Share:

Održana 58. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Nakon razmatranja Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici donijela je Odluku o usvajanju odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Europske komisije. Tom Odlukom Usvajaju se odgovori na dodatna pitanja, te prijevod istih na engleski jezik iz Upitnika Europske komisije koji su usuglašeni i tehnički finalizirani kroz tijela sustava koordinacije procesa europskih integracija BiH u Europsku uniju.

Tijekom sjednice donesena je  Odluka o izmjeni i dopuni odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (pozitivna lista lijekova HBŽ).

Vlada Hercegbosanske županije donijela je i Odluku o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije. Ministarstvo rada,  zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u ime Vlade Hercegbosanske županije provesti će postupak izbora članova Upravnog vijeća putem javnog natječaja sukladno utvrđenim kriterijima Vlade Hercegbosanske županije.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o izboru objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH „ za Federaciju BiH za 2019. godinu sa listom objekata rangiranih po prioritetima: Osnovna škola „Drvar“ u Drvaru. Projekt Svjetske banke „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH implementira se na javnim objektima iz oblasti obrazovanja i zdravstva.

Vlada je donijela i Rješenje o isplati naknada popisnim povjerenstvima korisnika Proračuna.

Share:

Dnevni red 58. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U petak, 22. veljače 2019. godine u 10:30 sati održat će se 58. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 57. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Europske komisije;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (pozitivna lista lijekova HBŽ);
 4. Razmatranje Prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
 5. Razmatranje prijedloga Odluka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Drvar;
 6. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Održana 57. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 57. sjednici donijela je Odluku o prihvaćanju Izvješća o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na području MUP-a Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Tijekom 2018. godine na području Hercegbosanske županije u narušavanju javnog reda i mira evidentirano je 285 prekršaja koje je počinilo 389 civilnih osoba, a od toga je 8 osoba malodobno. U narušavanju javnog reda i mira sudjelovale su 552 osobe. U odnosu na 2017. godinu evidentiran je manji broj prekršaja za 10 prekršaja ili za 3,39% i manji broj počinitelja prekršaja za 29 počinitelja ili za 6,94%. U svim slučajevima narušavanja javnog reda i mira policijski službenici su pravovremeno i profesionalno intervenirali, prikupili dokaze o počinjenju prekršaja, te protiv 132 počinitelja prekršaja podnijeli 85 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdali 248 prekršajnih naloga. U Odnosu na 2017. godinu broj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka veći je za 4 zahtjeva ili za 4,49%, a broj osoba protiv koji je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka veći je za 10 osoba ili za 8,20 i broj izdanih prekršajnih naloga je manji za 45 naloga ili za 15,36%. Stanje javnog reda i mira na području Hercegbosanske županije je zadovoljavajuće, budući da je tijekom 2018. godine u odnosu na 2017. godinu evidentirano smanjenje broja prekršaja i smanjenje broja počinitelja prekršaja.

Na području Hercegbosanske županije u 2018. godini evidentirano je 738 prometnih nezgoda i to 129 prometnih nezgoda s nastradalim osobama i 609 prometnih nezgoda samo s materijalnom štetom. Od navedenog broja prometnih nezgoda sa materijalnom štetom 25 prometnih nezgoda je sa većom materijalnom štetom, a 584 prometne nezgode su sa manjom materijalnom štetom. U odnosu na 2017. godinu evidentirano je povećanje broja smrtno stradalih osoba za 5 osoba ili za 71,43%, isti broj teže ozlijeđenih osoba i smanjenje broja lakše ozlijeđenih osoba za jednu osobu ili za 0,81%. Na području Hercegbosanske županije u 2018. godini  zbog počinjenih prometnih prekršaja uručeno je 9.290 prekršajnih naloga. Tijekom 2018. godine provedeno je 155 akcija pojačane kontrole prometa na cestama, od čega 86 akcija po planu MUP-a Hercegbosanske županije, a 69 akcija pojačane kontrole po planu PP-a. Akcije su provedene na području svih PU-a i PP- po posebno sačinjenim planovima PU-a i PP-a, a u provođenju su sudjelovali djelatnici PP-a i Specijalizirane prometne policije MUP-a Hercegbosanske županije. Na području Hercegbosanske županije u 2018. godini nije evidentiran niti jedan slučaj izuzimanja motornih vozila zbog počinjenog carinskog prekršaja.

Stanje kriminaliteta u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu na razini MUP-a Hercegbosanske županije karakterizira smanjenje broja kaznenih dijela za 39 ili 10,92 %, a od toga broj kaznenih dijela po nepoznatom počinitelju je manji za 12 ili 8,89% i po poznatom počinitelju manji za 27 ili 12,16% kaznenih dijela. Kaznenih dijela u 2018. godini evidentirano je 318. Nakon izvršene analize stanja općeg kriminaliteta na području Hercegbosanske županije u 2018. godini evidentirano je 246 kaznenih dijela što je za 37 kaznenih dijela ili 13,07 % manje u odnosu na 2017. godinu.

