Share:

Održana izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije

Večeras je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održana izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije posvećena trenutnoj situaciji izazvanoj korona virusom.

Sjednici je predsjedavao predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, a ujedno i predsjednik Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije, Ivan Jozić. Sjednici su nazočili uz ministre i predstavnici Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i predstavnici Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije.

Na sastanku je istaknuto kako u Hercegbosanskoj županiji nije zabilježen ni jedan slučaj zaraze korona virusom, a broj osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor i kućnu izolaciju je 32.
Analiziran je i ulazak osoba iz rizičnih zemalja, a posebice iz Njemačke i Italije na prostore Hercegbosanske županije preko graničnih prijelaza. Razgovarano je i o pripremljenosti zdravstvenih ustanova u slučaju pojave korona virusa, kao i o okupljanju građana.
Na temelju rasprave zaključeno je da se sazove izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije kako bi se iznašla najbolja rješenja za trenutnu situaciju.

Share:

Preporuke Federalnog ministarstva zdravstva

Federalno ministarstvo zdravstva uputilo je udrugama poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno županijskim ministarstvima zdravstva preporuke za sve poslovne subjekte, samostalne obrtnike, tijela vlasti na razini Federacije BiH, županije, gradove i općine, udruge i fondacije i radnike u cilju sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom.

Navedene preporuke dostupne su na internet stranici Federalnog ministarstva zdravstva na sljedećem linku:
http://www.fmoh.gov.ba/index.php/novosti-iz-ministarstva/519-nov-koronacirus-2019-ncov

Iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije apeliraju na sve poslovne subjekte i druge koji su obuhvaćeni ovim preporukama da ih se strogo pridržavaj, a sve s ciljem sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane korornavirusom u Hercegbosanskoj županiji.

Share:

Od sutra 13. ožujka 2020. godine obustava nastave u svim osnovnim i srednjim školama i prestanak rada dječjih vrtića u Hercegbosanskoj županiji

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije danas je Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije održao 9. sastanak na kojem je analizirana trenutna situacija u Hercegbosanskoj županiji u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom.

Krizni stožer donio je Naredbu koju prenosimo u cijelosti:

Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, (u daljnjem tekstu: Krizni stožer MRZSSP HBŽ) u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, na 9. sjednici, održanoj 12.3.2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/12), donio je sljedeću

