Share:

Utvrđen prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu

Na 5. izvanrednoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije danas je utvrđen prijedlog Proračuna HBŽ za 2020. godinu koji će po žurnoj proceduri biti upućen u daljnju proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Ukupni prihodi i primitci iznose 84.137.481,00 KM i istovjetni su rashodima i izdatcima. Utvrđen je i prijedlog Zakona o izvršavanju proračuna HBŽ za tekuću godinu. Vlada je danas utvrdila i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za upošljavanje i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2020. godinu. Prijedlozi Odluka bit će upućeni u Skupštinu HBŽ na daljnje postupanje

Share:

Nove mjere zabrane i ograničavanja u Hercegbosanskoj županiji

Na prijedlog Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, danas 17. ožujka 2020. godine, održana je telefonska sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je donesena Odluka o zabrani i ograničavanju.

Odluku prenosimo u cijelosti:

 

 

 

 


ODLUKU
o zabrani i ograničavanju

 

Članak 1.

U cilju provođenja izvanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spašavanja stanovništva, brani se rad sljedećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda do 30. ožujka 2020. godine, i to:,

 

 • ugostiteljskim objektima svih kategorija,
 • uslužne djelatnosti/obrtima u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe,
 • kladionicama,
 • svadbenim salonima,
 • fitnes centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organiziranja),
 • dječjim igraonicama.

Članak 2.

Ograničava se rad :

 • u trgovačkim centrima od 7,00 do 18,00 sati mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje i ljekarne,
 • trgovine prehrane/roba široke potrošnje i trgovine stočne hrane/poljoapoteke od 7,00 do 18,00 sati,
 • trgovačkim objektima vrste drogerije (DM i CM) i subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda) od 7,00 do 22,00 sati.

Članak 3.

Rad u navedenim subjektima  će se organizirati uz poduzimanje sljedećih mjera:

 • ograničiti broj ljudi (trgovački centri 20 ljudi, a svi ostali subjekti na ulazak jednog po jednog kupca) koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,
 • ispred blagajni označiti i organizirati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
 • u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.
 • javne kuhinje — dozvoljen rad preko šaltera bez usluživanja/posluživanja u objektima,
 • dostava životnih namirnica (gotovih jela) je dozvoljena od 7,00 do 18,00 sati za one subjekte koji su registrirani za obavljanje te djelatnosti, uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolirati kontrolni organi,
 • hoteli, moteli i hosteli — mogu pružati usluge u svom prostoru samo za svoje goste, usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela,
 • benzinske crpke, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata, s ograničenjem za dio benzinske crpke u kojem je smješten prodajni objekt od 7,00 do 18,00 sati,
 • apoteke i poljoprivredne apoteke bez promjene radnog vremena, uz poduzimanje sljedećih mjera:
 • ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,
 • ispred blagajni označiti i organizirati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
 • u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

Članak 4.

Zadužuju se Općinska i Županijska  inspekcija i Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije da vrše nadzor nad provođenjem ove Odluke svako u okviru svojih nadležnosti.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti točka I. pod 1. Zaključka broj: 01-02-49-1/20 od 14. ožujka 2020. godine. 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku možete preuzeti OVDJE

Share:

Potpisan Ugovor o izvođenju radova redovnog (bez zimskog) održavanja županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u 2020. godini

Nakon uspješno okončanog otvorenog postupka javne nabave Uprava za ceste Hercegbosanske županije u mjesecu ožujku 2020. godine potpisala je Ugovor o izvođenju radova redovnog (bez zimskog) održavanja županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u 2020. godini s poduzećem CESTE d.d Mostar. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 549.900,00 KM.