Vlada je donijela i Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Policijskog odbora za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Tijekom 2018. godine Policijski odbor zaprimio je 59 žalbi i riješio 54 žalbe. Od navedenog broja žalbi 38 žalbi je odbijeno kao neutemeljene, 5 žalbi je odbačeno, a 11 žalbi je usvojeno kao utemeljene, a predmet vraćen na ponovni postupak i odluku. U radu Policijskog odbora nije bilo primjedbi na zakonitost postupanja.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje ekonomske škole iz Livna.

 

 

Share:

Dnevni red 57. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 7. veljače 2019. godine u 9 sati održat će se 57. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 56. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Uredbe o općim uvjetima i načinima prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Hercegbosanske županije;
 3. Razmatranje Prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za  godinu;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje ekonomske škole iz Livna;
 6. Razmatranje Izvješća o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na području MUP-a Kantona 10 za 2018. godinu;
 7. Razmatranje Izvješća o radu Policijskog odbora za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 za 2018. godinu;
 8. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

U Tomislavgradskoj općini rijeka Šujica na nekoliko mjesta poplavila cestu, a VD Tomislavgrad imalo je nekoliko intervencija na ispumpavanju poplavljenih podruma u gradu

Proteklog vikenda kiša i otapanje snijega i na području Hercegbosanske županije doveli su do povećanja vodostaja rijeka i njihovih pritoka. Prema informacijama županijskog Operativnog centra Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije u općini Tomislavgrad izlila se rijeka Šujica koja je na nekoliko mjesta poplavila ceste, a djelatnici vatrogasnog društva VD Tomislavgrad imali su nekoliko intervencija na ispumpavanju poplavljenih podruma u gradu. U gradu Livnu nije bilo dojava o poplavljenim stambenim i gospodarskim objektima. Vodostaji rijeka Sturbe, Žabljaka i Bistrice su u opadanju.

Svi putevi kroz sela grada Livna su prohodni. Rijeka Unac u općini Drvar izlila se iz korita i poplavila dio puta u mjestu Bastasi. Na području općina Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo nema dojava o poplavljenim stambenim i gospodarskim objektima. U Bosanskom Grahovu mehanizacija još radi na raščišćavanju snijega prema udaljenim selima.

U općini Kupres jučer je palo 10 tak cm novoga snijega. Put prema selu Vukovsko još je neprohodan. Općinska služba civilne zaštite Kupresa u stalnoj je komunikaciji s mještanima Vukovskog u slučaju da im zatreba pomoć. Inače na  području Kupresa  zaprimljeno je nekoliko dojava o urušenim krovovima najviše na pomoćnim objektima. Sve magistralne i regionalne prometnice na području Hercegbosanske županije su prohodne i nije bilo dojava o životno ugroženima. Stanje prirodne nepogode u svih 6 općina Hercegbosanske županije i dalje je na snazi.

Share:

Mehanizacija u svih 6 općina Hercegbosanske županije i dalje čisti snijeg na putevima

Na području Hercegbosanske županije i dalje je na snazi stanje prirodne nepogode u svih šest općina u županiji.Prema informacijama pristiglim u Operativni centar županijske Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije situacija se znatno poboljšava. Sve magistralne i regionalne prometnice su prohodne. Problem stvara ugažen snijeg te na pojedinim dionicama se otežano prometuje.

U pojedinim općinama još se intenzivno radi na raščišćavanju putnih komunikacija prema udaljenijim selima i stočarskim naseljima. Sva raspoloživa mehanizacija u svim općinama je na terenu.

U općini Glamoč se čeka odobrenje Ministarstva obrane BiH o nastavku rada stroja utovarivača koji će pomoći općini Glamoč u čišćenju snijega s prometnica, a u općini Bosansko Grahovo republička Uprava civilne zaštite RS osigurala je stroj  koji pomaže u čišćenju lokalnih prometnica.

U gradu Livnu zapovjednik općinskog stožera civilne zaštite izdao je zapovijed da se u što skorijem roku odradi raščišćavanje putnog pravca prema Kruzima, te se očekuje da će put biti prohodan kroz iduća dva dana. Na Kruzima iznad Livna nekoliko obitelji drži stoku, najviše ovce i već su danima odsječeni od svijeta zbog visokog snijega. Također je grad Livno angažirao 2 amfibia vozila za dostavu pomoći za četiri obitelji koje se nalaze na prostoru visoravni Kruzi.

Na području općine Kupres jučer je deblokiran putni pravac prema Zvirnjači i Gornjem Malovanu. Mehanizacija u toj općini angažirana je i na deblokadi putnog pravca Rilić –  Ravno. U selo Ravno uspješno je obavljena dostava lijekova za žitelje toga sela.

Općinska služba Kupresa stalno je u komunikaciji i sa mještanima Vukovskog u slučaju da im bude potrebna bilo kakva pomoć.