N A R E D B U

 1. Nalaže se Ministarstvu znanosti, prosvjete kulture i športa Hercegbosanske županije da obustavi nastavu u svim osnovnim i srednjim školama na području HBŽ počevši od 13.3.2020. godine do donošenja nove Naredbe Kriznog stožera MRZSSP HBŽ. Rok: Odmah.
 2. Svim učenicima u osnovnim i srednjim školama na području HBŽ dok traje obustava nastave preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja. Za provođenje ove preporuke odgovorni su roditelji odnosno zakonski zastupnici maloljetnih učenika.
 3. Nalaže se obustava održavanja manifestacija, proslava, seminara, kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga počevši od 13.3.2020. godine do donošenja nove Naredbe Kriznog stožera MRZSSP HBŽ. Rok: Odmah.
 4. Nalaže se svim vrtićima bez obzira na oblik vlasništva na području Hercegbosanske županije da prestanu s radom počevši od 13.3.2020. godine do donošenja nove Naredbe Kriznog stožera MRZSSP HBŽ. Rok: Odmah.
 5. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatne prakse na području Hercegbosanske županije da obustave redovite specijalističko-konzultativne preglede, a neophodne specijalističko-konzultativne preglede obavljaju po procjeni specijaliste. Rok: Odmah.
 6. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatne prakse na području Hercegbosanske županije da zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kojem osnovu. Rok: Odmah.
 7. Preporučuje se građanima Hercegbosanske županije i stranim državljanima sa stalnim i privremenim boravkom u HBŽ, da ne putuju u zemlje: NR Kinu, Italiju, Južnu Koreju, Iran, Francusku, Njemačku i Španjolsku.
 8. Preporučuje se građanima Hercegbosanske županije koji žive i rade u zemljama iz točke 7. ove Naredbe da ne dolaze u Hercegbosansku županiju zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi moglo dodatno rezultirati pogoršanjem epidemiološke situacije u HBŽ. Ukoliko isti dođu da se obvezno jave Zavodu za javno zdravstvo HBŽ telefonom na broj: 034/200-563 i nad njima će biti provedena mjera stavljanja u izolaciju u trajanju od 14 dana.
 9. Nalaže se prijevoznicima da prilikom prelaska granice koriste granične prijelaze na kojima se stalno nalaze federalni granični sanitarni inspektori, kao što su granični prijelazi GP Bijača, GP Gorica, GP Kamensko-Livno, GP Izačić, GP Orašje, GP Šamac-Domaljevac. Vozači kamiona koji voze na dnevnoj bazi u zahvaćena područja koronavirusom po dolasku u Hercegbosansku županiju moraju biti u izolaciji do odlaska na sljedeći prijevoz, te po povratku ponovno su dužni podvrgnuti se izolaciji. Slijedom navedenog, preporuča se svim prijevoznicima i drugim gospodarskim subjektima, da ne odlaze u tu zemlju kako ne bi bili izloženi ograničenjima u prometu. Ako odlazak ne mogu odgoditi, važno je napomenuti da su poslodavci, osobito poslodavci u djelatnosti prijevoza, dužni osigurati provedbu preventivnih mjera, dostupnost osobne zaštitne opreme, dezinfekcijskih gelova i sredstava za održavanje higijene ruku i kabine vozila. Rok: Odmah.
 10. Nalaže se Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije da naloži svim hotelima, hostelima i vlasnicima privatnih apartmana-iznajmljivačima da registriraju dolaske gostiju turista iz ugroženih zemalja navedenih u točki 7. ove naredbe, koji su posljednjih sedam do 14 dana boravili u ovim zemljama, te da kontaktiraju odmah nadležnog epidemiologa zavoda za javno zdravstvo HBŽ na otvorene brojeve telefona, u cilju provođenja mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05), Međunarodne zdravstvene regulative-IHR, kao i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Rok: Odmah.
 11. Obavještava se javnost da neprovođenje naloženih mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa nad osobama koji dolaze iz zemalja iz točke 7. Ove naredbe, podliježe prekršajnoj odgovornosti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kao i kaznenoj odgovornosti, jer je člankom 225. Kaznenog zakona Federacije BiH utvrđeno kazneno djelo „Prenošenja zarazne bolesti”. Naime ovom odredbom precizno je regulirano da:

(1)  Tko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležni organ zdravstvene službe određuje preglede, dezinfekciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprečavanje zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2)  Kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se tko ne postupi po propisima ili naredbama iz stavka 1. ovog članka u pogledu suzbijanja ili sprečavanja zaraznih bolesti kod životinja, pa zbog toga dođe do opasnosti prenošenja zarazne bolesti na ljude.

Stoga ponovno apeliramo na osobe nad kojima se provode mjere u cilju sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), da se striktno pridržavaju propisanih mjera, jer u protivnom riskiraju pokretanje pored prekršajnog i kaznenog postupka. Skrećemo pozornost da svi koji imaju informacije da se pojedine osobe ne pridržavaju propisanih mjera obavijeste nadležne epidemiologe Zavoda za javno zdravstvo HBŽ, nadležne sanitarne inspektore, te krizne stožere Federalnog ministarstva zdravstva i krizni stožer MRZSSP HBŽ.

 1. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

  Naredbu možete preuzeti OVDJE

 

Share:

Nastava u svim školama Hercegbosanske županije se odvija dok Krizni stožer resornog ministarstva ne donese Naredbu o obustavi

Zbog velikog broja upita u svezi obustave nastave u osnovnim i srednjim školama u Hercegbosanske županiji, obavještavamo roditelje i učenike da se nastava odvija sve dok Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije ne donese Naredbu o obustavi.

Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije će sutra (četvrtak 12.3.2020) u 12 sati imati sastanak na kojem će procijeniti epidemiološku situaciju na području Hercegbosanske županije i sukladno epidemiološkoj situaciji donijeti odgovarajuću naredbu o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni, obavijest je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Share:

Priopćenje za javnost Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan 8. po redu sastanak Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Sa sastanka je upućeno priopćenje za javnost koje u cijelosti prenosimo:

Na području Hercegbosanske županije do sada nije registriran niti jedan slučaj bolesti izazvan novim koronavirusom (COVID-19).

Aktivno se prati situacija, epidemiološka služba je u stalnom kontaktu i na terenu u cilju daljeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (Covid-19). Trenutno su na području HBŽ dvije osobe u cilju predostrožnosti pod zdravstvenim, odnosno epidemiološkim nadzorom (obavezno svakodnevno javljanje nadležnoj epidemiološkoj službi i samoizolacija kod kuće u periodu od 14 dana).

Pozivamo sve građane Hercegbosanske županije koji imaju stalni ili privremeni boravak u Hercegbosanskoj županiji, a koji su se vratili u BiH iz Italije, Južne Koreje, Irana i Kine da se putem telefona, bez obzira imaju li simptome ili ne, jave Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije radi savjetovanja o daljnjem postupanju, te ostanu u kućnoj samoizolaciji.

Jedna od preporuka je da se smanji broj dolazaka pacijenata u zdravstvene ustanove bez stvarne potrebe, te da kronični bolesnici koriste mogućnost telefonske narudžbe terapije.

U slučaju pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) trebaju se telefonom javiti u nadležne zdravstvene ustanove:

 • Zavod za javno zdravstvo HBŽ: 034/200-563
 • Dom zdravlja Livno:034/200-546
 • Dom zdravlja Tomislavgrad: 034/352-390 i  034/356-152
 • Dom zdravlja Kupres: 034/274-025
 • Dom zdravlja Drvar: 034/819-994
 • Dom zdravlja Glamoč: 034/273-052

Od iznimne je važnosti da se svi građani ponašaju odgovorno i pridržavaju najefikasnijih mjera kojima mogu zaštiti sebe i druge od respiratornih infekcija, uključujući novi koronavirus COVID-19.

Preporuka je za sve građane Hercegbosanske županije da odgode sva putovanja i sva okupljanja, a osobito grupna putovanja kao što su sportska, kulturna i slična putovanja, a posebno putovanja i okupljanja povodom 8. ožujka.

Podsjećamo na generalne preporuke za građane za smanjenje rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput gripe) čija je sezona u tijeku, a koje se odnose i na smanjenje rizika od novog koronavirusa i kojih se treba pridržavati:

 • Često i temeljito prati ruke sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za dezinfekciju ruku na bazi alkohola (min.69%)
  Zašto? Pranje ruku sapunom i vodom ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola uklanja viruse koji mogu biti na vašim rukama.
 • Potrebno je držati distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju i kišu.
  Zašto? Kada neko kašlje ili kiše on izbacuje male kapljice koje mogu sadržavati virus. Ako ste preblizu možete udahnuti te kapljice uključujući COVID-19 virus ako je osoba koja kašlje zaražena.
 • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta rukama
  Zašto? Dohvaćamo brojne površine i rukama možemo pokupiti i viruse. Kontaminiranim rukama virus možemo prenijeti do očiju, nosa i usta odakle virus može ući u organizam i izazvati oboljenje.
 • Pridržavati se respiratorne higijene
  To znači da prilikom kašljanja ili kihanja trebate pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke.

Zašto? Respiratorne kapljice šire virus. Pridržavajući se navedenog štitite ljude oko sebe od virusa koji izazivaju prehladu, gripu i COVID-19.

Obzirom da se situacija svakodnevno mijenja, tako će se u skladu s razvojem situacije mijenjati i mjere i preporuke.

