Share:

Prezentacija o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove

Jučer su u zgradi Vlade predstavnici ESQH (European Society of Quality in Healthcare) održali prezentaciju kvalitete koju moraju ispunjavati sve zdravstvene ustanove na području FBiH da bi zadovoljili europske standarde u procesu približavanja BiH EU. Većina županija u FBiH poput Srednjobosanske, Unsko-sanske, Hercegovačko-neretvanske, Posavske i Goraždanske županije zbog nemogućnosti kupovine opreme bez kredita i iz razloga što će uskoro započeti proces akreditacije bolnica, koje će morati zadovoljavati standarde sukladne europskim, ušla u proceduru dobivanja kredita austrijske banke. Ovaj kredit i Vlada Hercegbosanske županije iskoristila bi isključivo za ulaganja u zdravstvo. Kada je riječ o obnovi županijske bolnice „Fra Mihovil Sučić“, osobito operacijske dvorane, pristup u obnovi odredit će rezultati ispitivanja statike u županijskoj bolnici.Rezultati će pokazati je li moguća rekonstrukcija županijske bolnice ili se mora graditi novi objekt u koji bi bile smještene operacijske dvorane. Predsjednik Vlade dr. Rimac podržao je realiziranje kredita austrijske banke istaknuvši da će Vlada Hercegbosanske županije pripremiti Odluku o zaduživanju sa austrijskom bankom i uputiti u Skupštinu Hercegbosanske županije u daljnju proceduru. Prezetnaciji su nazoči predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac, ministri Ante Krajina i Gordana Cikojević, predsjednik Kluba Hrvata u Domu naroda Parlamenta FBiH dr. Josip Perić , ravantelj županijske bolnice “Fra Mihovil Sučić” dr. Ivica Jozić, ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje Ivan Krstanović i ravantelji zdravstvenih ustanova.

Share:

Vlada povećala naknade ženama-majkama i socijalno ugroženim osobama

Vlada Hercegbosanske županije na zadnjoj sjednici usvojila je i uputila u skupštinsku proceduru Odluku o izmjenama i dopunama odluke o pravima na naknade ženama-majkama. Ovom odlukom visina naknade plaće ženama koje su na porodiljinom dopustu sa dosadašnjih 80% od iznosa plaće utvrđivat će se u 100 postotnom iznosu. Također, Vlada je usvojila Odluku o povećanju jednokratne naknade ženama rodiljama koje nisu u stalnom radnom odnosu, a koja će umjesto dosadašnjih 100 KM iznositi 200 KM. Kako je izjavio ministar financija Ante Krajina ovim Odlukama Vlada je napravila pomak u socijalnom segmentu.„Nije ništa drastično, ali je svakako pomak na bolje. Ograničenost materijalnim sredstvima ne dopušta veća izdvajanja, ali je važno da se rade pomaci u pozitivnom smjeru“-kazao je Krajina. Vlada je već prije dvije godine povećala i visinu mjesečnih naknada za socijalno ugrožene osobe koje je sa 50 KM povećala na 80KM, a potom na 100 KM. Po tom izdvajanju Hercegbosanska županija se izjednačila sa najrazvijenijem županijama u FBiH poput Sarajevske i Tuzlanske županije koje također za socijalno ugrožene osobe izdvajaju po 100 KM.

Share:

Potpisan protokol o suradnji u slučajevima nasilja

Nakon višegodišnjeg zalaganja na području promicanja zaštite žrtava nasilja u obitelji Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini jučer je u Livnu u hotelu Park upriličila svečano potpisivanje“Protokola o suradnji u slučajevima nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije“. Riječ je o dokumentu kojeg je pripremila radna grupa sastavljena od predstavnika relevantnih institucija u Hercegbosanskoj županiji , uključujući predstavnike resornog ministarstava, općinskih centara za socijalni rad, nevladinih udruga i policije, a uz podršku Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini. Protokol o suradnji u slučajevima nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije potpisao je ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, nevladinih udruga, kao i predstavnici općinskih vlasti i centara za socijalni rad.

Share:

Vlada dala suglasnost na Prijedlog za proširenje djelatnosti u Domu zdravlja Drvar

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost na Prijedlog za proširenje djelatnosti u Domu zdravlja Drvar i zadužila Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih da izradi elaborat o opravdanosti i izvodljivosti realiziranja proširenja djelatnosti u drvarskom domu zdravlja.

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat smatra da je prijedlog o proširenju zdravstvene djelatnosti utemeljen zbog velike udaljenosti drvarskog Doma zdravlja od županijske bolnice „Fra Mihovil Sučić“ u Livnu što predstavlja problem u ostvarivanju sekundarne razine zdravstvene zaštite žitelja Drvara i okolice.

Ministar Horvat je dodao da prijedlog ima uporište i u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH koji je predvidio da na područjima sa specifičnim potrebama pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu u domu zdravlja može biti organiziran i stacionar za dijagnostiku i liječenje akutnih bolesnika.

Share:

U protekle dvije godine Vlada je pokrenula niz projekata stambenog zbrinjavanja

Kako se Udruga obitelji poginulih i nestalih Hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu obratila upitom vezanom za status započetog, a nedovršenog stambeno-poslovnog objekta Centar II u Livnu, Vlada Hercegbosanske županije udruzi i javnosti dostavlja sljedeću informaciju:

-Vlada Hercegbosanske županije pristupila je provedbi projekta dovršetka predmetnog stambenog objekta i to nakon višegodišnjeg stagniranja istog, te je u smislu navedenog u proteklih godinu i pol obavila i dovršila poslove na ugradnji vanjske stolarije i postavljanja fasade,

-Vlada Hercegbosanske županije naručila je izradu sve potrebne dokumentaciju, a koju je trebalo uskladiti s važećim propisima i standardima i to prvenstveno: projektna dokumentacija unutarnjeg uređenja i provođenja namjeni, elektro i vodo-instalacijski projekt, projekt izrade vodovoda i kanalizacije, projekt vanjskog uređenja okoliša,
-na sjednici održanoj 17. svibnja 2010. godine Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka cjelovitog, potpunog dovršetka objekta SP-24 Centar II u Livnu, a na sjednici 30. lipnja tekuće godine usvojena je Odluka o utvrđivanju članova povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova na dovršetku predmetnog objekta, a u tijeku je izrada i raspisivanje natječaja javne nabave.

Isplaćena su i ukupna zatečena i nepodmirena dugovanja od skoro 800.000 KM za obavljene grube radova na predmetnom objektu, a što je bila i otegotna okolnost za brže, efikasnije izvođenje planiranih radova i dovršetak samog stambenog objekta.

Ipak, imajući u vidu da je Vlada Hercegbosanske kroz protekle dvije godine pokrenula provedbu niza sličnih projekta stambenog zbrinjavanja u više općina u Hercegbosanskoj županiji unatoč objektivnom poteškoćama izrazila je spremnost i opredijeljenost za dovršetak stambeno-poslovnog objekta.