Share:

Dnevni red 71. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U utorak, 26. studenoga 2019. godine u 9 sati održat će se 71. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 70. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna HBŽ za 2019. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za „Izvršenje sudskih presuda za električnu energiju za Županijsku bolnicu u Livnu i Dom zdravlja Tomislavgrad;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Tomislavgrad;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage;
6. Tekuća pitanja

Share:

Održan radni sastanak Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih multisektorskih timova

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Gender Centrom Federacije BiH jučer je u hotelu B&M Livno održalo radni sastanak Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih multisektorskih timova u okviru projekta „ Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u obitelji“ uz predstavnike OESS-a

Milan Mihaljević, pomoćnik ministrice Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ,  pozdravio je nazočne u ime resornog Ministarstva. Kazao je, među ostalim, da se na ovom sastanku predstavlja druga faza programa u sklopu kojeg je prezentirana aktivnost projekta pod nazivom “ Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u obitelji“. Istaknuo je kako je na 69. sjednici Vlade Hercegbosanske županije usvojen Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije za period od 2019.-2020. godine.

Predstavnica Gender Centra, Fatima Bećirović nazočnima je  predstavila spomenuti projekt. Rekla  je kako isti ima za cilj nastaviti dosadašnje aktivnosti Koordinacijskih tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih multisektorskih timova. Realizacija aktivnosti ovog projekta u Hercegbosanskoj županiji planirana je  za razdoblje od studenog 2019. godine do prosinca 2020. godine i obuhvaća podršku radnim sastancima koordinacijskih tijela i multisektorskih timova, edukacije profesionalaca, osnaživanje i podršku. Također je naglasila kako će Gender Centar  organizirati konferenciju na Federalnoj razini gdje će biti prezentirana iskustva i stanje nasilja u obitelji u svih 10 županija Federacije BiH.

Sastanku su pored predstavnika resornog ministarstva i predstavnika Gender Centra Vlade Federacije BiH nazočili i članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji, te članovi općinskih multisektorskih timova Hercegbosanske županije,  grada Livna i predstavnici OESS-a.

Share:

25. studenoga 2019. godine neradni dan u Hercegbosanskoj županiji

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane Hercegbosanske županije da je ponedjeljak, 25. studenog 2019. godine, neradni dan u Hercegbosanskoj županiji u kojem poslodavci, ustanove, tijela uprave i druge pravne osobe ne rade, sukladno obavijesti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Share:

Obavijest o održavanju natjecanja učenika osnovnih škola s područja Hercegbosanske županije

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i ove godine organizira sportsko natjecanje učenika osnovnih škola s područja Hercegbosanske županije. Natjecanje će se održati u petak, 22. studenog 2019. godine u Livnu s početkom u 9 sati, a učenici će se natjecati u slijedećim sportovima i na slijedećim lokacijama:

  • Nogomet – muškarci (Sportska dvorana „Dalibor Perković – Dali“ Livno),
  • Košarka – muškarci (Srednja ekonomska škola Livno),
  • Košarka – žene (Srednja ekonomska škola Livno),
  • Odbojka – žene (OŠ „Fra Lovro Karaula“ Livno).

Za sve škole koje imaju prijavljene ekipe za ovo natjecanje bit će osiguran prijevoz, a najuspješnijim ekipama bit će uručene prigodne nagrade.

Share:

Održana 70. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na svojoj 70. sjednici Vlada Hercegbosanske županije danas je donijela Odluku o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u bruto iznosu od 579,25 KM. Ova Odluka vrijedi do 31. prosinca 2020. godine, a osnovica iz ove Odluke primjenjivat će se za obračun plaća od mjeseca u kojem Proračun Hercegbosanske županije stupi na snagu, a najranije od 1. siječnja 2020. godine. Povećanje plaća korisnicima Proračuna prema ovoj Odluci iznosi 5%, a ovo je drugo povećanje plaća korisnicima Proračuna za vrijeme aktualne Vlade Hercegbosanske županije. Usvojen je i Naputak Ministarstva financija Hercegbosanske županije za izradu zahtjeva za odobravanje Proračunskih sredstava u 2020. godini.

Vlada je donijela također Odluku o visini novčane naknade korisnicima Proračuna Hercegbosanske županije za topli obrok za fiskalnu 2020. godinu. Na temelju te Odluke uposleniku pripada pravo na novčanu naknadu tijekom rada od 8,00 KM za svaki dan proveden na radu, a Odluka vrijedi do 31. prosinca slijedeće godine. Visina novčane naknade iz ove Odluke primjenjivat će se za obračun plaća od mjeseca u kojem Proračun Hercegbosanske županije stupi na snagu, a najranije od 1. siječnja 2020. godine.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije donesena je Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM, a sve na temelju dospjelih prijava. Isto tako na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donijeta je Odluka o odobravanju 10.000,00 KM iz tekuće pričuve u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavu sezonskog cjepiva protiv gripe.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM Ministarstvu znanosti prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za isplatu jednokratne pomoći JU „Centar za kulturu i sport“ Drvar za obilježavanje manifestacije.