Priopćenje za javnost možete preuzeti OVDJE

Share:

Pacijent iz Tomislavgrada nije zaražen koronavirusom

Danas je održan 7. redoviti sastanka Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije na kojem je razmatrana dopuna Protokola o postupanju u slučaju pojave sumnjivog slučaja na koronavirus, a tiče se odnosa s medijima. Krizni stožer će komunicirati s medijima putem službene stranice Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com i o svakoj promjeni javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Krizni stožer je razmatrao i postupanja u slučaju kada osobe s respiratornim simptomima, a koje su unazad 14 dana boravile u zemljama visokog rizika na koronavirus (Italija, Kina, Južna Koreja i Iran) i trebaju pregled u zdravstvenoj ustanovi da ne dolaze nenajavljeni već da se prethodno telefonom jave nadležnim službama domova zdravlja (obiteljski liječnik, hitna medicinska pomoć) koje će zakazati pregled.

Krizni stožer apelira da se svi strogo pridržavaju ovih uputa.

Također, mole se svi građani koji su putovali u zemlje visokog rizika da se, bez obzira na simptome, jave nadležnom županijskom epidemiologu na broj telefona 034/200-563 radi daljnjeg postupanja.

U toku zasjedanja Kriznog stožera potvrđeno je da pacijent iz Tomislavgrada, koji je tokom jučerašnjeg dana upućen zbog sumnje na koronavirus u SKB Mostar, negativan na Covid-19. Novih sumnjivih slučajeva u Hercegbosanskoj županiji nema.

Share:

Održan 4. sastanak Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije danas je održao svoj četvrti sastanak posvećen najnovijim informacijama vezanim za koronavirus – COVID -19.

Prema službenim informacijama na području Hercegbosanske županije nije zabilježeni niti jedan sumnjiv slučaj na koronavirus. Na navedenom sastanku Krizni stožer resornog ministarstva donio je preporuku za sve građane Hercegbosanske županije da odgode sva putovanja, a osobito grupna putovanja kao što su sportska, kulturna i slična putovanja, a posebno putovanja i okupljanja povodom 8. ožujka.

Pozivamo sve građane Hercegbosanske županije koji imaju stalni ili privremeni boravak u Hercegbosanske županije, a koji su se unazad 7 dana vratili u BiH iz Italije, Južne Koreje i Irana da se putem telefona, bez obzira imaju li simptome ili ne, jave Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije radi savjetovana o daljnjem postupanju, te ostanu u kućnoj samoizolaciji.

U slučaju pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) trebaju telefonom odmah obavijestiti svog obiteljskog liječnika.
Jedna od preporuka je da se smanji broj dolazaka pacijenata u zdravstvene ustanove bez stvarne potrebe, te da kronični bolesnici koriste mogućnost telefonske narudžbe terapije.
Podsjećamo na generalne preporuke za građane za smanjenje rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput gripe) čija je sezona u tijeku, a koje se odnose i na smanjenje rizika od novog koronavirusa i kojih se treba pridržavati:

 • Često prati ruke korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola.
 • Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i odmah oprati ruke.
 • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama.
 • Izbjegavati blizak kontakt s osobama koji imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.
 • Potrebno je držati distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju, kišu i imaju povišenu temperaturu.
 • Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete potražite medicinsku pomoć, a prethodno telefonskim putem zdravstvenom radniku naglasite povijest putovanja
Share:

U petak, 28. veljače 2020. godine u 8 sati objava javnih poziva za sufinanciranje zapošljavanja i samozapošljavanja 2020

Federalni zavod za zapošljavanje sredinom mjeseca predstavio je programe sufinanciranja zapošljavanja za 2020. godinu koji će se realizirati zajedno sa županijskim službama za zapošljavanje. Riječ je o Programu sufinanciranja zapošljavanja 2020, te o Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start Up 2020.

