Share:

Zadružni savez F BiH u posjeti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ

Danas je u zgradi Vlade Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u suradnji sa Zadružnim savezom Federacije Bosne i Hercegovine, održalo sastanak sa predstavnicima registriranih zemljoradničkih (poljoprivrednih) zadruga s područja naše Županije. Na sastanku su nazočili predstavnici resornog ministarstva, predstavnici Zadružnog saveza F BiH: Mirsad Hubanic – predsjednik ZS F BiH, Marko Mihaljević – predsjednik skupštine ZS F BiH, Suvad Selimović – zadružni revizor te predstavnici Zadruga sa područja Županije. Pored navedenih na sastanku su prisustvovali i predstavnici Udruge branitelja Domovinskog rata koji već aktivno rade na registraciji Udruge.

Tema sastanka je bila upoznavanje sa Zadružnim sektorom u F BiH, upoznavanje i konsolidiranje Zadružnog sektora te mogućnost osnivanja novih zadruga u Hercegbosanskoj županiji. Također, bilo je riječi o problemima s kojima se članovi zadruga s područja Županije susreću u obavljanju svojih djelatnosti, kao i o problemima vezanim za djelovanje zadruga općenito. Naglasak je stavljen na nedostatak informacija i pomanjkanje edukativnih sadržaja vezanih za rad i djelovanja zadruga.  
Posebno je istaknuta činjenica da je od 18 registriranih Zadruga na području naše županije samo njih 5 aktivno, a što su potvrdili i članovi Zadružnog saveza F BiH.

Na održanom sastanku doneseni su slijedeći zaključci:
1. Potencijal Hercegbosanske županije za razvoj zadrugarstva je značajan, te očekujemo da u narednom periodu sve relevantne institucije Županije, Federacije BiH, lokalne vlasti i Zadružni savez F BiH iznađu mogućnosti za stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj zadrugarstva ove Županije, a time i razvoj poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.
2. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da imenuje osobu iz reda djelatnika ovog ministarstva  koja će biti kontakt osoba između županijskih zadruga iz ove Županije i Zadružnog saveza F BiH.
3. Da Zadružni savez F BiH, sa kontakt osobom u resornom ministarstvu, poduzme aktivnosti na konsolidiranju zadružnog sektora u Hercegbosanskoj županiji, pripremi program edukacije, plan revizije, pregled informacija koje se odnose na poticaje i drugih vidova financijske podrške sa viših razina vlasti.
4. Da Zadružni savez F BiH uputi sugestiju Federalnom ministarstvu za boračka pitanja radi pružanja pomoći u osnivanju braniteljskih – boračkih zadruga, kako u Hercegbosanskoj županiji tako u cijeloj Federaciji BiH.

Share:

Obavijest voćarima

Zbog nestabilnog vremena koje pogoduje infekcijama uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) nužno je obaviti zaštitu nasada koštićavog voća jednim od pripravaka: Merpan 50 WP, Captan WP 50 ili Stoper.

U slučaju prisutnosti lisnih ušiju nužno je primijeniti jedan od insekticida: Calypso SC 480, Boxer 200 SL, Magnum 200 SL, Dali ili Congo.

Nasade jabuka također je potrebno zaštititi od uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis) primjenom jednog od pripravaka Clarinet SC, Score 250 SC ili Indar 5 EW u kombinaciji s nekim od kontaktnih fungicida na osnovi mankozeba.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve poljoprivredne proizvođače da Program o novčanim poticajima za 2012. godinu još nije donesen te će se s obzirom na takvu situaciju uvažavat Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“ br. 77/11) od 14. 11. 2011. godine.

Ovim putem želimo obavijestiti sve poljoprivredne proizvođače sa područja Hercegbosanske županije da mogu podnositi zahtjeve za poticaje za tekuću godinu. Vrlo je bitno da se do 01.05.2012. godine podnesu zahtjevi za uzgoj priplodne stoke – ovce i pčelarsku proizvodnju. Isto tako naglašavamo da je rok za podnošenje zahtjeva za proizvodnju krušnih žitarica 15.05.2012. godine.

Za ostale vrste proizvodnje koje će se poticati u 2012. godini, proizvođači će biti naknadno obaviješteni.
Zahtjevi se mogu podnositi kod nadležne općinske službe za poljoprivredu ili u sobi broj 3. – Pisarnica Vlade Hercegbosanske županije

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Ambrozija (Ambrosia artemisifolia L.) predstavlja vrlo opasan korov koji je prisutan u našim krajevima. Poznata je i pod nazivom partizanka, limundžik ili fazanka.

Ambrozija je jednogodišnja biljka koja vrlo brzo raste, obično do 150 cm visine a čije sjeme zadržava klijavost i do 40 godina. Stabljika joj je razgranata, četvrtastog presjeka i obrasla je dlačicama. Listovi su joj naspramni, jajoliki, dlakavi i višestruko perasto dijeljeni. Cvjetovi su žućkaste boje, skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhovima stabljike i bočnih grana. Ambrozija niče polovicom travnja dok s cvatnjom počinje sredinom srpnja. Cvatnja traje sve do početka prvih mrazeva.

