi Strategije te je zaključeno da će se u narednom razdoblju raditi na uključivanju osoba s invaliditetom u provedbu Strategije.

Share:

Strategija razvoja ključni strateško-planski dokument Hercegbosanske županije

zgrada vladeVlada Hercegbosanske županije je na ovogodišnjoj pretposljednjoj sjednici održanoj 16. prosinca 2015.godine prihvatila Prednacrt Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016. – 2020. godina i uputila je u formi Nacrta  u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Strategija razvoja predstavlja ključni strateško-planski dokument koji treba aktivirati sredstva za razvoj županije na točno određene aktivnosti koje su prepoznate kao ključne. Strategija obuhvaća gospodarski  i društveni aspekt, ali i poboljšanje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša. Rađena je po standardiziranoj metodologiji planiranja na lokalnoj razini (MiPRO) i u skladu je sa strategijama viših razina vlasti u BiH, ali i sa Strategijom Europske Unije (EUROPA 2020).
Ova Strategija uspostavlja osnovu za praćenje napretka i izvršenja pojedinih ciljeva, te potiče na međusektorski pristup svih županijskih ministarstava i uprava.

Ona sadrži i listu prioritetnih mjera za svaki sektor, a provođenjem ovih mjera i njihovih projekata doprinijeti će se postizanju strateških ciljeva.

Operativno-financijski okvir za provođenje Strategije usklađen je sa Proračunom Vlade Hercegbosanske županije i dostupnim vanjskim izvorima financiranja. Ukupan predviđeni iznos za realizaciju Strategije razvoja  je 63.8 milijuna KM za petogodišnje razdoblje što u prosjeku iznosi oko 12.5 milijuna godišnje ili oko 18% godišnjeg proračuna.

Share:

Informacija o planiranim daljnjim aktivnostima u procesu izrade i donošenja Strategije

zgrada vladeNakon objave Prednacrta Strategije i dobivenih komentara, predstoji nam na što bolji način uobličiti mjere i projekte sukladno dobivenim komentarima  i prijedlozima, te pokušati ukomponirati projekte u  dokument te ih operativno i financijski  posložiti.

Takav dokument ce još jednom ići konzultantima na doradu kako bi se pripremio za Vladu i Skupštinu Hercegbosanske županije kao i za Javnu raspravu. Uz proceduru predlaganja i  donošenja Strategije razvoja 2016. – 2020. bit će također potrebno i razviti sustav  upravljanja razvojem, uključujući funkcije planiranja i  praćenja provedbe. Također će biti potrebno načiniti Plan organizacijskih i ljudskih resursa za provedbu Strategije kao i Plan praćenja, izvještavanja i evaluacije.

Nakon usvajanja županijske institucije izvještavat će o napretku u realizaciji mjera, projekata i aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti u zadnjem kvartalu svake godine. Jedinica za upravljanje razvojem na osnovu dostavljenih izvješća institucija pripremat će godišnje izvješće o realizaciji Strategije razvoja. Nakon usvajanja, izvješće o realizaciji Strategije razvoja županije dostavljat će se i Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

Share:

Obavijest zainteresiranim za sudjelovanje u izradi Prednacrta Strategije razvoja Hercegbosanske županije

strategija_razvojaMinistarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije, kao koordinator na izradi Strategije razvoja Hercegbosanske županije, poziva sve zainteresirane da daju primjedbe i sugestije na Prednacrt Strategije do petka, 20.studenog 2015 i to putem mail-a: domagoj.kliso@gmail.com.

Dokumenti se nalaze u izborniku Strategija razvoja, te padajućim izbornicima Uvod i metodologija izrade, Strateška platforma i Programski okvir i mjere po strateškim ciljevima.

U ključnom dokumentu razvoja Županije je i veoma bitni dio koji se odnosi na Programski okvir i podijeljen je na tri strateška cilja:

  • Konkurentno gospodarstvo kroz intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti
  • Poboljšanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša
  • Razvoj ljudskih kapaciteta i struktura za upravljanje razvojem u funkciji povećanja kvalitete života.