Share:

Održan sastanak ministrice Broćete s voditeljem Misije OESS-a u BiH Bruce Bertonom i njegovim suradnicima

Aktualno stanje u zdravstvu i u socijalnoj skrbi na području Hercegbosanske županije teme su koje su jučer dominirale na sastanku u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu ministrice rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije Vasilije Broćete s voditeljem Misije OESS-a u BiH Bruce Bertonom i njegovim suradnicima: Ferminom Cordobom, voditeljem odjela za ljudsku dimenziju u Misiji OESS-a u BiH, Edinom Družić, v.d. voditeljicom terenskog ureda Misije OESS-a u Drvaru, Slobodankom Radić, službenicom za ljudska prava u Drvaru i Elvirom Pehlić, programskim asistentom Misije OESS-a u Drvaru.

Ministrica Broćeta upoznala je veleposlanika OESS-a u BiH g. Bertona i njegove suradnike o stanju i problemima s kojima se susreće zdravstvo i pružanje zdravstvenih usluga u Hercegbosanskoj županiji. Govorila je o liječničkoj njezi starijih osoba, naročito u ruralnim područjima i aktivnostima da se ta njega podigne na višu razinu i da bude pravodobna. Na tom planu dosta toga je urađeno. Međutim, cjelokupni zdravstveni sustav u županiji suočen je s dva problema: nedostatku financijskih sredstava i liječničkog kadra, posebice liječnika specijalista.
U tom kontekstu istaknula je što sve Vlada Hercegbosanske županije poduzima i što je sve uradila na financijskoj potpori zdravstvenim ustanovama. Predstavnike OESS-a zanimalo je i liječenje žitelja županije u drugim kliničkim centrima, te kako i na koji način je to organizirano.

Kad je riječ o oblasti socijalne skrbi resorna ministrica je kazala kako u centrima za socijalni rad u mjestima Hercegbosanske županije gdje oni postoje nedostaje određenih kadrova i da su loši uvjeti rada i da je resorno Ministarstvo formiralo Povjerenstvo koje će utvrditi činjenično stanje u toj oblasti. Danas Drvar i Bosansko Grahovo nemaju centre za socijalni rad tako da nasilje u obitelji u tim općinama nema tko rješavati iako su ti centri u ingerenciji lokalne zajednice.

Predstavnici Misije OESS-a zanimali su se da li ima donacija u ovim bitnim životnim oblastima? Dosad nije bilo tih potrebnih i očekivanih potpora tako da je potekla na sastanku ideja da se pokrenu aktivnosti na povećanju interesa stranih donatora da dođu u Hercegbosansku županiju i da bespovratnim sredstvima pomognu u ovim segmentima života u Hercegbosanskoj županiji.

Naglašena je dobra suradnja resornog Ministarstva i Područnog ureda OESS-a u Drvaru

Share:

U okviru projekta: “Jačanje kapaciteta institucije Ombudsmena za ljudska prava za borbu protiv diskriminacije“ u Livnu je održan Okrugli stol i obuka

U utorak, 11. prosinca 2018. godine u Hotelu B&M u Livnu održan je Okrugli stol o temi „Suradnja sa institucijom Ombudsmenom za ljudska prava: implementacija preporuka i koordinacija aktivnosti“. Obuka o zaštiti od diskriminacije za relevantne javne institucije i civilno društvo, uz sudjelovanje institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine održana je danas, 12. prosinca 2018. godine u Hotelu B&M u Livnu.

Predavač Okruglog stola i obuke bila je stručna suradnica institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Fatima Račić i stručna suradnica institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Irma Salčin, a sudjelovali su predstavnici Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, predstavnici centara za socijalni rad u Hercegbosanskoj županiji i predstavnici  MIO-PIO Hercegbosanske županije.

Predavači su prezentirali  preventivno djelovanje i ulogu institucije Ombudsmena u prevenciji kršenja ljudskih prava, te preporuke Ombudsmena i njihovo provođenje. Sudionici su imali priliku upoznati pojam i vrstu diskriminacije, primjenu Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, a među ostalim, sudionici su iznosili iskustva u radu i s radom institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Cilj Okruglog stola i obuke je jačanje kapaciteta institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u sprječavanju i borbi protiv diskriminacije, kao i poticanje suradnje institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine javnih ustanova i nevladinih organizacija u borbi protiv diskriminacije. Uspostavljanje izravnog kontakta između Institucije Ombudsmena i javnih institucija, kako bi u određenim situacijama predstavnik nadležne institucije mogao stupiti s institucijom Ombudsmena da bi se osiguralo lakše postupanje.

