Share:

U Tomislavgradu održano sportsko natjecanje učenika srednjih škola s područja Hercegbosanske županije

U organizaciji Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije danas je  u Tomislavgradu održano sportsko natjecanje učenika srednjih škola s područja Hercegbosanske županije.

Na natjecanju je sudjelovalo 230 učenika. Učenici i učenice natjecali su se u nogometu (muškarci), košarci (muškarci), košarci (žene) i odbojci (žene).

U muškoj konkurenciji u nogometu najbolja je bila ekipa Srednje strukovne škole iz Tomislavgrada. Drugo mjesto osvojila je SSŠ „Silvija Strahimira Kranjčevića“ iz Livna, a treće mjesto Gimnazija „Marka Marulića“ iz Tomislavgrada

U muškoj konkurenciji u košarci prvo mjesto osvojila je ekipa SSŠ „Silvija Strahimira Kranjčevića“ iz Livna. Drugo mjesto pripalo je učenicima  Gimnazije „Marka Marulića“ iz Tomislavgrada, a treće mjesto osvojila je Srednja škola „Drvar“ iz Drvara.

U konkurenciji učenica u košarci na prvom mjestu se našla ekipa Gimnazije  „Marka Marulića“ iz Tomislavgrada. Drugo mjesto pripalo je učenicama Gimnazije iz Livna, a treće mjesto učenicama Srednje škole „Drvar“ iz Drvara.

U odbojci za žene najuspješnije su bile učenice livanjske Gimnazije, drugo mjesto osvojile su učenice Gimnazije  „Marka Marulića“ iz Tomislavgrada , a treće mjesto SSŠ „Silvija Strahimira Kranjčevića“ iz Livna.

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije osiguralo je financijska sredstva za održavanje ovog natjecanja, uključujući i besplatan prijevoz učenika.

Svim ekipama uručene su zahvalnice za sudjelovanje u natjecanju, a ekipama koje su osvojile prva tri mjesta dodijeljeni su pehari i diplome kao i druge prigodne nagrade.

Ovim natjecanjem završeno je ovogodišnje sportsko natjecanje osnovnih i srednjih škola s područja Hercegbosanske županije.

 

Share:

Održana 71. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na prijedlog Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije Vlada Hercegbosanske županije danas je na sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Na Javni poziv raspisan 11. lipnja 2019. godine prijavile su se 43 udruge, a 35 prijava je stiglo pravodobno i ispunjavale su uvjete Javnog poziva. Ukupan iznos za sufinanciranje projekta ekoloških udruga za tekuću godinu iznosio je 30.000,00 KM.

Donesen je Zaključak nakon analize da Vlada Hercegbosanske županije zatraži žurno u roku od 7 dana očitovanje Federalnog ministarstva financija, Ministarstva financija Hercegbosanske županije, Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva pravosuđa Hercegbosanske županije o zahtjevu Sindikata djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije. Očitovanja će se naći na prvoj sljedećoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije što bi trebalo poslije biti okvir za pregovore sa Sindikatom djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o stavljanju izvan snage kao i Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje dr. Ivanke Živković specijaliste ginekologije i opstetricije za ravnatelja Doma zdravlja Tomislavgrad na mandatno razdoblje od 4 godine.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM SPP „ŽAGALO-COM“ iz Drvara kao financijska pomoć za održavanje proizvodnje jaja na navedenoj farmi dok traje karantena zbog sumnje na salmonelozu peradi. Sredstva će biti osigurana sukladno Odluci iz tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

 

 

Share:

Dnevni red 71. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U utorak, 26. studenoga 2019. godine u 9 sati održat će se 71. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 70. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna HBŽ za 2019. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za „Izvršenje sudskih presuda za električnu energiju za Županijsku bolnicu u Livnu i Dom zdravlja Tomislavgrad;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Tomislavgrad;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage;
6. Tekuća pitanja

Share:

