Share:

Poziv za sudjelovanje u raspravi o radnoj verziji Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći

vlada hbžMinistarstvo  pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u izvršavanju planiranih obaveza izradilo je radnu verziju Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.

Obzirom na specifičnost i osjetljivost materije koja se uređuje ovim Zakonom i na uključenost većeg broja državnih tijela i institucija i drugih pravnih subjekata, koji učestvuju u provedbi istog, pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u raspravu po ovom materijalu.

Pozivamo zainteresirane da kroz svoje argumentirane primjedbe, prijedloge i sugestije, koje nam dostave u pisanom obliku, doprinesu izradi kvalitetnijeg predmetnog zakonskog teksta.

Radna verzija Zakona objavljuje se na web stranicama Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com, te se time otvara stručna  rasprava.

Kako se radi o stručnoj raspravi, pozivamo da se u raspravu uključe:

– Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije
– Sva ministarstva u Županiji
– Sve Općine u Županiji
– Svi centri za socijalnu skrb u Županiji
– Kantonalno tužiteljstvo Livno
– Kantonalni sud Livno
– Općinski sud Livno
– Županijsko pravobraniteljstvo
– Sva Općinska pravobraniteljstva

Molimo da primjedbe, prijedloge i sugestije dostavite  ovom ministarstvu  u roku od 15 dana od dana objave radne verzije Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći na web stranicama Vlade Hercegbosanske županije  na web mail: mpu@vladahbz.com  ili u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno, BiH.

Tekst radne verzije Zakona možete preuzeti OVDJE ili u rubrici „DOKUMENTI“ Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije i Obrazloženje možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

 

 

Share:

U Livnu održan Okrugli stol o temi „Jačanje komunikacije i vertikalne suradnje između nižih i viših razina vlasti u Hercegbosanskoj županiji“

okrugli stol„Jačanje komunikacije i vertikalne suradnje između nižih i viših razina vlasti u Hercegbosanskoj županiji“ naziv je okruglog stola održanog jučer u Livnu u organizaciji misije OESS-a u Bosni i Hercegovini.

Okruglom stolu nazočili su predstavnici Skupštine i Vlade Hercegbosanske županije, predsjednik Skupštine, Robert Bagarić, predsjednik Vlade, Draško Dalić, ministri u Vladi, Stipan Šarac, Ivica Brešić, Aleksandar Štrbac, Petar Galić, Darinko Mihaljević, Mirjana Stojsavljević-Petraković i Hikmet Hodžić.

Nazočili su i  načelnici općina i predsjednici svih šest općinskih vijeća iz Hercegbosanske županije, a kao gosti okruglog stola sudjelovali su i predstavnici Zeničko –dobojske županije: predsjednik Vlade, Miralem Galijašević s ministrima financija Andrejem Kajićem, MUP-a, Nikolom Arsenićem i obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Mensurom Sinanovićem.

Gosti iz Zeničko-dobojske županije predstavili su svoja pozitivna iskustva i praksu komuniciranja ističući redovite sastanke između 12 općina i Vlade.

Potom su sudionici Okruglog stola kroz formirane tri radne grupe s ciljem definiranja preporuka za unapređenje komuniciranja raspravljali o temi komunikacije između Vlade i općina, Skupštine i općina te komunikacije unutar same Vlade.

Predstavljeni su i zaključci koji se mogu uokviriti u opći da će nakon ovog sastanka biti uspostavljeno radno tijelo u širem sastavu predstavnika lokalne i županijske vlasti. To tijelo će raditi na izradi Strategije komunikacija, dokumenta koji će poboljšati plansku komunikaciju.

 

Share:

Uspješno provedena izobrazba 37 povjerenika

Jučer je u prostorijama ŠGD Šume Hercegbosanske županije u Kupresu, u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, organizirana izobrazba za povjerenike rada za opće dobro.

Naime, ovo Ministarstvo je nedavno, pored ŠGD Šume HBŽ s kojima je već ranije potpisalo ugovor, potpisalo ugovore s još trima javnim komunalnim poduzećima iz Livna, Tomislavgrada i Drvara u kojima će osobe kojima je u sudskom postupku izrečena kazna sankcije rada za opće dobro, kaznu zatvora zamijeniti radom u tim poduzećima.

Izobrazbu je provela tvrtka Lucid Linx iz Sarajeva, a cijeli projekt financira Veleposlanstvo Velike Britanije u okviru projekta podrške županijskim ministarstvima pravosuđa na primjeni sankcije rada za opće dobro.

