Share:

Javni poziv za organizacije i udruženja građana čiji je osnivač Vlada Hercegbosanske županije

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije objavljuje Javni poziv u kojemu poziva sve organizacije čiji je osnivač Vlada Hercegbosanske županije i sve udruge građana koji djeluju na području Hercegbosanske županije da podnesu prijave za projekte koji će se sufinancirati iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Cilj Javnog poziva je raspodjela sredstava za sufinanciranje organizacija čiji je osnivač Vlada Hercegbosanske županije i udruga građana koje će realizacijom svojih projekata doprinijeti razvoju ili osigurati preduvjete za razvoj aktivnosti iz oblasti turizma, obrta, prometa i ugostiteljstva.

Rok za dostavljanje prijava projekata je do 5. srpnja 2019. godine, a iznos raspoloživih sredstava za realizaciju ovog poziva utvrđen je Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM.

Javni poziv za prijavu projekata organizacija čiji je osnivač Vlada Hercegbosanske županije i udruženja građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu i obrazac prijave za sufinanciranje projekata udruga građana iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

Share:

Javni poziv za uvid u glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za baznu postaju za GSM mrežu

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je zainteresiranim strankama Javni poziv za uvid u glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za baznu postaju za GSM mrežu investitora Dioničkog društva „BH Telecom“ Sarajevo, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 2/457-2, posjedovni list broj 898, k.o. Vidovo Selo.

Uvid u glavni projekt može se izvršiti 21. lipnja 2019. godine od 12.00 – 14.00 u prostorijama Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, Ul. Stjepana II Kotromanića bb, Livno, soba broj 50.

Javni poziv možete preuzeti u rubrici Javni pozivi

Share:

Održana 63. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 63. sjednici donijela je Odluku o odobravanju financijskih sredstava prema Sporazumu o reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi izvođenja obuke i polaganja ispita u oblasti vatrogastva. Za izvođenje obuke i polaganje stručnog ispita u oblasti vatrogastva odobravaju se financijska sredstva za školovanje 12 vatrogasaca u ukupnom iznosu od 5.850,00 KM. Financijska sredstva izvođenja obuke bit će doznačena od Županijske uprave za civilnu zaštitu koja su  planirana u Proračunu Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2019. godinu. S obzirom na veliku površinu Hercegbosanske županije i veliki broj požara u posljednjih nekoliko godina iskazala se potreba za licenciranjem vatrogasaca kojih je jako malo, tako da će kroz nekoliko sljedećih godina Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije pokrenuti proces obuke vatrogasaca u svim općinama Hercegbosanske županije, a sve u okviru svojih nadležnosti.

Također, donijeta je Odluka o odobravanju financijskih sredstava prema Sporazumu o reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi polaganja ispita za profesionalnog vatrogasca. Prema toj Odluci financijska sredstva za školovanje 12 vatrogasaca u ukupnom iznosu 4.800,00 KM namijenjena su za izvođenje obuke i polaganje stručnog ispita za profesionalnog vatrogasca. Financijska sredstva izvođenja obuke bit će doznačena od Županijske Uprave za civilnu zaštitu i planirana su u Proračunu Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava  općinama Hercegbosanske županije iz Tekuće potpore Proračuna Uprave  civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2019. godinu za pomoć vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 36.000,00 KM. U razlozima donošenja ove Odluke se navodi, uz ostalo, da je zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda, a planirana sredstava za pružanje materijalne pomoći za organiziranje vatrogastva, materijalno opremanje, obuku i osposobljavanje vatrogasnih postrojbi u općinama namijenjena su prvenstveno radi sprječavanja, izbijanja i širenja prostornih požara te zaštite ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, materijalnih, kulturnih i drugih dobara i okoliša što je za Hercegbosansku županiju od posebnog značaja.

U dijelu sjednice donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM iz Tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu  financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za uplatu zaostalih poreza i doprinosa MIO-a, duga dobavljačima i financiranje koeficijenata sukladno Kolektivnom ugovoru zaposlenika u oblasti zdravstva.

Tijekom sjednice donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava  u iznosu od 29.500,00 KM, Županijskom nogometnom savezu Hercegbosanske županije iz Livna  kao financijska potpora za plaćanje kotizacije za sve selekcije nogometnih klubova u 2019. godini. Sredstva iz ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Temeljem Odluke na sjednici su odobrena i financijska sredstva Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 15.000,00 KM za isplatu jednokratne novčane potpore udruzi za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini „Stećak“ za organizaciju šeste revije tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske.

Nakon razmatranja donesena je Odluka o zaključivanju Sporazuma o provedbi zajedničkih javnih nabava. Sudionici Sporazuma u provedbi zajedničkih javnih nabava ovim Sporazumom određuju i ovlašćuju Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije za zastupanje svih sudionika Sporazuma u postupcima zajedničkih javnih nabava.