Share:

Održana 79. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vlada HBŽ na danas održanoj sjednici donijela je Zaključak o pokretanju inicijative otkazivanja Konvencije o noćnom radu (žene) broj 89. iz 1948. godine, Međunarodne organizacije rada.  Bosna i Hercegovina  je 1993. godine ratificirala Konvenciju o noćnom radu (žene) broj  89. iz 1948. godine. U svom komentaru Međunarodni komitet eksperata za primjenu konvencija i preporuka iznosi zapažanje da se Konvencija više ne primjenjuje ni u zakonodavstvu ni u praksi u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, te pozivajući se na stav 93. Općeg pregleda o noćnom radu žena u industriji, potaknuo vlade koje su se opredijelile da više ne primjenjuju Konvenciju broj 89., a imajući u vidu jednakost spolova i nediskriminaciju u zapošljavanju, da poduzmu konkretne mjere u skladu sa ustavnim procedurama Međunarodne organizacije rada kako bi se formalno prekinule obveze koje proizlaze iz ove Konvencije. U zahtjevu Međunarodnog komiteta eksperata, usvojenom na 103. sjednici Međunarodne konferencije rada održane 2014. godine, Komitet je ukazao na izjavu da su vlade Federacije BiH i Republike Srpske suglasne da se Konvencija više ne primjenjuje i da s toga treba poduzeti korake ka njenom otkazivanju, te podsjetio da će ista biti otvorena za otkaz od 27. veljače 2021. godine.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Županijskog Odbora za Razvoj (ŽOR-a) Hercegbosanske županije za izradu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021-2027 kojim je imenovano 27 članova ŽOR-a Hercegbosanske županije za izradu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021-2027 na čelu s koordinatoricom Ivanom Mišković i koordinatorima radnih grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj, okoliš i komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala i strukturu za upravljanje te koordinatorom za radnu grupu PJI.  Zadaci i uloga članova ŽOR-a u procesu izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021.- 2027. godine, među ostalim, su i:

 • Savjetodavna i tehnička podrška u procesu izrade svih faza dokumenta Strategije;
 • Savjetodavna i tehnička podrška u procesu koordiniranja izrade i kandidiranja projekata u Strategiju razvoja HBŽ 2021-2027;
 • Suradnja s nadležnim federalnim i županijskim ministarstvima, ostalim županijama i jedinicama lokalne samouprave u sastavu županije, a koji doprinose realizaciji razvojnih prioriteta;
 • Sudjelovanje na  obukama i stručnim predavanjima predviđenim za pripremu i provedbu Strategije razvoja u svrhu stručnog usavršavanja u području izrade i pripreme strateških dokumenata, razvojnih projekata definiranih u Strategiji i trogodišnjem i godišnjem planiranju i izvještavanju

Stupanjem na snagu ovog Rješenja s važenjem prestaje Rješenje o imenovanju ŽOR-a, doneseno 28. srpnja 2016.godine.

Tijekom sjednice Vlada je razmatrala i donijela Zaključak kojim se zadužuju tijela županijske uprave: Stručne službe Vlade Sektor za razvoj, Ured za zakonodavstvo i  Ministarstvo pravosuđa Hercegbosanske županije da sukladno preporukama pripreme podzakonske akte predložene Informacijom o procesu europskih integracija u Hercegbosanskoj županiji za 2019. godinu koji se odnose na uspostavljanje horizontalne koordinacije procesa europskih integracija u tijelima uprave Hercegbosanske županije a odnosi se na cjelokupan proces pridruživanja uključujući i programiranje pretpristupne pomoći (IPA  instrument) te Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o Uredu za zakonodavstvo HBŽ i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda.

Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa kojim se Tomislav Pašalić imenuje članom školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa iz reda osnivača.

Nakon razmatranja prijedloga Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti za korištenje naziva Hercegbosanska županija. Tom Odlukom Vlada HBŽ daje suglasnost Sindikatu državnih službenika, namještenika i zaposlenika Hercegbosanske županije za korištenje naziva „Hercegbosanska županija“ u nazivu Sindikata, a na Zahtjev predsjednika Skupštine Sindikata od 11. veljače 2020. godine.

Vlada HBŽ je donijela Odluku o neradnom danu u povodu Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine. Naime Dan neovisnosti BiH je u nedjelju 1. ožujka i prema Zakonu neradni dan se prenosi na ponedjeljak 2. ožujka.

 

Share:

Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o nastavku provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate u 2020. godini

Na početku današnje 78. sjednice Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i donijela Odluku o imenovanju privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HBŽ, čiji mandat je 3 mjeseca. Vlada je također donijela Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije kao i Odluku o  određivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora  Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije. Usporedo s ovim Odlukama Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o transferu sredstava Agenciji za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine u iznosu od 60.000,00 KM u svrhu financiranja prvog kvartala 2020. godine. U razlozima donošenja ove Odluke navodi se da se Agencija za privatizaciju  HBŽ redovno financira  iz proračuna Ministarstva gospodarstva HBŽ te je potrebno donijeti Odluku za prvi kvartal 2020. godine kako se ne bi blokiralo normalno poslovanje ove institucije.