Održana 70. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na svojoj 70. sjednici Vlada Hercegbosanske županije danas je donijela Odluku o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u bruto iznosu od 579,25 KM. Ova Odluka vrijedi do 31. prosinca 2020. godine, a osnovica iz ove Odluke primjenjivat će se za obračun plaća od mjeseca u kojem Proračun Hercegbosanske županije stupi na snagu, a najranije od 1. siječnja 2020. godine. Povećanje plaća korisnicima Proračuna prema ovoj Odluci iznosi 5%, a ovo je drugo povećanje plaća korisnicima Proračuna za vrijeme aktualne Vlade Hercegbosanske županije. Usvojen je i Naputak Ministarstva financija Hercegbosanske županije za izradu zahtjeva za odobravanje Proračunskih sredstava u 2020. godini.

Vlada je donijela također Odluku o visini novčane naknade korisnicima Proračuna Hercegbosanske županije za topli obrok za fiskalnu 2020. godinu. Na temelju te Odluke uposleniku pripada pravo na novčanu naknadu tijekom rada od 8,00 KM za svaki dan proveden na radu, a Odluka vrijedi do 31. prosinca slijedeće godine. Visina novčane naknade iz ove Odluke primjenjivat će se za obračun plaća od mjeseca u kojem Proračun Hercegbosanske županije stupi na snagu, a najranije od 1. siječnja 2020. godine.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije donesena je Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM, a sve na temelju dospjelih prijava. Isto tako na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donijeta je Odluka o odobravanju 10.000,00 KM iz tekuće pričuve u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavu sezonskog cjepiva protiv gripe.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM Ministarstvu znanosti prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za isplatu jednokratne pomoći JU „Centar za kulturu i sport“ Drvar za obilježavanje manifestacije.

Na prijedlog Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) Vlada je donijela Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o razvoju s provedbom Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu iznose 16.342.669,00 KM za ukupno 51 aktivnost u sva tri cilja. Za SC 1. Konkurentno gospodarstvo/intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti planirano je 6.435.562,00 KM, za SC 2. Poboljšana komunalna infrastruktura i zaštita okoliša 4.848.872,00 KM i za SC 3. Razvoj ljudskih potencijala i struktura za upravljanje razvojem u funkciji povećanja kvaliteta života 5.058.235,00 KM. Ukupno realizirana sredstva u 2018. godini su 13.401.578,00 KM od čega 1. SC 6.206.261,00 KM, 2. SC 2.673.758,00 KM i za 3. SC 4.521.559,00 KM. Od ukupno utrošenih sredstava prema izvorima financiranja vlastita sredstva čine 11.017.058,00 KM dok su drugi proračunski izvori i EU fondovi 2.384.520,00 KM. Od ukupno 41 provedene aktivnosti 17 je provedeno kroz Strateški cilj 1, 7 je provedeno u strateškom cilju 2 i 17 u cilju 3. Od ukupnog broja projekata 4 projekta su financirana iz ostalih izvora financiranja, a riječ je o tri projekta iz programa UN za razvoj (UNDP), za okoliš – UNEP i za hranu i poljoprivredu – UNFAO dok se jedan projekt sufinancira iz sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 2.384.520,00 KM. Realizacija ukupno ostvarenih/planiranih sredstava za 2018. godinu u postotku iznosi 82%.

Poslije razmatranja Vlada je primila k znanju Izvješće o radu povjerenstva Programa javnih investicija HBŽ.

Također tijekom sjednice primljena je k znanju Informacija o realizaciji Programa utroška sredstava Potpora – besplatni udžbenici utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. U jednom dijelu sjednice doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i Odluka o odobravanju raspisivanja natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar. Donesena su i rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč i Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća toga Doma zdravlja. U tom kontekstu donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za članove Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč.

 

 

Share:

Sastanak  predstavnika Uprave za Civilnu zaštitu Hercegbosanske županije s predstavnicima  BH MAC-a RU – Mostar i općinskim koordinatorima Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije direktor Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije, mr.sc Željko Marijan sa suradnicima održao koordinacijski sastanak sa šefom BH MAC-a  Regionalni ured u Mostaru, Ivicom Brkićem, inspektorom kontrole i kvalitete BH MAC-a  RU Mostar, Draganom Šotrom, Darinkom Brnićem -vođom Tima za uništavanje eksplozivnih  sredstava Livno „B“ FUCZ, Stipom Bulićem- vođom Tima za uklanjanje i uništavanje NUS-a Livno “A” FUCZ, općinskim koordinatorima za razminiranje Hercegbosanske županije i koordinatorom za razminiranje ispred ŠGD HBŠ .