Izobrazbi je pristupilo 37 povjerenika kojima su prezentirani osnovni elementi Pravilnika za opće dobro, principi rada s osuđenim licima, osnovni način ophođenja te evidencija i izvještaji potrebni za provedbu ove sankcije.

Nakon prezentacije i osposobljavanja, povjerenicima je ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije Željko Rujević izdao Uvjerenje o uspješno završenoj stručnoj izobrazbi, rekavši da su ovim okončane sve potrebne aktivnosti za pristupanje praktičnoj realizaciji ove sankcije, te se posebno zahvalio poduzećima koje su pristale biti dio ovog procesa. 

Share:

Prijedlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima upućen u skupštinsku proceduru

Danas je održana 21. redovita sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je utvrđen prijedlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe, te je isti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.

Usvojen je Elaborat o popisu stalnih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije na dan 31. prosinca 2012. godine Središnjeg Vladinog povjerenstva za popis kojeg je Vlada imenovala 19. studenog 2012. godine.

Isto tako, Usvojeno je Izvješće o radu za 2012. godinu, te Program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2013. godinu i oba su upućena u Skupštinu na daljnje postupanje.

Vlada je usvojila Zaključak kojim se prihvaća Mišljenje Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije o prihvaćanju Prijedloga za dodjelu koncesija na lokaciji „Šorina dolina Gornji Odžak“ tvrtci „SKI IVAN“ iz Kupresa radi korištenja i izgradnje zimskog i turističkog centra na lokaciji općine Kupres.

Dana je suglasnost na imenovanje dr. med. Branke Rodić za v.d. ravnateljicu Doma zdravlja Dravar za period najduže 6 mjeseci.

Vlada je Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2013. godinu. Ovom Odlukom ukupni iznos od 165.500,00 KM, planiranom u posebnom dijelu granta za šport, raspoređen je na 34 športska kluba u Hercegbosanskoj županiji.

Točka pod rednim brojem 10 odgođena je za sljedeću sjednicu Vlade.

Share:

Potpisan Ugovor o izvršenju krivične sankcije rada za opće dobro na slobodi

Danas je u Kupresu Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije i Š.G.D. Hercegbosanske šume potpisalo Ugovor o izvršenju krivične sankcije rada za opće dobro na slobodi. Ugovor su potpisali ministar pravosuđa Željko Rujević i direktor Hercegbosanskih šuma Draško Brnić.

Naime, kako je već ranije došlo do reforme kazneno-pravog sustava u Bosni i Hercegovini, jedna od ključnih izmjena u kaznenoj oblasti je bilo i uvođenje tz. alternativnih sankcija, a jedna od tih je i ova sankcija o radu za opće dobro.

Riječ je o kazneno-pravnoj mjeri koju u zakonom predviđenom postupku odredi sud da se izrečena kazna zatvora do najviše jedne godine, uz pristanak optuženog, zamjeni radom za opće dobro na slobodi.
S obzirom da je za provedbu postupka izvršenja kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi u Hercegbosanskoj županiji nadležno Ministarstva pravosuđa i uprave i da se ova sankcija izvršava u mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika, Š.G.D. Šume Hercegbosanske županije najbolji su poslodavac jer svojim organizacijskim jedinicama pokrivaju sve gradove naše županije.

Ministar Željko Rujević naglasio je da je Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije realiziralo sve svoje obveze i zadaće iz ove kaznene oblasti, te samim time stvorilo preduvjete za realizaciju ove sankcije, dodavši da je usvojen Pravilnik o izvršenju rada za opće dobro na slobodi, kao i Uputa o matičnoj knjizi, registru i osobnom kartonu osuđenih osoba.
Posebno se zahvalio direktoru Drašku Brniću na razumijevanju i pristanku da budu jadno od poduzeća za provođenje ove sankcije.

Sljedeći korak u provedbi ovog postupka je obuka povjerenika i sklapanje ugovora s drugim javnim poduzećima i ustanovama na području županije

Share:

Općinski sud Livno odjeljenje Drvar preselio u novu zgradu

Općinski sud Livno odjeljenje Drvar preselio je u novu obnovljenu zgradu u Drvaru.Vlada Hercegbosanske županije u posljednjih šest godina u obnovu zgrade u Drvaru uložila je oko 130 000 KM. Ministar Materić je izjavio da je do sada obnovljeno oko 80% zgrada u kojima su smješteni pravosudni organi na području Hercegbosanske županije, a preostali dio obnavljat će se ovisno od financijskih sredstava. Ministar je dodao da u novim prostorijama konačno postoje uvjeti za normalno funkcioniranje suda u Drvaru koji je do preseljenja u novu zgradu funkcionirao u iznajmljenim i neuvjetnim prostorijama.