Na prijedlog Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) Vlada je donijela Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o razvoju s provedbom Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu iznose 16.342.669,00 KM za ukupno 51 aktivnost u sva tri cilja. Za SC 1. Konkurentno gospodarstvo/intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti planirano je 6.435.562,00 KM, za SC 2. Poboljšana komunalna infrastruktura i zaštita okoliša 4.848.872,00 KM i za SC 3. Razvoj ljudskih potencijala i struktura za upravljanje razvojem u funkciji povećanja kvaliteta života 5.058.235,00 KM. Ukupno realizirana sredstva u 2018. godini su 13.401.578,00 KM od čega 1. SC 6.206.261,00 KM, 2. SC 2.673.758,00 KM i za 3. SC 4.521.559,00 KM. Od ukupno utrošenih sredstava prema izvorima financiranja vlastita sredstva čine 11.017.058,00 KM dok su drugi proračunski izvori i EU fondovi 2.384.520,00 KM. Od ukupno 41 provedene aktivnosti 17 je provedeno kroz Strateški cilj 1, 7 je provedeno u strateškom cilju 2 i 17 u cilju 3. Od ukupnog broja projekata 4 projekta su financirana iz ostalih izvora financiranja, a riječ je o tri projekta iz programa UN za razvoj (UNDP), za okoliš – UNEP i za hranu i poljoprivredu – UNFAO dok se jedan projekt sufinancira iz sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 2.384.520,00 KM. Realizacija ukupno ostvarenih/planiranih sredstava za 2018. godinu u postotku iznosi 82%.

Poslije razmatranja Vlada je primila k znanju Izvješće o radu povjerenstva Programa javnih investicija HBŽ.

Također tijekom sjednice primljena je k znanju Informacija o realizaciji Programa utroška sredstava Potpora – besplatni udžbenici utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. U jednom dijelu sjednice doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i Odluka o odobravanju raspisivanja natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar. Donesena su i rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč i Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća toga Doma zdravlja. U tom kontekstu donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za članove Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč.

 

 

Share:

Izrada plana gospodarenja mrkim medvjedom na uzgojnom području „Plješevica-Vitorog“

U ponedjeljak 11.studenoga 2019. godine, u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan je sastanak u svezi sa problematikom uzgojnog područja mrkog medvjeda „Plješevica – Vitorog“ i nastalih šteta od medvjeda na području Hercegbosanske županije.

Na održanom sastanku su bili predstavnici Ministarstva HBŽ, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog i Srednjobosanskog kantona.

Ministar Ivica Brešić je predstavljanjem teme sastanka dao uvodne riječi o predmetnoj problematici, o štetama počinjenim od strane mrkog medvjeda koje su postale gotovo svakodnevnica na području Hercegbosanske županije. Napomenuo je da  se Hercegbosanska županija nalazi na Uzgojnom području medvjeda „Plješevica-Vitorog“, a korisnici lovišta nemaju odobrenje za odstrel medvjeda koje izdaje Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zbog nepostojanja zajedničkog plana gospodarenja mrkim medvjedom na uzgojnom području.

Resorni ministar je iznio podatke o povećanju o broju šteta od mrkog medvjeda u 2019. godini iz čega se vidi da se broj šteta povećao  2 do 3 puta u odnosu na prethodne godine, što nam govori da se povećalo brojno stanje navedene divljači. Isto tako navodi da je žurno potrebno rješavanje toga problema kako ne bi došlo do situacije da se ugrozi ljudski život jer se medvjed spustio i u gradska naselja posebno u gradu Kupresu. Na prethodnom sastanku s federalnim ministarstvom donesen je zaključak da je jedino moguće rješenje i da je istu potrebno uraditi u što kraćem roku.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Sulejman Kulenović izražava zadovoljstvo zbog inicijative za izradu Plana gospodarenja mrkim medvjedom te će njihov predstavnik omogućiti podatke za izradu istog.

Pomoćnica ministra Srednjobosanskog kantona podržava izradu plana gospodarenja na području cijelog uzgojnog područja preko radne grupe koju bi predstavljali zastupnici sva 3 (tri) ministarstva a podatci bi se koristili na temelju godišnjih planova korisnika lovišta.