 

 

Share:

Održan završni sastanak Koordinacijskog tijela i općinskih multisektorskih timova,  za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Gender Centrom Federacije BiH, jučer 4. prosinca 2018. godine u hotelu B&M Livno održalo je završni sastanak Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih multisektorskih timova u okviru projekta „ Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini.

Sastanku je nazočila ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vasilija Broćeta, predstavnica Gender Centra, Fatima Bećirović, stručni savjetnik Gender Centra, mr.sci. Zlatan Brčić, gosti iz Novog Travnika, Gornjeg Vakufa – Uskoplja koji su članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Srednjobosanskoj županiji i članovi općinskih multisektorskih timova Srednjobosanske županije i članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji i članovi općinskih multisektorskih timova Hercegbosanske županije

Ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vasilija Broćeta kazala je kako je ministarstvo prepoznalo aktivnosti i rad Koordinacijskog tijela i općinskih multisektorskih timova u donošenju boljeg postupanja u slučajevima nasilja u obitelji uz podršku i želju što uspješnijeg rada tijela i timova u budućnosti. U planu je imenovanje Koordinacijskog tijela za borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije i usvajanje Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije, te usvajanje Odluke o imenovanju općinskih multisektorskih timova.

Cilj završnog sastanka je prezentiranje postignutih rezultata Koordinacijskog tijela i općinskih multisektorskih timova, prepoznavanje rada i aktivnosti u proteklom vremenu, razmjena mišljenja i iskustva, te ideja za budućim koracima. Stručni savjetnik Gender Centra, mr.sci. Zlatan Brčić na sastanku je prezentirao postignute rezultate na razini Federacije BiH kroz proteklo vrijeme, dok su gosti iz Srednjobosanske županije prezentirali rad iz svojih općina, a članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji i općinskih multisektorskih timova Hercegbosanske županije prezentirali su rad županije i općina.

Najznačajnije aktivnosti Koordinacijskog tijela i općinskih multisektorskih timova,  za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji su: Realizirane projektne aktivnosti na županijskoj i općinskoj razini odgovorile su u potpunosti planu rada, održana dvodnevna Edukacija profesionalaca za provođenje grupa samopomoći počinitelja nasilja za 6 općina Hercegbosanske županije (obuku je završilo 5 osoba s područja HBŽ), jednodnevna radionica o temi „ Pisanje projekata, monitoring i izvještavanje“, sastanak Koordinacijskog tijela i općinskih multisektorskih timova, dvije dvodnevne radionice o temi “Profesionalni stres i sagorijevanje“.

Share:

Isplaćene stalne novčane pomoći i jednokratne novčane pomoći osobama na području Hercegbosanske županije za mjesec listopad 2018. godine

Jučer, 3. prosinca 2018. godine isplaćene su stalne novčane pomoći i jednokratne novčane pomoći osobama na području Hercegbosanske županije za mjesec listopad 2018. godine.

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih isplatilo je stalne novčane pomoći za 691 osoba u iznosu od 69.100,00 KM, a za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je za taj mjesec 6.000,00 KM.

Tim osobama plaćeno je i zdravstveno osiguranje za mjesec listopad 2018. godine u iznosu od 13.967,82 KM.

Share:

Isplaćene porodiljine naknade za mjesec rujan 2018. godine

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih je u petak,  23.studenoga 2018. godine isplatilo porodiljine naknade za mjesec rujan 2018. godine.

Na ime porodiljinih naknada za taj mjesec isplaćeno je 112.656,88 KM. Od toga iznosa za 142 rodilje koje su u radnom odnosu isplaćeno je 97.456,88 KM, a na ime 133 neuposlenih rodilja isplaćeno je 15.200,00 KM.

