Share:

Obilježena 25. obljetnica utemeljenja 1. gardijske brigade  HVO-a ‘’Ante Bruno Bušić’’

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen Križa svim poginulim za slobodu hrvatskog naroda u Livnu danas je počelo  obilježavanje 25. obljetnice utemeljenja 1. gardijske brigade  HVO-a ‘’Ante Bruno Bušić’’.

Vijenac je položio i upalio svijeću, među ostalim, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić s ministrom MUP-a Hercegbosanske županije Darinkom Mihaljevićem.

U sklopu obilježavanja služena je sveta misa u kapelici sv. Nikole Tavelića, a potom je upriličena svečana akademija u vojničkom klubu vojarne „Ante Bruno Bušić“ u Livnu.  Obilježavanjem 25. obljetnice utemeljenja 1. gardijske brigade  HVO-a ‘’Ante Bruno Bušić’’ izražena je vjernost i zahvala prema ljudima koji su dali svoje živote za opstojnost  Hrvata na ovim prostorima.

Share:

U Sarajevu održana konferencija ,,Osnaživanje antikorupciji u Bosni i Hercegovini: Što je antikorupcijskim tijelima potrebno za učinkovito suzbijanje korupcije!”

Predstavnici vlada i članovi antikorupcijskih tijela razgovarali su tijekom jučerašnjeg dana sa šefom Delegacije i specijalnim predstavnikom Europske unije, veleposlanikom Lars-Gunnar Wigemarkom, o konkretnim aktivnostima borbe protiv korupcije nazočne  u svim segmentima društva. U ime Hercegbosanske županije konferenciji je nazočio predsjednik Vlade, gospodin Ivan Jozić.

Naglasak konferencije stavljen je na nužnost jačanja 14 antikorupcijskih tijela u Bosni i Hercegovini. Veleposlanik Wigemark iskazao je nužnost uključivanja svih javnih institucija i zajedničkog rada na ovom području svakodnevno, u koje je trenutno uključeno više od 100 ljudi, što isključuje predstavnike pravosudnih tijela i policije, te županijskih agencija i ministarstava, čime bi taj broj bio znatno veći.

Ovom prilikom osvrnulo se i na posljednji izvještaj Europske komisije o BiH, u kojemu je jedna od preporuka: potreba osiguranja djelotvornog funkcioniranja i koordinacije antikorupcijskih tijela u BiH. Rezultata ima ali nisu zadovoljavajući, poručio je Wigemark i naglasio kako je jednaka situacija u zemljama koje imaju nastojanja postati članice Europske unije.

Rezultati u borbi protiv korupcije očitovati će se kroz postojanje političke volje, pripadajuću Strategije za borbu protiv korupcije, te uspostavljanje osnova na kojima će se graditi kapaciteti antikorupcijskih tijela, njihova jasna uloga i svrha  na svim razinama vlasti, naglasili su sudionici konferencije, koju je u suradnji s Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini organizirao projekt Europske unije “Institucionalna podrška antikorupciji – IPAK” i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Share:

Održana 63. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 63. sjednici donijela je Odluku o odobravanju financijskih sredstava prema Sporazumu o reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi izvođenja obuke i polaganja ispita u oblasti vatrogastva. Za izvođenje obuke i polaganje stručnog ispita u oblasti vatrogastva odobravaju se financijska sredstva za školovanje 12 vatrogasaca u ukupnom iznosu od 5.850,00 KM. Financijska sredstva izvođenja obuke bit će doznačena od Županijske uprave za civilnu zaštitu koja su  planirana u Proračunu Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2019. godinu. S obzirom na veliku površinu Hercegbosanske županije i veliki broj požara u posljednjih nekoliko godina iskazala se potreba za licenciranjem vatrogasaca kojih je jako malo, tako da će kroz nekoliko sljedećih godina Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije pokrenuti proces obuke vatrogasaca u svim općinama Hercegbosanske županije, a sve u okviru svojih nadležnosti.

