Share:

Isplaćene socijalne naknade

Ministarstvo rada, zdravstva socijalne skrbi i prognanih   Hercegbosanske županije isplatilo je danas  socijalne naknade   za mjesec svibanj i  naknade za civilne žrtve rata za mjesec travanj. Također, Ministarstvo je isplatilo i  rodiljine naknade  za uposlene i neuposlene majke. 

Share:

Isplaćene novčane pomoći za socijalno ugrožene osobe

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije isplatilo je jučer novčane pomoći za mjesec travanj  za  socijalno ugrožene osobe. Pomoćnik ministra za socijalnu skrb Milan Mihaljević izjavio je  da se socijalne  pomoći isplaćuju redovito,  ali zbog  tehničkih problema sa sustavom plaćanja  zadnja uplata  kasnila je  tjedan dana.

Ovu vrstu socijalne  pomoći  u iznosu od 100 KM  prima   oko 970 korisnika na području  Hercegbosanske županije. Mihaljević je dodao da Hercegbosanska županija iako se u Federaciji BiH  ubraja u županije sa manjim Proračunom na ime naknada za socijalno ugrožene izdvaja po 100 KM, kao i županije sa znatno većim Proračunom poput Sarajevske i Tuzlanske županije.

 Ministarstvo   je isplatilo   i nakade za uposlene majke rodilje za prošlu godinu i  naknade u iznosu od 200 KM za  neuposlene majke rodilje.  Naknade za  civilne žrtve rata isplaćene su za ožujak, a sljedeći tjedan bit će isplate naknada i  za mjesec travanj.  

Share:

Prezentacija o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove

Jučer su u zgradi Vlade predstavnici ESQH (European Society of Quality in Healthcare) održali prezentaciju kvalitete koju moraju ispunjavati sve zdravstvene ustanove na području FBiH da bi zadovoljili europske standarde u procesu približavanja BiH EU. Većina županija u FBiH poput Srednjobosanske, Unsko-sanske, Hercegovačko-neretvanske, Posavske i Goraždanske županije zbog nemogućnosti kupovine opreme bez kredita i iz razloga što će uskoro započeti proces akreditacije bolnica, koje će morati zadovoljavati standarde sukladne europskim, ušla u proceduru dobivanja kredita austrijske banke. Ovaj kredit i Vlada Hercegbosanske županije iskoristila bi isključivo za ulaganja u zdravstvo. Kada je riječ o obnovi županijske bolnice „Fra Mihovil Sučić“, osobito operacijske dvorane, pristup u obnovi odredit će rezultati ispitivanja statike u županijskoj bolnici.Rezultati će pokazati je li moguća rekonstrukcija županijske bolnice ili se mora graditi novi objekt u koji bi bile smještene operacijske dvorane. Predsjednik Vlade dr. Rimac podržao je realiziranje kredita austrijske banke istaknuvši da će Vlada Hercegbosanske županije pripremiti Odluku o zaduživanju sa austrijskom bankom i uputiti u Skupštinu Hercegbosanske županije u daljnju proceduru. Prezetnaciji su nazoči predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac, ministri Ante Krajina i Gordana Cikojević, predsjednik Kluba Hrvata u Domu naroda Parlamenta FBiH dr. Josip Perić , ravantelj županijske bolnice “Fra Mihovil Sučić” dr. Ivica Jozić, ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje Ivan Krstanović i ravantelji zdravstvenih ustanova.

Share:

Vlada povećala naknade ženama-majkama i socijalno ugroženim osobama

Vlada Hercegbosanske županije na zadnjoj sjednici usvojila je i uputila u skupštinsku proceduru Odluku o izmjenama i dopunama odluke o pravima na naknade ženama-majkama. Ovom odlukom visina naknade plaće ženama koje su na porodiljinom dopustu sa dosadašnjih 80% od iznosa plaće utvrđivat će se u 100 postotnom iznosu. Također, Vlada je usvojila Odluku o povećanju jednokratne naknade ženama rodiljama koje nisu u stalnom radnom odnosu, a koja će umjesto dosadašnjih 100 KM iznositi 200 KM. Kako je izjavio ministar financija Ante Krajina ovim Odlukama Vlada je napravila pomak u socijalnom segmentu.„Nije ništa drastično, ali je svakako pomak na bolje. Ograničenost materijalnim sredstvima ne dopušta veća izdvajanja, ali je važno da se rade pomaci u pozitivnom smjeru“-kazao je Krajina. Vlada je već prije dvije godine povećala i visinu mjesečnih naknada za socijalno ugrožene osobe koje je sa 50 KM povećala na 80KM, a potom na 100 KM. Po tom izdvajanju Hercegbosanska županija se izjednačila sa najrazvijenijem županijama u FBiH poput Sarajevske i Tuzlanske županije koje također za socijalno ugrožene osobe izdvajaju po 100 KM.