Nakon razmatranja prijedloga donesena je Odluka o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva o Zahtjevu za prihvaćanje Prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za izgradnju  vjetroelektrane na području općine Tomislavgrad od 04.02.2020. godine i odobravanju Preliminarne Studije izvodljivosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrad na lokaciji VE GALEČIĆ. Vrijeme trajanja koncesije određuje se na 30 godina, a postupak dodjele koncesije provest će se po metodi Poziva čl.16 Zakona o koncesijama HBŽ (Narodne novine HBŽ 14/03). Pravo sudjelovanja u postupku nadmetanja za dodjelu koncesije imaju domaće ili strane pravne osobe, izuzev subjekata koji su isključeni iz nadmetanja na temelju članka 3. Uredbe za dodjelu koncesija („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 4/04.). Odlukom se koncesionar obvezuje da će u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora o koncesiji izraditi Studiju zaštite okoliša (Analizu utjecaja radova i objekata na životnu sredinu užeg i šireg lokaliteta na lokalitetima predmeta dodijeljene koncesije poradi zaštite istih) u protivnom potpisani ugovor će se prekinuti.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o nastavku provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate u 2020. godini. Ovom Odlukom daje se suglasnost na nastavak provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate br.05-05-1-28-53­­­­­/18 od 16.05.2018. godine, Izmjene i dopune Programa br. 05-05-1-28-53/18 od 03.12.2018. godine, te Izmjene i dopune Programa br. 05-05-1-28-53/18 od 22.10.2019. godine. Sredstva za realizaciju ove Odluke planirana su u Proračunu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije – Poticaj industrijskoj proizvodnji, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu i subvencija kamata. S obzirom da su određeni poduzetnici zainteresirani za prijavu na ovaj Program, a da se refundacija kamate vrši od trenutka potpisivanja ugovora, potrebno je bilo što žurnije donijeti Odluku o nastavku provedbe Programa u 2020. godini.

Donesena je i Odluka o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor članova  Upravnog vijeća Javne ustanove zavoda za odgoj i obrazovanje.

Vlada je razmatrala i usvojila prijedlog Odluke o odobrenju certificiranih računovođa za ovjeru godišnjih financijskih izvještaja proračunskih korisnika Hercegbosanske županije. Ovom  Odlukom odobrava se certificiranim računovođama iz Ministarstva financija Hercegbosanske županije da mogu vršiti ovjeru financijskih izvještaja proračunskih korisnika Hercegbosanske županije propisanih Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:69/14,14/15, 4/16 i 19/18).

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju člana Školskog odbora SŠ „ Kupres „ iz Kupresa kojom se nastavnica Ljubica Lozančić imenuje članom Školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa u ime  nastavnika i stručnih suradnika škole.

Share:

Održana 77. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Nakon razmatranja, a na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, na danas održanoj sjednici Vlada HBŽ donijela je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Zavoda za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu.

Također nakon razmatranja Prijedloga županijskog Ministarstva pravosuđa i uprave donesena je Odluka o signaturi akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave za 2020. godinu. Ovom Odlukom uređuje se način signiranja akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave.

Tijekom sjednice razmatrana je i usvojena Informacija o širenju koronavirusa, poduzimanju mjera uz naglasak da na području Hercegbosanske županije nije zabilježen ni jedan slučaj od ove infekcije 2019-nCoV.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji. Za predsjednika Tima imenovan je: Boris Paštar, a za članove Adis Čoban, Ivica Stanić, Jozo Kuna i Igor Mihaljević.