Nakon kraćih konzultacija i rasprave svi sudionici donijeli su zaključke:

  1. Da se za privremeno rješenje izradi plan gospodarenja mrkim medvjedom za uzgojno područje Plješevica – Vitorog na temelju podataka iz godišnjih Planova gospodarenja svih korisnika lovišta (unutar gore navedenog uzgojnog područja) te da se podaci tabelarno slože sukladno planiranom  i odobrenom odstrelu medvjeda iz godišnjih planova gospodarenja. Izrađeni Plan zatim dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tražeći SUGLASNOST na isti, sukladno zaključcima sa sastanka održanog 24. listopada 2019. godine.
  2. Da se kao dugoročno RJEŠENJE; Istodobno, pismeno i zajednički od Federalnog ministra zahtjeva izmjena Rješenja o Uzgojnim područjima.
Share:

Obavijest o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava sve poduzetnike s područja Hercegbosanske županije da je na temelju donesene Odluke Vlada Hercegbosanske županije 12. studenoga 2019. godine u nastavku 69. sjednice Vlade Hercegbosanske županije dala suglasnost na Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2.

Ovim Izmjenama i dopunama je omogućeno svim poduzetnicima koji imaju aktivna kreditna zaduženja, a koja se po svojoj svrsi uklapaju u uvjete Programa, da podnesu zahtjev za subvenciju kamatne stope, neovisno o tomu kada je kredit realiziran, s tim da će se refundacija kamate vršiti od trenutka potpisivanja ugovora, a ne retrogradno od dana realizacije kredita. Ministarstvo gospodarstva HBŽ poziva sve poduzetnike da prouče uvjete Programa, te da, ukoliko utvrde da se njihov poslovni poduhvat uklapa u uvjete Programa, podnesu zahtjev za subvencioniranjem kamate.

Sve informacije kao i potrebne dokumente za prijavu vezane za Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate možete pogledati i preuzeti u rubrici Javni natječaji.

 

 

Share:

Sastanak  predstavnika Uprave za Civilnu zaštitu Hercegbosanske županije s predstavnicima  BH MAC-a RU – Mostar i općinskim koordinatorima Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije direktor Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije, mr.sc Željko Marijan sa suradnicima održao koordinacijski sastanak sa šefom BH MAC-a  Regionalni ured u Mostaru, Ivicom Brkićem, inspektorom kontrole i kvalitete BH MAC-a  RU Mostar, Draganom Šotrom, Darinkom Brnićem -vođom Tima za uništavanje eksplozivnih  sredstava Livno „B“ FUCZ, Stipom Bulićem- vođom Tima za uklanjanje i uništavanje NUS-a Livno “A” FUCZ, općinskim koordinatorima za razminiranje Hercegbosanske županije i koordinatorom za razminiranje ispred ŠGD HBŠ .

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima koje su urađene u proteklom razdoblju, o analizi provedenih deminerskih aktivnosti u 2019. godini, projektima koji su u tijeku, o budućim planovima za razminiranje u Hercegbosanskoj županiji (listi prioriteta za razminiranje za 2020. godinu).  Govorilo se o međusobnoj suradnji BH MAC-a  RU Mostar s općinskim koordinatorima za razminiranje Hercegbosanske županije, te o zajedničkim izazovima i ispunjavanju obveza kako bi se prioritetna minsko sumnjiva područja što kvalitetnije i uspješnije odradila.

“U 2018. godini Hercegbosanska županija je najkontaminiranija minama u BiH. Skoro 67% mina u cijeloj BiH  pronađeno je u Hercegbosanskoj županiji. Trenutno imamo otvorenih 6 MSP-ova Korićina, Golija, Šujičke poljane, Mliništa, Zlosela, Donji Malovan i svi su u fazi završetka, istaknuo je na sastanku šef BH MAC-a  RU Mostar, Ivica Brkić. Među ostalim, rekao je da u sljedećem razdoblju kada se razvije tehnologija rada s MSP- ovima da će komunikacija između lokalne zajednice, mještana, lokalnih vlasti morati biti intenzivirana s ciljem poboljšanja sigurnosti i protoka korisnih informacija o minama koje mještani viđaju.

Razmjenom informacija zaključeno je može se doći do još uspješnijeg rada na razminiranju minsko sumnjivih područja čime se povećava i sigurnost žitelja ne samo u blizini tih područja.

 

Share:

Održan nastavak 69. sjednice Vlada Hercegbosanske županije

Na temelju donesene Odluke Vlada Hercegbosanske županije danas je u nastavku 69. sjednice dala suglasnost na Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2.