Također, donijeta je Odluka o odobravanju financijskih sredstava prema Sporazumu o reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi polaganja ispita za profesionalnog vatrogasca. Prema toj Odluci financijska sredstva za školovanje 12 vatrogasaca u ukupnom iznosu 4.800,00 KM namijenjena su za izvođenje obuke i polaganje stručnog ispita za profesionalnog vatrogasca. Financijska sredstva izvođenja obuke bit će doznačena od Županijske Uprave za civilnu zaštitu i planirana su u Proračunu Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava  općinama Hercegbosanske županije iz Tekuće potpore Proračuna Uprave  civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2019. godinu za pomoć vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 36.000,00 KM. U razlozima donošenja ove Odluke se navodi, uz ostalo, da je zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda, a planirana sredstava za pružanje materijalne pomoći za organiziranje vatrogastva, materijalno opremanje, obuku i osposobljavanje vatrogasnih postrojbi u općinama namijenjena su prvenstveno radi sprječavanja, izbijanja i širenja prostornih požara te zaštite ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, materijalnih, kulturnih i drugih dobara i okoliša što je za Hercegbosansku županiju od posebnog značaja.

U dijelu sjednice donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM iz Tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu  financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za uplatu zaostalih poreza i doprinosa MIO-a, duga dobavljačima i financiranje koeficijenata sukladno Kolektivnom ugovoru zaposlenika u oblasti zdravstva.

Tijekom sjednice donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava  u iznosu od 29.500,00 KM, Županijskom nogometnom savezu Hercegbosanske županije iz Livna  kao financijska potpora za plaćanje kotizacije za sve selekcije nogometnih klubova u 2019. godini. Sredstva iz ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Temeljem Odluke na sjednici su odobrena i financijska sredstva Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 15.000,00 KM za isplatu jednokratne novčane potpore udruzi za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini „Stećak“ za organizaciju šeste revije tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske.

Nakon razmatranja donesena je Odluka o zaključivanju Sporazuma o provedbi zajedničkih javnih nabava. Sudionici Sporazuma u provedbi zajedničkih javnih nabava ovim Sporazumom određuju i ovlašćuju Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije za zastupanje svih sudionika Sporazuma u postupcima zajedničkih javnih nabava.

Vlada je razmatrala i donijela Odluku o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog poziva za prijavu projekata udruga građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Javnog poziva iznose 40.000,00 KM i raspisat će ga Ministarstvo gospodarstvo Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Transfer udrugama Crveni križ i invalidne udruge“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u iznosu od 20.000,00 KM.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće o radu Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a za 2018. godinu.

Na sjednici Vlada je razmotrila Informaciju o pregovorima između pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije i Sindikata djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije.

Share:

Čestitka u povodu Ramazanskog Bajrama

U povodu Ramazanskog Bajrama predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić s ministrima u Vladi uputio je čestitku: “Neka vam ovaj veliki blagdan donese obilje mira i sreće, radosti i obiteljskog zajedništva. Duhovne poruke Ramazanskog bajrama neka budu nadahnuće svima za jačanje međuvjerske tolerancije, uzajamnog poštovanja i solidarnosti.

Bajram Šerif Mubarek Olsun“

Share:

Javni natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2019. godinu

Vlada Hercegbosanske županije obavještava da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2019. godinu. Grant sredstva će se dodjeljivati za osam kategorija projekata:

  • Poticaji inovatorima – pojedincima
  • Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama
  • Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture
  • Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO I HACCP standard i osiguranje CE znaka)
  • Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata
  • Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta
  • Poticaji novoosnovanim subjektima MSP
  • Jačanje konkurentnosti MSP-A

Podnositelji prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnositelje prijava po pojedinim projektima.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 21. 6. 2019. godine, odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski žig najkasnije s navedenim datumom.
Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.

Share:

Za obavljanje pripravničkog staža 88 vježbenika u tijelima Vlade Hercegbosanske županije osigurano 1.280.000,00 KM

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Ostale potpore pojedincima-pripravnici utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.280.000,00 KM. Od ovog iznosa 970.000,00 KM osigurano je iz Proračuna Hercegbosanske županije, a 310.000,00 KM od Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH. Sredstva iz ove Odluke mogu se koristiti samo za utvrđenu namjenu sukladno odredbama Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije u 2019. godini koji su primljeni po Planu prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2018 godinu od 7. lipnja 2018. godine (ukupno 60 vježbenika) objavljenog u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“ broj: 6/18 Zaključka broj: 01-02-120-3/18 objavljenog u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“ broj: 8/18 i za vježbenike po aktu od strane Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije od 6. veljače 2019. godine po kojem su usvojene žalbe vježbenika u Hercegbosanskoj županiji (ukupno njih 28).

