Share:

Obavijest o blagdanu i neradnom danu u Hercegbosanskoj županiji

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane Hercegbosanske županije da je srijeda, 15. kolovoza 2018. godine (Velika Gospa), sukladno Zakonu o blagdanima i neradnim danima HR HB („Narodni list HR HB“, broj: 45/95), blagdan i neradni dan u Hercegbosanskoj županiji.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Share:

Za mjesec lipanj 2018. godine isplaćen dječji doplatak, sredstva civilnim žrtvama rata, stalne novčane pomoći i sredstva jednokratnih novčanih pomoći na području Hercegbosanske županije

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, danas 26. srpnja 2018. godine isplatilo je doplatak za djecu na području Hercegbosanske županije, sredstva korisnicima stalnih novčanih pomoći, jednokratne novčane pomoći i sredstva civilnim žrtvama rata za lipanj 2018. godine.

Pravo na dječji doplatak ostvarilo je ukupno 5.825 djece. Ukupna sredstva doplatka za djecu za mjesec lipanj 2018. godine iznose 174.750,00 KM. Za isti mjesec na ime 82 civilne žrtve rata isplaćeno je 26.314,50 KM. Za isplatu stalnih novčanih pomoći za 697 osoba na području Hercegbosanske županije isplaćeno je 69.700,00 KM, a za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je za taj mjesec 6.000,00 KM. Ovim osobama plaćeno je i zdravstveno osiguranje za lipanj mjesec 2018. godine u iznosu od 14. 112,36 KM.

 

 

Share:

Isplaćene porodiljne naknade

Danas 11, srpnja 2018. godine Ministarstvo financija u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije isplatilo je za mjesec svibanj 2018. godine  na ime porodiljnih naknada 89.610,32 KM za 127 rodilja koje su u radnom odnosu, a na ime 164 neuposlene rodilje isplaćeno je 22.400,00 KM.

Share:

Održan radni sastanak Koordinacijskih tijela i općinskih multisektorskih timova u okviru projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Gender Centrom Federacije BiH danas, 28. lipnja 2018. godine u hotelu B&M Livno održalo je 8. po redu radni sastanak Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih multisektorskih timova u okviru projekta „ Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na županijskoj općinskoj razini“ o temi „podrška u radu općinskih koordinacijskih tijela i multisektorskih timova“.

Milan Mihaljević, pomoćnik ministrice Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih,  predstavio je rad koordinacijskog tijela, realizirane aktivnosti, te sljedeće korake rada Koordinacijskih tijela i općinskih multisektorskih timova. Kazao je kako je u tijeku formiranje Koordinacijskih  tijela, nakon čega će uslijediti izrada i usvajanje dvogodišnjeg programa i mjera u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji u Federaciji BiH, te da će Vlada Hercegbosanske županije imenovati koordinacijska tijela i usvojiti program mjera.

Predstavnica Gender Centra, Fatima Bećirović nazočnima je prezentirala program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji. Kazala je kako je sastanak organiziran s ciljem podrške u radu općinskih  multisektorskih timova i Koordinacijskih tijela, prezentiranjem dosadašnjih aktivnosti, utvrđivanjem sljedećih koraka koji će pridonijeti boljem postupanju u slučajevima nasilja u obitelji. Istaknula je kako će Gender Centar  organizirati konferenciju na Federalnoj razini gdje će biti prezentirana iskustva i stanje nasilja u obitelji u svih 10 županija Federacije BiH, te kako će u okviru projektnih aktivnosti u suradnji s Koordinacijskim općinskim tijelima organizirati još dva sastanka do kraja godine i jednu edukaciju ovisno o potrebama.

Sastanku su pored predstavnika resornog ministarstva i predstavnika Gender Centra Vlade Federacije BiH nazočili i članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i članovi općinskih multisektorskih timova Hercegbosanske županije.

Share:

Objavljen natječaj Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije za prijem vježbenika

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije objavilo je u petak, 22. lipnja 2018. godine natječaj za prijem vježbenika za 2018./2019. godinu.

Prema natječaju bit će primljeno 60 vježbenika s diplomama visokog obrazovanja VII stupnja ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova).

Krajnji rok za podnošenje dokumentacije na natječaj je  2. 7. 2018. godine.