Vlada je donijela i Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja “Livanjsko”. Ovom Odlukom se izdvaja iz šumsko – gospodarskog područja “Livanjsko”, gospodarska jedinica „03 Tribanj-Tušnica“  dio odjela 48 odsjeka (a), parcela šumskog zemljišta označenog kao k.č. 2409/6  Tribanj, šuma 5. klase, površine 900 m2, nastala cijepanjem k.č. 2409/1, Tribanj, šuma 5. klase , zk.ul.671, K.O. Podhum, Livno, državno vlasništvo s 1/1 dijela, i prevodi u građevinsko zemljište. Parcela iz članka 1. ove Odluke se izdvaja u svrhu izgradnje infrastrukturnog objekta za potrebe Farmi Podhum d.o.o Livno. U razlozima donošenja ove Odluke navodi se, među ostalim, kako je Odredbama članka 58. Zakona o šumama Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 4/14) propisano da na zahtjev predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, ministarstvo može Vladi uputiti prijedlog za izdvajanje dijela šuma i šumskih zemljišta iz šumsko gospodarskog područja u druge svrhe koje daju veću trajnu korist ako je to sukladno s važećim planom prostornog uređenja. Uz zahtjev potrebno je priložiti elaborat o ekonomskoj opravdanosti te da je podnositelj zahtjeva dužan uplatiti naknadu koju procjenjuje Stručno povjerenstvo. S obzirom na navedene zakonske odredbe Gradsko vijeće Livno je ovome Ministarstvu uputilo zahtjev za izdvajanje ovog šumskog zemljišta. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ je slijedom navedenog zahtjeva sukladno Zakonu o šumama Hercegbosanske županije pokrenulo postupak izdvajanja iz šumsko-gospodarskog područja navedenih parcela, te sukladno Zakonu o šumama, imenovalo Povjerenstvo koje je izradilo elaborat opravdanosti, te izradilo prijedlog Odluke o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja koju donosi Vlada Hercegbosanske županije.

Na sjednici donesene su Odluke o izmjeni Odluke imenovanju Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-gorivo za motorna vozila i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-loživo ulje.

Tijekom sjednice Vlada je donijela i Odluku o imenovanju članova pregovaračkog tima za izradu novog Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o europskim integracijama i IPA instrumentu za 2019. godinu.

Share:

Predsjednik Vlade HBŽ nazočio uručivanju donacije Županijskoj bolnici u Livnu

Danas je kirurški odjel Županijske bolnice dr. fra Mihovil Sučić u Livnu, na kojem se nalazi i odjel ortopedije, opremljeniji za 44 kompleta funkcionalnih madraca sa posteljinama. To je vrijedna donacija Zajednice žena HDZ-a BiH kraljica Katarina Kosača. Činu uručivanja donacije nazočili su, uz ostale, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Jozić, Borjana Krišto zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i zamjenica predsjednika HDZ-a BiH, Marina Pendeš, izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednica Zajednice žena HDZ-a BiH i član Predsjedništva HDZ-a BiH, Mijo Krešić, zamjenik ministra obrane BiH i gradonačelnik Grada Livna, Luka Čelan.

Prije uručivanja donacije, koja je već stavljena u funkciju, u uredu ravnatelja Županijske bolnice u Livnu dr. Ivana Cikojevića održan je sastanak na kojem se govorilo o značaju ove donacije i onome što je do sada u Županijskoj bolnici u Livnu urađeno značajnim donacijama dobivenim od Ureda Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske i od Ministarstva zdravstva RH. Ravnatelj županijske bolnice dr. fra Mihovil Sučić u Livnu dr. Ivan Cikojević zahvalio je na ovoj donaciji kazavši da je ovo dokaz da se vodi briga o pacijentima u ovoj bolnici, da bi potom kazao da su do sada u njegovom mandatu donacijama od Vlade Republike Hrvatske obnovili zgrade internog odjela i pedijatrije sa pratećim službama i zgradu neurologije i psihijatrije. U tijeku je natječaj za radove na obnovi operacijskog bloka bolnice, a gotovo zadnji dan prošle godine dobili su značajnu financijsku donaciju od Ministarstva zdravstva Vlade Republike Hrvatske za uređenje, adaptaciju i rekonstrukciju odjela dijalize. Sva sredstva iz donacija ulažu se namjenski što znači da je i ubuduće otvoren put dobroj suradnji sa Vladom RH na tom planu. Istaknuo je da je do 2018. godine Vlada Hercegbosanske županije bila nositelj svih kapitalnih investicija u Županijskoj bolnici, a i poslije toga županijska Vlada pomaže bolnicu u drugim segmentima djelatnosti.