Vlada je razmotrila i donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenosi“ Beneficije za socijalnu zaštitu, Ostale potpore pojedincima – Civilne žrtve rata, Ostale isplate pojedincima – Porodiljni dopust, ostale isplate pojedincima – Dječji doplatak utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 4.830.000,00 KM.

Također, nakon razmatranja donijeta je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama građana i Transfer udrugama Crveni križ Hercegbosanske županije i invalidne osobe utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 40.000,00 KM.

Tijekom sjednice donijeta je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 50.000,00 KM.

Vlada je razmotrila prijedlog i donijela Odluku o kriterijima korištenja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna Hercegbosanske županije. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za korištenje sredstava „Tekuće rezerve“ i obrazac za dodjelu sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja prijedloga donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava MUP-a Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 1.351.720,00 KM. Ova sredstva prema Programu bit će utrošena za kapitalne izdatke i izdatke za materijal i usluge.

U dijelu sjednice razmotren je prijedlog za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za uposlenike MUP-a Hercegbosanske županije. Nakon razmatranja donesen je Zaključak kojim je imenovano Povjerenstvo Vlade Hercegbosanske županije koje će u ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine u 9 sati u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održati sastanak sa Sindikatom MUP-a i razgovarati o svim pitanjima.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenosi“ za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana – Crveni križ Hercegbosanske županije za 2018. godinu, Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Ostale potpore pojedincima – Pripravnici“ za 2018. godinu, Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Potpore za zdravstvene institucije“ za 2018. godinu i Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Podnesena je na sjednici i primljena k znanju informacija za izradu DOP – a Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2020.-2022. godine.

 

 

 

 

 

Share:

Održana 60. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije danas je održala 60. sjednicu na kojoj je razmatrala Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. prosinca 2018. godine.

Prema konsolidiranom godišnjem iskazu o izvršenju Proračuna za navedeno razdoblje ukupni prihodi i primitci iznose 70.133.073,00 KM, a rashodi i izdatci 70.054.952,00 KM. Suficit u iznosu od 78.121,00 KM utrošen je u 2019. godini za pokriće dijela akumuliranog deficita iz prethodnih godina. Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. prosinca 2018. godine Vlada će uputiti u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine.

Na sjednici Vlada je razmatrala amandmane na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te je uputila u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice Vlada je donijela odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petru Galiću da u ime ministarstva potpiše sporazume o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Sporazumi će važit do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja,  a ne dulje od 15. srpnja 2019. godine.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Program rada je redoviti godišnji akt Zavoda za upošljavanje koji podliježe suglasnosti Vlade Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u oblasti športa za 2019. godinu. Sredstva za financiranje projekata planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 180.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva koje će objaviti Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Također, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u oblasti kulture za 2019. godinu. Sredstva za financiranje projekata iz ove Odluke planirana su u Proračunu. Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 180.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva koje će objaviti Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije ( Pozitivna lista lijekova Hercegbosanske županije).

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu. Donesena je i  Odluka o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2019. godinu.

Vlada je primila k znanju i Izvješće o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Također primila je k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Kapitalne potpore zdravstvenim institucijama – Županijska bolnica Livno“ za 2017. godinu kao i Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava za 2018. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Nakon razmatranja Vlada je primila k znanju i Izvješće o utrošenim sredstvima za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno i Franjevački muzej „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2018. godinu, te donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2019. godinu.

 

Share:

Čestitka u povodu pravoslavnog Uskrsa

Neka duhovno ozračje Uskrsa potakne na jačanje zajedništva i milosrđa na dobrobit sviju kako bi izgradili društvo solidarnosti i razumijevanja. Vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti Sretan i blagoslovljen Uskrs želi predsjednik Vlade, Ivan Jozić s ministrima u Vladi Hercegbosanske županije.