Share:

Potpisan protokol o suradnji u slučajevima nasilja

Nakon višegodišnjeg zalaganja na području promicanja zaštite žrtava nasilja u obitelji Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini jučer je u Livnu u hotelu Park upriličila svečano potpisivanje“Protokola o suradnji u slučajevima nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije“. Riječ je o dokumentu kojeg je pripremila radna grupa sastavljena od predstavnika relevantnih institucija u Hercegbosanskoj županiji , uključujući predstavnike resornog ministarstava, općinskih centara za socijalni rad, nevladinih udruga i policije, a uz podršku Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini. Protokol o suradnji u slučajevima nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije potpisao je ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, nevladinih udruga, kao i predstavnici općinskih vlasti i centara za socijalni rad.

Share:

Vlada dala suglasnost na Prijedlog za proširenje djelatnosti u Domu zdravlja Drvar

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost na Prijedlog za proširenje djelatnosti u Domu zdravlja Drvar i zadužila Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih da izradi elaborat o opravdanosti i izvodljivosti realiziranja proširenja djelatnosti u drvarskom domu zdravlja.

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat smatra da je prijedlog o proširenju zdravstvene djelatnosti utemeljen zbog velike udaljenosti drvarskog Doma zdravlja od županijske bolnice „Fra Mihovil Sučić“ u Livnu što predstavlja problem u ostvarivanju sekundarne razine zdravstvene zaštite žitelja Drvara i okolice.

Ministar Horvat je dodao da prijedlog ima uporište i u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH koji je predvidio da na područjima sa specifičnim potrebama pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu u domu zdravlja može biti organiziran i stacionar za dijagnostiku i liječenje akutnih bolesnika.

Share:

U protekle dvije godine Vlada je pokrenula niz projekata stambenog zbrinjavanja

Kako se Udruga obitelji poginulih i nestalih Hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu obratila upitom vezanom za status započetog, a nedovršenog stambeno-poslovnog objekta Centar II u Livnu, Vlada Hercegbosanske županije udruzi i javnosti dostavlja sljedeću informaciju:

-Vlada Hercegbosanske županije pristupila je provedbi projekta dovršetka predmetnog stambenog objekta i to nakon višegodišnjeg stagniranja istog, te je u smislu navedenog u proteklih godinu i pol obavila i dovršila poslove na ugradnji vanjske stolarije i postavljanja fasade,

-Vlada Hercegbosanske županije naručila je izradu sve potrebne dokumentaciju, a koju je trebalo uskladiti s važećim propisima i standardima i to prvenstveno: projektna dokumentacija unutarnjeg uređenja i provođenja namjeni, elektro i vodo-instalacijski projekt, projekt izrade vodovoda i kanalizacije, projekt vanjskog uređenja okoliša,
-na sjednici održanoj 17. svibnja 2010. godine Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka cjelovitog, potpunog dovršetka objekta SP-24 Centar II u Livnu, a na sjednici 30. lipnja tekuće godine usvojena je Odluka o utvrđivanju članova povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova na dovršetku predmetnog objekta, a u tijeku je izrada i raspisivanje natječaja javne nabave.

Isplaćena su i ukupna zatečena i nepodmirena dugovanja od skoro 800.000 KM za obavljene grube radova na predmetnom objektu, a što je bila i otegotna okolnost za brže, efikasnije izvođenje planiranih radova i dovršetak samog stambenog objekta.

Ipak, imajući u vidu da je Vlada Hercegbosanske kroz protekle dvije godine pokrenula provedbu niza sličnih projekta stambenog zbrinjavanja u više općina u Hercegbosanskoj županiji unatoč objektivnom poteškoćama izrazila je spremnost i opredijeljenost za dovršetak stambeno-poslovnog objekta.