Borjana Krišto zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kazala je da je ova donacija produkt vlastitih sredstava u što su se uključili najviši dužnosnici HDZ-a BiH sa državne i drugih razina vlasti. Do sada su donacije bile realizirane za potrebe bolnice u Novoj Biloj i Sveučilišne bolnice u Mostaru. Dodala je kako će i dalje tražiti načine kako pomoći bolnici u Livnu, a time i njenim pacijentima.

Marina Pendeš, izaslanica u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH i predsjednica Zajednice žena HDZ-a BiH i član Predsjedništva HDZ-a BiH u povodu donacije kazala je da su nositelji ovoga predstavnici HDZ-a BiH na državnoj razini na čelu sa Borjanom Krišto i da je ona kao predsjednica Zajednice žena HDZ-a BiH kraljica Katarina Kosača uzela svu odgovornost da ovo bude urađeno. Rekla je kako imaju još u planu ovakvih aktivnosti ne samo u Livnu već i u drugim mjestima Bosne i Hercegovine.

 

Share:

Ministar MUP-a HBŽ obišao radove na zamjeni prozora i drugih građevinskih otvora na zgradi MUP-a HBŽ u Livnu

U MUP-u Hercegbosanske županije kontinuirano se ulažu napori i ostvaruju sve bolji rezultati u njegovom funkcioniranju i stvaranju sve kvalitetnijih uvjeta za rad njegovih djelatnika. Ilustriraju to i aktualni radovi na zamjeni prozora i građevinskih otvora na zgradi u središtu MUP-a u Livnu vrijednosti 135.000,00 KM . Realizacija ovih sredstava je iz Projekta obnove zgrade MUP-a HBŽ u Livnu za 2019.-2021. godinu u cjelokupnom iznosu od 746.561,00 KM koji je prihvaćen u Programu Javnih investicija HBŽ-a i Federacije Bosne i Hercegovine. Prihvaćeni projekt je kandidiralo Ministarstvo unutarnjih poslova HBŽ-a i bit će realiziran u nekoliko faza ovisno o raspoloživim sredstvima.  Izvođenje radova danas je obišao ministar MUP-a HBŽ Darinko Mihaljević izrazivši zadovoljstvo urađenim i viđenim. Rekao je: “Zahvaljujem Vladi HBŽ-a što je ovaj projekt uvrstila u Program javnih investicija za razdoblje 2019.-2021. godine. Sama realizacija projekta dovest će do značajnih ušteda energije, a i uvjeti rada uposlenika bit će bolji tako da će i efikasnije pružati usluge žiteljima”.

Stalna briga o radu MUP-a HBŽ ogleda se i u nabavci 11 policijskih automobila koji su već uključeni u svakodnevni rad policije. U MUP-u HBŽ u tijeku je instalacija novog sustava video nadzora na prostorima HBŽ-a što će značajno povećati očuvanje javnog reda, mira i sigurnosti građana i pomoći policiji na otkrivanju i suzbijanju kaznenih djela. Sredstva za sve navedeno osigurala je aktualna Vlada Hercegbosanske županije koja stalno prati financijske potrebe MUP-a u ovom i drugim segmentima djelovanja resornog ministarstva.

Podsjećamo da će osnovica  plaća uposlenika MUP-a i drugih korisnika proračuna Županije biti povećana 8 % nakon usvajanja proračuna HBŽ-a za 2020 godinu, a najkasnije od 01. travnja 2020 godine. Sa ovim povećanjem u zadnja 24 mjeseca  plaće policajcima su veće za 22,75 %.

Share:

Izrada Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine

Nakon razmatranja Prijedloga, Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Kako Zakon o planiranju i upravljanju razvojem u FBiH nalaže,  Odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja potrebno je donijeti najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa.

Nositelj procesa izrade ove Strategije su Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije-Sektor za razvoj.

Vlada Hercegbosanske županije imenovat će županijski odbor za razvoj (ŽOR) kao operativno, izvršno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Strategije razvoja. U izradu Strategije i razvojne procese biti će uključeni svi akteri razvoja: javni sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica.