Hristos Vaskrse!

Share:

Obilježena 27. obljetnica obrane Livna

Svečanom sjednicom Gradskog vijeća Livna danas je završena središnja proslava 27. obljetnice Dana obrane Livna kojoj je prethodila sveta misa u crkvi Svih svetih u Livnu nakon čega je kroz središte grada do zgrade Narodnoga sveučilišta održan svečani mimohod u znak sjećanja na sve poginule branitelje.

Na današnjoj Svečanoj sjednici uz brojne goste nazočili su: predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora, dr. Dragan Čović, predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Borjana Krišto, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić,  ministri u Vladi, Darinko Mihaljević, Petar Galić, Stipan Šarac i Hikmet Hodžić, predstavnici ostalih razina vlasti, predstavnici braniteljskih udruga kao i predstavnici drugih vjerskih zajednica.

Gradonačelnik Livna, Luka Čelan u svome obraćanju osvrnuo se na presudne dane borbe i opstojnosti na prostorima u Livnu i na livanjskom kraju. “Naša sjećanja i osjećaji zahvalnosti ne blijede, okupili smo se kako bismo ponovno ukazali na sve važne činjenice za naš narod u BiH, te prisjetili ratnih dana i iskazali dužno poštovanje prema svakoj žrtvi Domovniskog rata.

“Prije 27 godina bilo je teško, bili su to dani patnje, borbe, prkosa i hrabrosti, dani ratnog haosa, gubitak ljudskih života, tanke niti između života i smrti. Ti dani ne želimo da se ponove, ali ih se prisjećamo i obilježavamo radi budućih naraštaja” istaknuo je, među ostalim, predsjednik Gradskog vijeća, Sead Hadžijahić

„27 obljetnica je brzo došla i brzo nam prolaze obljetnice, zbog toga je bitno uputiti neku riječ i prisjetiti se svake žrtve Domovinskog rata, svega onog što smo uradili, što je dobro i za predstavnike HVO-a i kada je u pitanju zakonodavstvo u BiH i RH.  Vjerujem da je zajedno s našim Udrugama proisteklim iz Domovinskog rata napravljen jedan veliki iskorak i zbog toga hvala onima koji su dali puni doprinos da u našem zakonodavstvu, a jednako tako i u zakonodavstvu RH do kraja zaštitimo vrijednosti Domovinskog rata i svakog našeg branitelja“, kazao je predsjednik Čović obraćajući se na svečanoj sjednici.

Po završetku svečane sjednice ispred Spomenika poginulima za slobodu hrvatskog naroda položeni su vijenci i upaljene svijeće.

Proslava 27. obljetnice obrane Livna i Livanjskog kraja nastavljena je u Memorijalnom centru u Donjim Rujanima i kapeli sv. Stjepana u Čelebiću u kojima su služene svete mise.

FOTOGALERIJA

 

 

 

Share:

Obilježena 27. obljetnica stradanja Hrvata na Kupreškoj visoravni

Danas, 10. travnja, obilježena je 27. obljetnica stradanja hrvatskog naroda na Kupreškoj visoravni u  organizaciji općine Kupres i braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježjima Suho Polje, Kupreško Polje, kao i na Spomen obilježju vukovarskim braniteljima na Kupreškom polju, te na križu na groblju ispred Crkve Svete obitelji u Kupresu  u ime Vlade Hercegbosanske županije, stradalim braniteljima i poginulim hrvatskim civilima na Kupresu počast su odali predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić s ministrima u Vladi Hercegbosanske županije Stipanom Šarcem i Darinkom Mihaljevićem, te brojna izaslanstava iz županije, susjednih općina i županija i Republike Hrvatske. Prigodnu molitvu održao je fra Mario Ostojić, vojni kapelan u vojarni „Ante Bruno Bušić“ u Livnu.

U sklopu programa „U spomen žrtvama hrvatskog naroda na Kupresu“ u crkvi Svete Obitelji u Kupresu služena je i sveta misa za sve poginule i sahranjene na Kupreškoj visoravni.