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima koje su urađene u proteklom razdoblju, o analizi provedenih deminerskih aktivnosti u 2019. godini, projektima koji su u tijeku, o budućim planovima za razminiranje u Hercegbosanskoj županiji (listi prioriteta za razminiranje za 2020. godinu).  Govorilo se o međusobnoj suradnji BH MAC-a  RU Mostar s općinskim koordinatorima za razminiranje Hercegbosanske županije, te o zajedničkim izazovima i ispunjavanju obveza kako bi se prioritetna minsko sumnjiva područja što kvalitetnije i uspješnije odradila.

“U 2018. godini Hercegbosanska županija je najkontaminiranija minama u BiH. Skoro 67% mina u cijeloj BiH  pronađeno je u Hercegbosanskoj županiji. Trenutno imamo otvorenih 6 MSP-ova Korićina, Golija, Šujičke poljane, Mliništa, Zlosela, Donji Malovan i svi su u fazi završetka, istaknuo je na sastanku šef BH MAC-a  RU Mostar, Ivica Brkić. Među ostalim, rekao je da u sljedećem razdoblju kada se razvije tehnologija rada s MSP- ovima da će komunikacija između lokalne zajednice, mještana, lokalnih vlasti morati biti intenzivirana s ciljem poboljšanja sigurnosti i protoka korisnih informacija o minama koje mještani viđaju.

Razmjenom informacija zaključeno je može se doći do još uspješnijeg rada na razminiranju minsko sumnjivih područja čime se povećava i sigurnost žitelja ne samo u blizini tih područja.

 

Share:

Održan nastavak 69. sjednice Vlada Hercegbosanske županije

Na temelju donesene Odluke Vlada Hercegbosanske županije danas je u nastavku 69. sjednice dala suglasnost na Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2.

Razlozi donošenja izmjena i dopuna Programa su višestruki. U prvom redu, budući da je utvrđeno kako uvjeti Programa nisu u skladu sa uvjetima koje banke nude domaćim poduzetnicima, potrebno je Program prilagoditi situaciji na terenu, odnosno smanjiti propisane zahtjeve, kako bi u konačnici poslužio svrsi za koju je kreiran, odnosno kako bi olakšao poduzetničke inicijative. U drugom redu, ovim izmjenama i dopunama Programa se također briše uvjet da se subvencije ne mogu odobravati za reprogram i refinanciranje postojećih kredita. Ovaj uvjet se briše stoga što je odaziv na Program izuzetno mali, što se poduzetnici, u veoma nepovoljnim uvjetima, koji su dodatno pogoršani izuzetno visokim odljevom radne snage, bore za opstanak na tržištu, te je potrebno izići ususret njihovim stvarnim potrebama u skladu sa informacijama koje se dobivaju sa terena. Nadalje, budući da je prilikom susreta sa gospodarstvenicima utvrđeno da imaju poteškoće prilikom servisiranja postojećih kredita, potrebno je pružiti podršku gospodarstvu, kako bi servisirale ranije preuzete obveze. Naposljetku, budući da su se pojavili i određeni pozitivni slučajevi velikih ulaganja u kupnju i obnovu gospodarskih objekata, te ulaganja u mehanizaciju, koji se realiziraju putem više kredita, a zapravo predstavljaju jedan cjeloviti poslovni poduhvat, te imaju potencijal za upošljavanje novih djelatnika, potrebno je Program maksimalno prilagoditi ovakvim inicijativama. Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2 bit će objavljene na službenoj stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa  Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa  Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 180.000,00 KM.

  • Posebni dio iznosi 153.000,00 KM, a opći dio 27.000,00 KM.