U procesu izrade Strategije primjenjivat će se načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem a Strategija će sadržavati prioritete prostornog razvoja županije kao i razvojne pravce definirane u  strateškim dokumentima Federacije, dokumentima relevantnim za procese integracija u EU, uključujući Agendu 2030.

Strategije razvoja također  služe kao osnovni  dokumenti za izradu sektorskih strategija, Dokumenta okvirnog proračuna (DOP-a), Programa javnih investicija (PJI), Programa rada Vlade za mandatno razdoblje,  trogodišnjih  planova rada županijske uprave i godišnjeg programa rada Vlade.  Strategija županije služi i kao podloga za izradu Strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Izrada će se odvijati po predviđenim fazama strateškog planiranja:

 1. Izrada strateške platforme
 2. Određivanje prioriteta i mjera
 3. Identifikacija strateških projekata
 4. Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata u Federaciji
 5. Izrada indikativnog financijskog okvira za provođenje Strategije
 6. Definicija načina provođenja, praćenja, izvještavanja i evaluacije strateških dokumenata
 7. Usvajanje Strategije uz prethodno provedene konzultacije.

http://www.vladahbz.com/strategija-razvoja/

https://www.linkedin.com/company/36163626/admin/

Share:

Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027.

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije poslije razmatranja donijela je Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Strategijom razvoja utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja županije, način njihovog ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvješćivanje. Nositelj procesa izrade ove Strategije su Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije-Sektor za razvoj. Vlada Hercegbosanske županije imenovat će županijski odbor za razvoj (ŽOR) kao operativno, izvršno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Strategije razvoja. Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa. U izradu Strategije i razvojne procese biti će uključeni svi akteri razvoja-javni sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica.

Poslije razmatranja Prijedloga donesen je Zaključak o usvajanju Akcijskog plana 2020-2022. za provedbu Strategije razvoja HBŽ. Ukupno planirani iznos za trogodišnje razdoblje 2020-2022. je 44.066.145 KM za ukupno 56 projekata, od čega 17.360.340 KM za  Konkurentno gospodarstvo kroz intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti(13 projekata); 2.981.133 KM (17 projekata) za poboljšane komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša, te 23.724.672 KM (26 projekata) za razvoj ljudskih potencijala i struktura za  upravljanje razvojem u funkciji povećanja  kvalitete života.

U 2020. godini je planiran utrošak 21.438.350 KM za ukupno 56 aktivnosti u sva tri cilja. Za konkurentno gospodarstvo kroz  intenziviranje proizvodnje i povećanje  zaposlenosti planirano je 6.681.669  KM, za 13 projekata, za poboljšanu komunalnu infrastrukturu i  zaštitu okoliša 1.859.133  KM, za  17 projekata i za razvoj ljudskih potencijala i struktura za  upravljanje razvojem u funkciji povećanja  kvalitete života 12.897.548 KM sa 26 projekata. Ukupni opseg financiranja razvoja u županiji se sa vlastitim izvorima planira provesti u visini od 43.335.506 KM ili 98,3%, dok se iz vanjskih izvora planira alocirati 730.640 KM ili 1,7%, većinom  očekivana sredstva sufinanciranja EU projekata iz IPA CBC Programa prekogranične suradnje i ostalih donatora.

Donesen je Zaključak o primanju k znanju Izvješća o evaluaciji Strategije razvoja HBŽ za razdoblje 2016.-2018. godine.

Vlada je na sjednici razmatrala i primila k znanju Izvješće revizije učinka „Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u županijama FBiH. Na temelju rezultata provedenog praćenja od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH zaključeno je da su vlade županija poduzele određene aktivnosti na realizaciji danih preporuka iz Izvješća „Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u županijama FBiH“. Unaprjeđenje kapaciteta doprinijelo bi pripremi većeg broja razvojnih projekata čime bi se stvorio temelj za unaprjeđenje razvoja  gospodarstva FBiH, a time osigurali i bolji uvjeti za život građana.

Vlada HBŽ donijela je Odluku o imenovanju Biljane Dumančić profesorice biologije za ravnateljicu Srednje škole „Kupres“ iz Kupresa, na mandat od četiri godine.

Na kraju sjednice Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Livno. Temeljem te Odluke Vlada je za člana Školskog odbora Gimnazije Livno imenovala profesoricu Andreu Penjak.