Dojava o životno ugroženima nije bilo, informacija je iz Operativnog centra županijske Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije.

Share:

Na području Hercegbosanske županije danas povoljnija situacija u odnosu na protekle dane

Na temelju informacija koje su pristigle u Županijski operativni centar Civilne zaštite Hercegbosanske županije i danas, 28. siječnja . 2019.godine  u općinama Tomislavgrad, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar, te na području grada Livna i dalje je na snazi stanje prirodne nepogode. Ipak u odnosu na protekle dane situacija je zadovoljavajuća s obzirom na vremenske prilike. Sve magistralne i regionalne prometnice su prohodne osim prometnice Mokronoge – Prozor.

Prema informacijama općinskih službi civilne zaštite radi se na raščišćavanju snijega prema udaljenijim selima i stočarskim naseljima.Prometovanje na lokalnim putevima je otežano uslijed kiše koja u kombinaciji s napadalim snijegom stvara probleme u prometu.Na zahtjev grada Livna angažiran je stroj utovarivač Oružanih snaga BiH koji trenutno čisti snijeg na putevima  poddinarskih sela grada Livna.

Općina Glamoč je uputila zahtjev za angažiranje stroja utovarivača oružanih snaga BiH koji bi se trebao ukljlučiti u čišćenje snijega s prometnica. Dojava o ugrozi ljudi i materijalnih dobara nije bilo. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije danas se odvija redovito.

Share:

Održana izvanredna sjednica Županijskog stožera Civilne zaštite Hercegbosanske županije

Zbog vremenskih neprilika, oborina i snježnih nanosa, te zbog činjenice da su pojedine općine na području Hercegbosanske županije proglasile stanje prirodne nesreće, danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana izvanredna sjednica Županijskog stožera Civilne zaštite Hercegbosanske županije. Na sjednici su predstavnici Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije iznijeli informacije s kojima raspolažu i koje su dobili iz općinskih službi civilne zaštite.

Prema tim informacijama prometovanje na magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima odvija se u otežanim uvjetima, a magistralni put Livno – Šujica na prijevoju Borova glava zatvoren je za sav promet.

U koordinaciji s općinskim službama  raspoloživa mehanizacija radi na deblokiranju svih putnih pravaca.

Također, prema informacijama nije bilo dojava o ugrožavanju ljudskih i materijalnih dobara na području Hercegbosanske županije.

Na sjednici je zaključeno da će Županijski stožer Civilne zaštite Hercegbosanske županije pratiti stanje na terenu i ukoliko bude potrebe bit će održana nova sjednica na kojoj će se donijeti odluka od daljnjem postupanju.

Share:

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić i predstavnice Zajednice žena HDZ-a BiH Livno „Katarina Kosača“ obišli na Ginekološkom odjelu Županijske bolnice u Livnu novorođenu djecu i njihove majke

Na odjelu za ženske bolesti i porod Županijske bolnice dr.fra „Mihovil Sučić“ u Livnu prva beba u 2019. godini rođena je 3. siječnja u 3:30 h.
Roditelji dječaka su Ljubica i Ilija Baković iz Tomislavgrada i novorođeni Ivan im je prvo dijete. Na istom odjelu potom su rođene još dvije bebe. Prema riječima šefa Odjela doktora Dražena Vrdoljaka novorođene bebe i majke dobro se osjećaju i porodi su prošli bez problema.

Novorođenčad i majke na Ginekološkom odjelu Županijske bolnice u Livnu danas su posjetile predstavnice Zajednice žena HDZ-a BiH Livno „Katarina Kosača“ u društvu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Jozića. Majkama i novorođenoj djeci uručili su prigodne poklone poželjevši im svako dobro u novoj 2019. godini.

Na Ginekološkom odjelu Županijske bolnice u Livnu 2018. godine rođeno je 337 djece – 6 više nego u 2017. godini. Ovaj broj novorođene djece u Livnu sigurno je i veći s obzirom na činjenicu da su pojedini porodi obavljeni u Sveučilišnoj bolnici u Mostaru. Valja istaknuti da je Vlada Hercegbosanske županije u 2018. godini na ime dječijeg doplatka na području Hercegbosanske županije od 1. ožujka do 30. studenoga 2018. godine isplatila 1.551.410,00 KM. Svaki mjesec u prosjeku je doplatak primalo 5850 djece. Na prijedlog Vlade Hercegbosanske županije Skupština Hercegbosanske županije donijela je Odluku o doplatku za djecu do navršene 15 godine životne dobi 29. siječnja 2018. godine.

Share:

Božićna čestitka

U povodu radosnog blagdana Božića, koji obnavlja i hrabri pred svim životnim izazovima potičući istinske vrijednosti ljubavi, uzajamno poštovanje, njegovanje tolerancije i jačanje zajedništva svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti iskrene čestitke upućuje predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić s ministrima u Vladi Hercegbosanske županije.

Mir Božji – Hristos se rodi