Share:

Isplaćen doplatak za djecu za mjesec listopad 2018. godine i sredstva civilnim žrtvama rata

Jučer, 21. studenoga 2018. godine Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih isplatilo je doplatak za djecu na području Hercegbosanske županije za mjesec listopad 2018. godine.

Pravo na dječji doplatak ostvarilo je ukupno 5.866 djece. Ukupna sredstva doplatka za djecu za mjesec listopad 2018. godine iznose 175.970,00 KM.

Za mjesec listopad 2018. godine jučer je također na ime 82 civilne žrtve rata isplaćeno 26.249,05 KM.

 

Share:

26. studenog 2018. godine neradni dan u Hercegbosanskoj županiji

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane Hercegbosanske županije da je ponedjeljak, 26. studenog 2018. godine, neradni dan u Hercegbosanskoj županiji u kojem poslodavci, ustanove, tijela uprave i druge pravne osobe ne rade, sukladno odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Share:

Održana  konferencija u povodu završetka provedbe projekta „Multidisciplinarni pristup u radu s počiniteljima nasilja u Hercegbosanskoj županiji”

U organizaciji Udruženja „Žena BiH“ Mostar u utorak, 30. listopada 2018. godine u Hotelu „B&M“ u Livnu održana je konferencija u povodu završetka provedbe projekta „Multidisciplinarni pristup u radu s počiniteljima nasilja u Hercegbosanskoj županiji“ koji je implementiran na prostoru Hercegbosanske županije u razdoblju od siječnja 2017. godine do studenog 2018.godine. Projekt je realiziran u okviru UN Women projekta „Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u BiH“ kojeg financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju.

Cilj projekta je bio pridonijeti provedbi ključnih dokumenata u borbi protiv nasilja i da osigura primjenu multidisciplinarnog pristupa u tretmanu počinitelja nasilja u obitelji na području HBŽ: Aktivnosti projekta su bile usmjerene na analizu situacije u području tretmana počinitelja nasilja u obitelji u BiH, jačanje kapaciteta lokalnih institucija i organizacija u radu s počiniteljima nasilja.

Na konferenciji nazočnima se obratila uz predstavnicu UN Women u Bosni i Hercegovini, Fedru Idžaković i ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vasilija Broćeta. Među ostalim, kazala je kako je za pružanje adekvatnih vidova zaštite i tretmana žrtava nasilja u obitelji kao i počinitelja nasilja važan multidisciplinarni pristup u lokalnim zajednicama, što podrazumijeva integrirani pristup svih relevantnih aktera stručnih osoba nadležnih institucija iz oblasti socijalne, psihosocijalne, sigurnosne, medicinske i pravne pomoći i zaštite.

Za međusobno djelovanje i održivu suradnju nadležnih tijela u postupku zaštite žrtve nasilja u obitelji s ciljem nenasilnog rješavanja sukoba od posebne važnosti je bilo donošenje Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije  kojeg su u veljači ove godine usvojila i potpisala četiri resorna ministarstva Hercegbosanske županije i to: Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa.

 

 

Share:

Isplaćene stalne novčane pomoći i jednokratne novčane pomoći osobama na području Hercegbosanske županije za mjesec rujan 2018. godine

U petak, 26. listopada 2018. godine isplaćene su stalne novčane pomoći i jednokratne novčane pomoći osobama na području Hercegbosanske županije za mjesec rujan 2018. godine.

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih isplatilo je stalne novčane pomoći za 690 osoba u iznosu od 69.000,00 KM, a za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je za taj mjesec 7.800,00 KM.

Tim osobama plaćeno je i zdravstveno osiguranje za mjesec rujan 2018. godine u iznosu od 13.994,10 KM.

 

 

 

Share:

Isplaćene porodiljne naknade i sredstva civilnim žrtvama rata

Ministarstvo financija Vlade Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih jučer, 24. listopada 2018. godine isplatilo je porodiljne naknade za mjesec kolovoz 2018. godine.

Na ime porodiljnih naknada za taj mjesec isplaćeno je 113.507,63 KM. Od tog iznosa za 135 rodilja koje su u radnom odnosu isplaćeno je 94.707,63 KM, a na ime 152 neuposlene rodilje isplaćeno je 18.800,00 KM.

Za mjesec rujan jučer je na ime 83 civilne žrtve rata isplaćeno 26.504,88 KM.