Na natječaj za predlaganje projekata za kulturu prispjela su 84 projekta. Od toga 66 projekata zadovoljilo je kriterije Javnog poziva.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava udruženjima građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 40.000,00 KM. Raspodjela sredstava izvršena je sukladno Programu dodijele i kriterija raspodjele sredstava za sufinanciranje udruženja građana iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu, te u skladu s rezultatima Javnog poziva.

Također, na sjednici donesena je Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode – olujna bura u općini Tomislavgrad u ukupnom iznosu od 42.176,00 KM.

Razmatran je Prijedlog i donesena Odluka o izdvajanju dodatnih sredstava za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu Osnovna škola Drvar, a koji je uključen u projekt „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za 2019. godinu u iznosu od 43.000,00 KM.

Donijeta je i Odluka o odobravanju Projekta adrenalinski park “MI-VAL“, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji „MIŠI-TRUMAČA“ na području općine Livno. Postupak dodijele koncesije provest će se po proceduri nadmetanja po pozivu. Vrijeme trajanja koncesije prema Odluci određuje se na 30 godina.

Vlada je na temelju donesene Odluke opunomoćila ministricu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vasiliju Broćetu za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije.

Također Vlada je donijela Odluku o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u Institutu Regija Europe za 2019. godinu sa godišnjom članarinom u iznosu od 600 eura.

Razmatrano je i primljeno k znanju Konačno Izvješće o provedbi projekta CAN.

Nakon razmatranja donesena je Odluka o sufinanciranju projekta „Integrirani lokalni razvoj-ILDP III“- uplata II. dijela sufinanciranja projekta u iznosu od 10.000,00 KM.

Donesena je također i Odluka o odobravanju financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za suorganizaciju Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2019. godine (Livno, Tomislavgrad i Drvar)..

 

Share:

U uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije održan sastanak o Programu gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Glamoč

Na području općine Glamoč oko 90 registriranih pravnih i fizičkih osoba na temelju potpisanih ugovora u zadnjih deset godina koristi 1800 hektara oraničnih površina. Ugovori su neki istekli u rujnu mjesecu ove godine i ako se ne usvoji Odluka o davanju suglasnosti na Program gospodarenja ovim zemljištem za 300.000,00 KM godišnje bit će siromašniji proračun općine Glamoč, a sredstva će izgubiti i županija, a posebice će biti u teškom položaju poljoprivrednici i tvrtke koji su uložili znatna sredstava u poljoprivrednu mehanizaciju. To su samo neke od činjenica koje su danas kazane na sastanku predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Jozića s načelnikom općine Glamoč, Nebojšom Radivojšom, predsjednikom Općinskog vijeća Glamoča, Markom Damjanovićem, predsjednikom Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Glamočko polje“ Glamoč, Halila Dizdara i još nekolicine poljoprivrednih proizvođača iz te općine.

Ukoliko se ne donese spomenuta Odluka Glamoč ostaje bez strateške grane privređivanja od koje znatan broj ljudi u toj općini živi.

Sudionici sastanaka upoznati su da je resorni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Hercegbosanske županije nekoliko puta, iako je bila kompletna dokumentacija, povukao sa sjednica Vlade točku dnevnog reda Odluku od davanju suglasnosti na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Glamoč.

Na kraju je prihvaćen prijedlog da se u rješavanje problema krene u razgovorima s odgovornom osobom i udruženjima iz ove oblasti kako bi na vrijeme bila usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Glamoč,što bi omogućilo na vrijeme potpisivanja ugovora prije početka proljetne sjetve sljedeće godine u toj općini.

Share:

Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu

Danas je Vlada Hercegbosanske županije na 69. sjednici nakon razmatranja Prijedloga donijela Odluku o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog Proračuna HBŽ-a za razdoblje 2020.–2022. godina. Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade Proračuna imajući u vidu da je godišnji Proračun jedan od temeljnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije.  Osnova za izradu DOP-a za razdoblje 2020.-2022. godina bile su Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2020.-2022.godina, makroekonomske projekcije i pretpostavke za slijedeće srednjoročno razdoblje, kao i prioriteti Vlade Hercegbosanske županije i ciljevi fiskalne politike, a imajući u vidu financijski okvir raspoloživih sredstava. Procjenjuje se da će Hercegbosanska županija u 2020. godini imati na raspolaganju ukupno 82.120.120,00 KM što je blago povećanje od 0,34% u odnosu na tekuću godinu. Očekuje se da će prihodi županije porasti na 83.390.000,00 KM u 2021. godini i 85.070.000,00 KM u 2020. godini.