Vlada je razmatrala i donijela Odluku o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog poziva za prijavu projekata udruga građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Javnog poziva iznose 40.000,00 KM i raspisat će ga Ministarstvo gospodarstvo Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Transfer udrugama Crveni križ i invalidne udruge“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u iznosu od 20.000,00 KM.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće o radu Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a za 2018. godinu.

Na sjednici Vlada je razmotrila Informaciju o pregovorima između pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije i Sindikata djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije.

Share:

Javni poziv ekološkim udrugama Hercegbosanske županije

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša objavilo je Javni poziv za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Ministarstvo ovim putem poziva sve ekološke udruge koje su registrirane i djeluju na području Hercegbosanske županije da podnesu prijave za projekte koji će se sufinancirati iz sredstava planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, transfer udrugama građana, u iznosu od 30.000,00 KM.

Sredstava će se transferirati prema financijskim mogućnostima Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Javni poziv, obrazac za prijavu i izvješće o realizaciji projekta ekoloških udruga koji su sufinancirani iz Proračuna Hercegbosanske županije u 2019. godini možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

 

 

Share:

Održan seminar za ravnatelje osnovnih i srednjih škola

U subotu, 8. lipnja 2019. godine u konferencijskoj dvorani PTC-a Forum u Livnu održan je seminar pod naslovom “Izazovi školstva u suvremenom europskom kontekstu” koji je organiziralo Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. Uz predstavnike resornog ministarstva, na seminaru su bili prisutni ravnatelji i pomoćnici  osnovnih i srednjih škola Hercegbosanske županije, kao i Centra “Nova nada”.

Predavači su bili istaknuti prosvjetni djelatnici iz Republike Hrvatske: dr. sc. Jurica Botić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja RH koji je održao predavanje na temu “Sustav nadzora u odgoju i obrazovanju”. Drugi predavač, prof. Đuro Baloević iz Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola govorio je o značaju ravnatelja kao poslovodnog i stručnog voditelja školske ustanove, dok je prof. Luči Lončar iz Agencije za odgoj i obrazovanje na vrlo živopisan način pokazala koji su modeli obrazovanja djece s teškoćama. Na samom kraju svi nazočni složili su se kako je seminar ispunio očekivanja, te će se suradnja nastaviti na sličnim aktivnostima.

Share:

Javni poziv za prijavu projekata udruga građana Hercegbosanske županije iz oblasti rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za prijavu projekata udruga građana koji će se sufinancirati iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu iz oblasti rada, zdravstva i socijalne skrbi i prognanih.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave, odnosno do 25. lipnja 2019. godine.

Sve druge informacije vezane za Javni poziv možete pogledati i preuzeti u rubrici Javni pozivi.

Share:

Čestitka Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša povodom Svjetskog dana okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se 5. lipnja svake godine u više od 140 zemalja svijeta. To je najvažniji dan UN-ovog poticanja ekološke osviještenosti i djelovanja na području zaštite okoliša. Tema ovogodišnje kampanje i mnogih događanja diljem svijeta  koja će se ovim povodom održati je borba protiv onečišćenja zraka, a glavna zemlja domaćin je Kina.

U proteklih 46 godina Svjetski dan zaštite okoliša je postao globalna platforma za podizanje svijesti o širokom području zaštite okoliša, od globalnog zatopljenja, do užih okolišnih tema na lokalnoj, nacionalnoj ili globalnoj razini.

Onečišćenje zraka uzrokuju industrija, promet, poljoprivreda i otpad, te predstavlja  vrlo složen problem, no svatko od nas može nešto učiniti kako bismo utjecali na njegovo smanjenje  na način da, koristimo javni prijevoz, dijelimo vožnju s drugima, vozimo bicikl, hodamo, kompostiramo ostatke hrane i recikliramo otpad, štedimo energiju.

U našoj Županiji gospodarenje otpadom se nametnulo kao najveći ekološki izazov koji treba prioritetno riješiti. Zato je Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša prošle godine pristupilo izradi Plana upravljanja otpadom HBŽ 2018.-2023. koji je upućen u zakonsku proceduru.

Zbog velikog broja divljih deponija i nekontroliranog odlaganja otpada nužno je postaviti ciljeve uspostave održivog sustava gospodarenja otpadom, što nije moguće realizirati bez međusobne komunikacije svih dionika sustava.

Zato je važno poticati otvoreni i konstruktivni dijalog i detektirati probleme s kojima se susrećemo, jer ćemo samo tako moći transformirati dosadašnje gospodarenje otpadom u održivi sustav.

Svatko je pozvan na sudjelovanje, kao pojedinac ili kao dio grupe i svatko može dati svoj doprinos da poboljšamo trenutno stanje s ciljem čišćeg i zdravijeg okoliša.

Imamo samo jednu zemlju i zato je trebamo čuvati za buduće generacije.

Sretan vam Svjetski dan zaštite okoliša!