Oba javna poziva biti će objavljena u petak, 28. veljače 2020. godine u 8 sati (osim za mjeru Tražim poslodavca 2020 koja će biti otvorena naknadno), uz napomenu da se poslodavci koji se imaju namjeru prijaviti na javne pozive moraju prethodno registrirati na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje (http://www.fzzz.ba/portal/ ). Ukupna planirana sredstva za mjere aktivne politike za zapošljavanje 2020 za oba javna poziva iznose oko 66 mil KM, a planirano je da s njima bude obuhvaćeno oko 15.000 korisnika.

Program sufinanciranja zapošljavanja 2020 realizirati će se s ciljem zapošljavanja najmanje 12.500 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH radi njihovog zapošljavanja, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unaprjeđenja radnih sposobnosti, te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva. Ukupna vrijednost Programa sufinanciranja zapošljavanja 2020 iznosi 51.378.480,00 KM.

Za program samozapošljavanja Start Up 2020 osigurano je ukupno 14.000.000,00 KM, a ciljna grupa su osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih dan prije objave javnog poziva, bez obzira na stručno obrazovanje i starosnu dob, a koji će nakon prijave na javni poziv registrirati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci. Ovim programom je planirano poticanje najmanje 2.000 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH. Od navedenih sredstava iz navedenih programa Hercegbosanskoj županiji pripada 2.938.000,00 KM.

Pozivaju se svi zainteresirani za poticajna sredstva da izvrše registraciju na službenim stranicama Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Sve detaljne informacije zainteresirani mogu dobiti u službama Zavoda za zapošljavanja Hercegbosanske županije.

Oba programa možete pogledati i preuzeti na službenoj stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje http://www.fzzz.ba/portal/.

Share:

Za siječanj 2020. godine isplaćene stalne i jednokratne novčane pomoći, sredstva civilnim žrtvama rata, porodiljne naknade i dječji doplatak

U četvrtak, 20. veljače 2020. godine isplaćene su stalne novčane pomoći i jednokratne novčane pomoći osobama na području Hercegbosanske županije za mjesec siječanj 2020. godine.

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih isplatilo je stalne novčane pomoći za 641 osobe u iznosu od 64.100,00 KM, a za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je za taj mjesec 6.000,00 KM.

Tim osobama plaćeno je i zdravstveno osiguranje za mjesec siječanj 2020. godine u iznosu od 14.506,14 KM.

Istog dana za mjesec siječanj 2020. godine isplaćena su sredstva civilnim žrtvama rata, porodiljne naknade i dječji doplatak. Na ime 82 civilne žrtve rata isplaćeno je 25.915,89 KM

Za 124 rodilju koje su u radnom odnosu isplaćeno je 91.630,99 KM, a na ime 131 neuposlenih rodilja isplaćeno je 17.100,00 KM.

Pravo na dječji doplatak na području Hercegbosanske županije ostvarilo je ukupno 5.747 djece. Ukupna sredstva doplatka za djecu iznose 172.410,00 KM.

Share:

Isplaćene stalne i jednokratne novčane pomoći, dječji doplatak, porodiljne naknade i sredstva civilnim žrtvama rata za mjesec prosinac 2019. godine

U srijedu, 22. prosinca 2019. godine isplaćene su stalne novčane pomoći i jednokratne novčane pomoći osobama na području Hercegbosanske županije za mjesec prosinac 2019. godine.

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih isplatilo je stalne novčane pomoći za 646 osoba u iznosu od 64.600,00 KM, a za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je za taj mjesec 6.000,00 KM. Tim osobama plaćeno je i zdravstveno osiguranje za mjesec prosinac 2019. godine u iznosu od 13.875,20 KM.

Za mjesec prosinac 2019. godine isplaćena su sredstva za dječji doplatak, porodiljne naknade i sredstva civilnim žrtvama rata.

Iznos od 174.150,00 KM isplaćen je na ime dječjeg doplatka za 5 805 djece s područja Hercegbosanske županije. Ministarstvo financija Hercegbosanske županije je na ime 120 rodilja koje su u radnom odnosu isplatilo 87.765,19 KM, a na ime 133 neuposlene rodilje iznos od 17.100,00 KM.

Na ime 79 civilne žrtve rata isplaćen je iznos od 25.660,06 KM.