Prijave na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti putem pošte preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton Ul. Gabrijela Jurkića bb 80101 Livno s naznakom „ Javni natječaj za prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni natječaj za prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije možete preuzeti u rubrici Javni natječaji.

 

 

Share:

Isplaćen doplatak za djecu za mjesec svibanj 2018. godine

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom  rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih danas, 21. lipnja 2018. godine isplatilo je doplatak za djecu na području Hercegbosanske županije za mjesec  svibanj 2018. godine.

Pravo na dječji doplatak u mjesecu svibnju ostvarilo je ukupno 5.790 djece.

Ukupan doplatak za djecu za mjesec svibanj tekuće godine iznosi 173.700,00 KM.

Za isplatu stalnih novčanih pomoći za 700 osoba na području Hercegbosanske županije isplaćeno je 70.000,00 KM, a za jednokratne novčane pomoći za osobe u stanju socijalne potrebe za isti mjesec ove godine isplaćeno je 5.000,00 KM. Tim osobama plaćeno je i zdravstveno osiguranje u iznosu od 14.138,64 KM.

 

Share:

Dvodnevna radionica o temi „Profesionalni stres i sagorijevanje na radnom mjestu“

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine organizirao je od 06. – 07. lipnja 2018. godine na Kupresu u hotelu Adria Ski dvodnevnu radionicu o temi „Profesionalni stres i sagorijevanje na radnom mjestu“. Na radionici su sudjelovali predstavnici institucija i nevladinih organizacije s područja Hercegbosanske županije

Radionicu su vodile dr.sc. Kristina Sesar i dr.sc. Arta Dodaj.

Cilj radionice bio je da se predstavnicima općinskih multisektorskih timova i koordinacijskog tijela koji rade na pružanju podrške i zaštite u slučajevima nasilja u obitelji i nasilja nad ženama pruži podrška u prevenciji, prepoznavanju i savladavanju stresa i profesionalnog sagorijevanja, te omogući efikasnije djelovanje u području profesionalne odgovornosti i izazova na radnom mjestu.

Radionica je organizirana u okviru implementacije projekta „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskim i općinskom razini“ , a koji se provodi u okviru UNWOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“,  koji financijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.

Share:

Održan radni sastanak u sklopu projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini”

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije danas  5. lipnja 2018. godine predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić s ministrima u Vladi Hercegbosanske županije održao je radni sastanak s predstavnicom Gender Centra  FBiH, Fatimom Bećirović. Na sastanku se razgovaralo o potpunoj realizaciji obveza prema članku 37. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji , imenovanju koordinacijskog tijela, među ostalim, donošenje programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji kao i sljedećim koracima u realizaciji projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektoriskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“ kako bi se osigurala održivost rada nadležnih institucija u ovoj oblasti.

Realizacija ovog Projekta na području Hercegbosanske županije počela je u rujnu 2016. godine, te obuhvaća podršku radnim sastancima koordinacijskih tijela i multisektorskim timova, kao i edukaciju profesionalaca, osnaživanje, podršku u radu i realizaciji projekta na lokalnoj razini. Posebnu ulogu u implementaciji aktivnosti imaju predstavnici nadležnih institucija policije, zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi, pravosuđa i nevladinih organizacija.

U okviru realizacije UN Women programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja u Bosni i Hercegovini“  koji financijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizira projekt „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“. Cilj projekta je podržati rad županijskih koordinacijskih tijela i općinskih multisektorskih timova u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u obitelji.

Share:

Obavijest o neradnom danu

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava pučanstvo Hercegbosanske županije da je četvrtak 31. svibnja 2018. godine (Tijelovo), blagdan i neradni dan u Hercegbosanskoj županiji.

Na navedeni dan poslodavci, ustanove, tijela uprave i druge pravne osobe ne rade.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Share:

Isplaćen doplatak za djecu za travanj 2018. godine

Ministarstvo financija u Vladi Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih danas, 25. svibnja 2018. godine isplatilo je doplatak za djecu na području Hercegbosanske županije za mjesec travanj tekuće godine.

Ukupan broj djece koji su ostvarili pravo na dječji doplatak u mjesecu travnju je 5689. Mjesečni doplatak za svako dijete iznosi 30,00 KM.

Ukupan doplatak za djecu za mjesec travanj 2018. godine iznosi 175.770,00 KM.