 

Share:

Čestitka u povodu Ramazanskog Bajrama

U povodu Ramazanskog Bajrama predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić s ministrima u Vladi uputio je čestitku: “Neka vam ovaj veliki blagdan donese obilje mira i sreće, radosti i obiteljskog zajedništva. Duhovne poruke Ramazanskog bajrama neka budu nadahnuće svima za jačanje međuvjerske tolerancije, uzajamnog poštovanja i solidarnosti.

Bajram Šerif Mubarek Olsun“

Share:

Zdravstvenim ustanovama na području Hercegbosanske županije 2 milijuna KM potpora

Na današnjoj 62. sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je prijedlog Odluke o pravu na porodiljnu naknadu uposlenim majkama. Ovim prijedlogom Odluke, uz ostalo, bliže se uređuje: pravo na porodiljnu naknadu uposlenoj majci za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta, (u daljem tekstu: pravo na porodiljnu naknadu), pravo oca i usvojitelja djeteta na porodiljnu naknadu, visina naknade, trajanje prava, financijska sredstva, postupak za ostvarivanje prava, zahtjev za doznačavanje sredstava i nadzor nad provođenjem Odluke. Potrebna financijska sredstva za provođenje ove Odluke već su planirana Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Prijedlog Odluke bit će upućen u skupštinsku proceduru.

Na sjednici donesena je Odluka o  usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih  u iznosu od 1.000.000,00 KM. Raspodjela sredstava s tekućeg transfera „Potpore za zdravstvene institucije“ vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za izmirenje povećanja neto satnice sa 2,00 KM na 2,24 KM te pokriće dijela povećanja koeficijenta za obračun plaće za doktore na temelju potpisanih kolektivnih ugovora u 2018. godini.

Vlada je razmotrila i donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na tekst Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava tekućih potpora zdravstvenim ustanovama koju donosi Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije u iznosu od 1.000.000,00 KM i to 500.000,00 KM Županijskoj bolnici „dr. Fra Mihovil Sučić“ Livno, a 500.000,00 KM domovima zdravlja s područja Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o usvajanju Akcijskog plana 2019 – 2021 za provedbu „Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2016 – 2022.“ Integrirana strategija razvoja Hercegbosanske županije 2016-2020 je od 2016. godine po usvajanju, ključni strateško-planski dokument županije koji potiče i usmjerava budući rast i razvitak županije. Integrirana strategija razvoja u Hercegbosanskoj županiji nastala je kao potreba za usmjeravanjem financijskih i ljudskih resursa u glavne sfere razvoja. Kompletan Akcijski plan provedbe Strategije razvoja HBŽ 2016-2020 s pripadajućim tabelama će nakon usvajanja na sjednici Vlade Hercegbosanske županije, biti dostupan na Stranici Vlade Hercegbosanske županije u rubrici Strategija razvoja.

Vlada je razmatrala prijedlog i donijela Odluku o primanju k znanju Informacije o procesu planiranja i programiranja IPA 2019. IPA 2020.

Razmatran je prijedlog Odluke Uprave za ceste Hercegbosanske županije i uz određene izmjene na sjednice donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite održavanja sanacije i rekonstrukcije javnih županijskih cesta u 2019. godini. Za realizaciju Plana i program zaštite održavanja sanacije i rekonstrukcije javnih županijskih cesta u 2019. godini osigurana su financijska sredstva na rashodovnoj strani korisnika Uprave za ceste Hercegbosanske županije u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 4.075.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije Hercegbosanske županije donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu, s kriterijima raspodjele u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva su planirana u Proračunu Hercegbosanske županije za tekuću godinu.

Javi poziv raspisat će Ministarstvo graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Također, Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom prostornog uređenja šireg područja. Mandat Povjerenstvu traje najdulje 2 godine i ovaj prijedlog Odluke bit će upućen u skupštinsku proceduru.

Razmatrana je Informacija o pregovorima između pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije i Sindikata djelatnika MUP-A Hercegbosanske županije.

Razmatrano je Izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine i bit će upućeno na daljnje postupanje u Skupštini Hercegbosanske županije. Također, razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće o radu Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2018. godinu, te Plan aktivnosti za 2019. godinu i Plan i struktura prihoda Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Donijeta je Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 240.000,00 KM.

U dijelu sjednice Vlada je razmotrila i primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana“ za 2018. godinu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Share:

Javni natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2019. godinu

Vlada Hercegbosanske županije obavještava da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2019. godinu. Grant sredstva će se dodjeljivati za osam kategorija projekata:

  • Poticaji inovatorima – pojedincima
  • Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama
  • Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture
  • Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO I HACCP standard i osiguranje CE znaka)
  • Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata
  • Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta
  • Poticaji novoosnovanim subjektima MSP
  • Jačanje konkurentnosti MSP-A

Podnositelji prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnositelje prijava po pojedinim projektima.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 21. 6. 2019. godine, odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski žig najkasnije s navedenim datumom.
Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.