U daljnjem dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 1.000.000,00 KM. Svrha programa je nastaviti započete i otvoriti nove procese u poljoprivrednom sektoru s ciljem ostvarivanja: povećanje obujma poljoprivredne proizvodnje, zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima, opskrba prehrambene industrije sirovinama i stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda. Donesen je Zaključak nakon temeljite rasprave i analize da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u ovaj Program ugradi sve usvojene prijedloge ministara na sjednici Vlade Hercegbosanske županije.

Također Vlada je donijela Odluku kojom se daje suglasnost na prijedlog izmjena Odluke o osnivanju posebnih lovišta na području Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 80/12) u dijelu koji se odnosi na granice posebnog lovišta „HRBLJINA-KUJAČA“ na način da se iz predmetnog lovišta izuzme koncesijski prostor koji je planiran za izgradnju vjetroparka ŠKADIMOVAC u Glamoču.

Preostale predviđene točke Dnevnog reda s današnje sjednice bit će razmatrane u nastavku sjednice.

Share:

Svečano obilježena 25. obljetnica oslobođenja Kupresa

U povodu obilježavanja 25. obljetnice oslobođenja Kupresa i Dana Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata HR HB jučer je u Kupresu održana svečanost koja je počela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve poginule na spomen obilježjima Suho polje, Kupreško polje i na spomen obilježju poginulim vukovarcima. Vijence su položili i upalili svijeće predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić i ministri u Vladi Petar Galić, Darinko Mihaljević i Stipan Šarac, među ostalim, i udruge iz Domovinskog rata Hercegbosanske županije, Vukovara i drugih mjesta Republike Hrvatske i općina Hercegbosanske županije.

Potom je služena sveta misa zadušnica za pripadnike HVO-a i udruge specijalne policije iz Domovinskog rata HR HB u crkvi Svete Obitelji Kupres. U prepunoj crkvi misu zadušnicu uz koncelebraciju više svećenika, predvodio je mons. Tomo Vukšić, vojni biskup ordinarij u Bosni i Hercegovini. Po završetku mise zadušnice položeni su vijenci i upaljene svijeće na križu ispred crkve Svete Obitelji Kupres u znak sjećanja na poginule Hrvate u Drugom svjetskom ratu.

Svečanom obilježavanju  nazočilo je i visoko izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora koje je predvodio dr. Dragan Čović, predsjednik HNS-a i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH,  zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Borjana Krišto uz dužnosnike zakonodavne i izvršne vlasti svih razina u BiH.

Nakon mise održan je svečani pobjednički mimohod branitelja kroz grad uz pratnju I. benda orkestra OS BiH. Na kraju programa održana je svečana Akademija u povodu Dana oslobođenja Kupresa u Hrvatskom domu kulture Kupres.

  1. obljetnicu oslobođenja Kupresa organizirale su Udruge proistekle iz Domovinskog rata općine Kupres, Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata HR HB i Općina Kupres, a pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora (HNS).

 

 

 

 

Share:

Poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u studenom i prosincu 2019. godine

Na temelju Plana obuka u oblasti europskih integracija za 2019. godinu
koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti
europskih integracija („Službeni glasnik BiH“ broj 50/18), Direkcija
za europske integracije objavljuje poziv za sudjelovanje na obukama
Direkcije za europske integracije  u studenom i prosincu 2019. godine
(IV kvartal) i poziva sve zainteresirane da se prijave za njihovo
pohađanje.

Detaljne informacije o navedenim obukama mogu se pronaći na web-linku:

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=22494&langTag=hr-HR