Share:

Međunarodni dan invalida

Međunarodni dan invalida obilježava se svake godine 3. prosinca s ciljem da se građane podsjeti kako u njihovom susjedstvu žive osobe s invaliditetom i posebnim potrebama. Dužnost svakog pojedinca, institucije ili organizacije je uvažavati potrebe osoba sa invaliditetom i omogućiti im pomoć u ostvarenju njihovih potreba.

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih ovim putem poziva sve građane Hercegbosanske županije da se u okviru svojih mogućnosti uključe u ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom.

Također, ministarstvo izražava podršku radu udrugama na području Hercegbosanske županije koje okupljaju osobe s invaliditetom sa željom da uspiju svojim članovima pomoći u najvećoj mogućoj mjeri u prevladavanju svakodnevnih životnih poteškoća i iznalaženju načina za bolji i ljepši život.

Share:

Objavljen javni natječaj za smještaj CIPS ureda

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije raspisalo je javni natječaj za izvođenje radova na rekonstrukciji prostora u policijskoj zgradi u Tomislavgradu za smještaj CIPS ureda, a do završetka adaptacije ured u Tomislavgradu i Kupresu ostat će u prostorijama pošte. CIPS uredi u Livnu, Glamoču i Drvaru već su premješteni u prostore policijskih zgrada, a ured u Bosanskom Grahovu najvjerojatnije će biti smješten u općinske prostorije.

Prema riječima ministra MUP-a Filipa Zrne u tijeku su razgovori s predstavnicima općine i očekuje se da će i smještaj CIPS ureda u Bosanskom Grahovu uskoro biti riješen. Smještajem CIPS ureda u policijske prostorije MUP će ostvariti godišnju uštedu od 120.000 KM.

Share:

Završetak radova na zgradama u Drvaru do svibnja 2010.

Jučer su u zgradi Vlade predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac, ministri u vladi Ante Krajina i dr. Darko Horvat održali sastanak s načelnicom općine Drvar Ankom Papak Dodig i predstavnicima američke katoličke udruge CRS za BiH o završetku radova na stambenim objektima u Drvaru, koji su obuhvaćeni projektom Socijalno stanovanje u BiH.

Na sastanku su dogovorene i precizirane obveze Vlade, općine Drvar i američke katoličke udruge. Prema postignutom dogovoru Vlada Hercegbosanske županije preuzela je obvezu rješavanja priključka objekata na niskonaponsku mrežu, dok će udruga CRS osigurati financijska sredstava u iznosu od 700.000 KM za završetak radova na stambenim objektima. Također, američka udruga CRS izradit će pravilnike i ugovore u kojima će biti riješeni pravni odnosi između Vlade Hercegbosanske županije, CRS i općine Drvar.

Zadatak općine Drvar je uređenje imovinsko-pravnih poslova oko parcelacije i uknjižbe objekta i rješavanje infrastrukture za oba objekta. Ponovni sastanak zakazan je za četvrtak 5. 11. 2009. godine kada će biti i službeno potpisivanje ugovora o završetku radova na zgradama u Drvaru. Prema planu useljenje u zgrade trebalo bi biti do svibnja 2010. godine.

Inače, Vlada Hercegbosanske županije vlasnik je jedne stambene jedinice sa pripadajućim zemljištem, dok je druga zgrada u vlasništvu općine Drvar i Vlade Hercegbosanske županije.

Share:

Educiranje važan oblik prevencije

U sklopu projekta prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke udruga žena liječenih od karcinoma dojke Bistrica organizirala je jučer akciju u kojoj su podijeljene brošure s ciljem educiranja žena o potrebi redovitih mamografskih pregleda. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije više od 90% bolesnica s karcinomom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza bolesti postavi u ranom stadiju i ispravno liječi. Mamografija se preporučuje kao metoda kojom se može otkriti rak dojke do dvije godine ranije nego što tumor postane dovoljno velik da se može napipati. Jučerašnjoj akciji nazočili su ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat i koordinator projekta ranog otkrivanja i prevencije karcinoma dojke dr. Ivan Cikojević.

U okviru projekta “Prevencija i važnost ranog otkrivanja raka debelog crijeva”, a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za osiguranje i reosiguranje FBiH, u prostorijama županijske bolnice „dr.fra Mihovil Sučić“, održana je i javna tribina o karcinomu debelog crijeva. Uvodno predavanje održao je ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi dr. Darko Horvat koji je naglasio značaj prevencije i ranog otkrivanja karcinoma.

Program otkrivanja karcinoma debelog crijeva u FBiH započet je koncem 2007. godine, a podržala ga je vlada Federacije, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije. Cilj projekta je educiranje i informiranje javnosti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Share:

Vježbenici s radom počinju u utorak 3. studenoga

Vlada je na današnjoj sjednici razmotrila i uputila u skupštinsku proceduru prijedlog Zakona o načinu ostvarivanju ušteda u Hercegbosanskoj županiji. Razlog za donošenja Zakona je pad javnih prihoda uvjetovan prilikama u državi i okruženju, potpisivanje stand by aranžmana između BiH i MMF-a. Navedeni razlozi nameću potrebu smanjenja javne potrošnje na svim razinama vlasti pa tako i u Hercegbosankoj županiji. U tom smislu Vlada je uputila u skupštinsku proceduru donošenje zakona kojim se regulira ostvarivanje ušteda u sredstvima Proračuna Hercegbosanske županije, izvanproračunskih fondova i institucija čiji je osnivač Hercegbosanska županija.

Vlada je dala suglasnost na Program utroška sredstava za javne nabave MUP-a Hercegbosanske županije u 2009. godini. Riječ je o redovitoj nabavi policijske odjeće i obuće i uredske opreme za potrebe preseljenja prostorija CIPS u zgrade MUP-a.

Također, Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala realiziranje natječaja o prijemu vježbenika s VŠS i VSS. Svi vježbenici, VSS i VŠS, s radom u organima uprave trebali bi početi u utorak 3. studenog 2009. godine. Vježbenicima s VSS obavijesti o početku rada već su upućene, a u tijeku je upućivanje obavijesti vježbenicima sa završenom VŠS. U skupštinsku proceduru upućen je i nacrt Zakona o posredovanju pri upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba na području županije, a za sljedeću sjednicu Vlade odgođeno je razmatranje Zakona o blagdanima i neradnim danima Hercegbosanske županije.