Razlozi donošenja izmjena i dopuna Programa su višestruki. U prvom redu, budući da je utvrđeno kako uvjeti Programa nisu u skladu sa uvjetima koje banke nude domaćim poduzetnicima, potrebno je Program prilagoditi situaciji na terenu, odnosno smanjiti propisane zahtjeve, kako bi u konačnici poslužio svrsi za koju je kreiran, odnosno kako bi olakšao poduzetničke inicijative. U drugom redu, ovim izmjenama i dopunama Programa se također briše uvjet da se subvencije ne mogu odobravati za reprogram i refinanciranje postojećih kredita. Ovaj uvjet se briše stoga što je odaziv na Program izuzetno mali, što se poduzetnici, u veoma nepovoljnim uvjetima, koji su dodatno pogoršani izuzetno visokim odljevom radne snage, bore za opstanak na tržištu, te je potrebno izići ususret njihovim stvarnim potrebama u skladu sa informacijama koje se dobivaju sa terena. Nadalje, budući da je prilikom susreta sa gospodarstvenicima utvrđeno da imaju poteškoće prilikom servisiranja postojećih kredita, potrebno je pružiti podršku gospodarstvu, kako bi servisirale ranije preuzete obveze. Naposljetku, budući da su se pojavili i određeni pozitivni slučajevi velikih ulaganja u kupnju i obnovu gospodarskih objekata, te ulaganja u mehanizaciju, koji se realiziraju putem više kredita, a zapravo predstavljaju jedan cjeloviti poslovni poduhvat, te imaju potencijal za upošljavanje novih djelatnika, potrebno je Program maksimalno prilagoditi ovakvim inicijativama. Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2 bit će objavljene na službenoj stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa  Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa  Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 180.000,00 KM.

  • Posebni dio iznosi 153.000,00 KM, a opći dio 27.000,00 KM.

Na natječaj za predlaganje projekata za kulturu prispjela su 84 projekta. Od toga 66 projekata zadovoljilo je kriterije Javnog poziva.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava udruženjima građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 40.000,00 KM. Raspodjela sredstava izvršena je sukladno Programu dodijele i kriterija raspodjele sredstava za sufinanciranje udruženja građana iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu, te u skladu s rezultatima Javnog poziva.

Također, na sjednici donesena je Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode – olujna bura u općini Tomislavgrad u ukupnom iznosu od 42.176,00 KM.

Razmatran je Prijedlog i donesena Odluka o izdvajanju dodatnih sredstava za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu Osnovna škola Drvar, a koji je uključen u projekt „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za 2019. godinu u iznosu od 43.000,00 KM.

Donijeta je i Odluka o odobravanju Projekta adrenalinski park “MI-VAL“, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji „MIŠI-TRUMAČA“ na području općine Livno. Postupak dodijele koncesije provest će se po proceduri nadmetanja po pozivu. Vrijeme trajanja koncesije prema Odluci određuje se na 30 godina.

Vlada je na temelju donesene Odluke opunomoćila ministricu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vasiliju Broćetu za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije.

Također Vlada je donijela Odluku o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u Institutu Regija Europe za 2019. godinu sa godišnjom članarinom u iznosu od 600 eura.

Razmatrano je i primljeno k znanju Konačno Izvješće o provedbi projekta CAN.

Nakon razmatranja donesena je Odluka o sufinanciranju projekta „Integrirani lokalni razvoj-ILDP III“- uplata II. dijela sufinanciranja projekta u iznosu od 10.000,00 KM.

Donesena je također i Odluka o odobravanju financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za suorganizaciju Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2019. godine (Livno, Tomislavgrad i Drvar)..

 

Share:

Održano stručno usavršavanje za stručne suradnike i asistente u nastavi

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u suradnji s tvrtkom EduCon d.o.o. iz Mostara, organiziralo je stručno usavršavanje za stručne suradnike i asistente u nastavi s područja Hercegbosanske županije.  Usavršavanje je održano u subotu, 9. studenog 2019. godine u prostorijama Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju “NOVA NADA” u Tomislavgradu. Uz stručne suradnike i asistente u nastavi, na usavršavanju su bili prisutni i predstavnici resornog Ministarstva.

Predavači su bili:

Anita Krišto, mag. rehab. educ.,   iz Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju “Nova nada” Tomislavgrad,  koja je održala predavanje na temu:  “Stručni suradnici i asistenti – partneri u inkluziji”.

Nakon nje, Ivana Kujundžić, prof., voditeljica Županijskog stručnog vijeća za stručne suradnike – defektologe Splitsko-dalmatinske županije govorila je o učenicima s ADHD-om u redovnoj nastavi, dok je Suzana Blažević, dipl. def., Centar za rehabilitaciju “Mir”, Kaštel Novi, govorila o radu s djecom s autizmom.

Stručno usavršavanje ispunilo je očekivanja te će se suradnja nastaviti na sličnim aktivnostima.