Ambrozija proizvodi pelud u velikim količinama i jedna biljka godišnje može proizvesti do stotinu milijuna zrnaca peludi koja zbog svoje dobre aerodinamičke građe može putovati zrakom i na udaljenosti od  300 km. Pelud ambrozije je jedan od najjačih poznatih alergena. Klasični simptomi alergijskog rinitisa su kihanje, curenje nosa, svrbež kože i sluznice te pojačano suzenje očiju. Kao čest problem uz alergijsku hunjavicu razvija se i astma.

Stoga apeliramo na poljoprivrednike kao i vlasnike odnosno korisnike voćnjaka, vrtova i sličnih površina da unište ovaj opasni korov dok još nije počela cvatnja ambrozije. Kada je riječ o uočenim pojedinačnim biljkama ili manjim površinama ambroziju je najpoželjnije uništavati čupanjem cijele biljke zajedno s korijenom. Na većim površinama preporuča se košnja biljaka tik iznad tla (do 5 cm od zemlje), a što treba uraditi prije cvatnje ambrozije. Naime, nipošto se ne smije dozvoliti da se biljka rascvjeta i stvori sjeme jer se na taj način nastavlja širenje ambrozije i u narednoj godini. Velike površine i površine pod poljoprivrednim kulturama po mogućnosti treba tretirati odgovarajućim herbicidima dozvoljenim za tu namjenu. Ipak, kao ekološki najprihvatljivija mjera podrazumijeva se održavanje površine u nezakorovljenom stanju.

Share:

Obavijest za voćare

Odsjek za zaštitu bilja Federalnog Agromediteranskog zavoda Mostar u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva-sektorom poljoprivrede Hercegbosanske županije daje sljedeću Obavijest:

Zimska zaštita voćaka predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u trajnim nasadima.
Tretiranje se provodi pred kretanje vegetacije i ne smije se primijeniti kod voćnih vrsta koje su krenule s vegetacijom.

Za zimsko tretiranje koriste se pripravci na osnovi bakra (Cuprablau-Z, Champion, Kocide, Bordoška juha, Modra galica, Neoram WG, Nordox 75 WG i dr.)
U voćnjacima u kojima ima poteškoća sa štitastim i lisnim ušima te crvenim voćnim paukom prednost treba dati pripravcima koji predstavljaju kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Crveno ulje, Modro ulje i dr. ). Tretiranje treba obaviti čim to vremenske prilike dopuste i to velikom količinom škropiva (tzv. kupanje), računaju da za jedno dobro razvijeno voćno stablo treba osigurati oko 10 litara škropiva.

Sredstva treba koristiti prema uputama proizvođača!

Share:

Obavijest o poduzimanju mjera zaštite divljači u lovištima

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve Korisnike lovišta, koji gospodare lovištima na području Hercegbosanske županije da su za vrijeme trajanja prirodne nesreće, koju je proglasila Vlada Hercegbosanske županije, u cilju zaštite divljači u lovištima, dužni poduzimati sljedeće mjere:
 
–    Postupati sukladno članku 57. stavku 1. točki 1. Zakona o lovstvu F BiH kojim je propisano da je ‘‘Divljač zabranjeno uznemiravati i loviti u vrijeme kada je na prostoru na kome je divljač ugrožena poplavom, snijegom, požarom, poledicom i drugim prirodnim nesrećama’‘;
–    Vršiti pojačanu kontrolu u lovištima i poduzimati mjere zaštite i spašavanja divljači, čije je preživljavanje zbog izrazito niskih temperatura, visokog snježnog pokrivača (visina snijega iznad 40 cm) i ledene pokorice naročito ugroženo;
–    Intenzivirati kontrolu i reguliranje brojnosti predatora: vuka i lisice samo u mjeri neophodnoj za sprječavanje šteta koje isti mogu počiniti ljudima ili njihovoj imovini;
–    Osigurati dovoljne količine hrane za zimsku prehranu divljači;

Navedene mjere prestaju važiti danom prestanka važenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Hercegbosanske županije uzrokovane velikim snježnim oborinama i niskim temperaturama.

Share:

Realizirani svi poticaji poljoprivrednoj proizvodnji planirani u 2011. godini

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije je u 2011. godini realiziralo Program utroška sredstava tekućih transfera „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ koji je usvojen Odlukom Vlade dana 17. studenog 2011. godine. Sredstva za tu namjenu raspoređena su na slijedeći način:
– 734.235,63 KM za sufinanciranje laboratorijske pretrage kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla;
– 175.500,00 KM za sufinanciranje troškova zimske ishrane ovaca;
– 14.076,00 KM za proizvodnju DTS (nova sjetva) na oranicama;
– 35.913,50 KM za sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica;
– 40.842,29 KM za sufinanciranje kamate na investicijske kredite na primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Sve potpore koje su bile planirane u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji realizirane su na temelju podnesenih zahtjeva od strane poljoprivrednih proizvođača u Hercegbosanskoj županiji.

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Na posljednjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj 17. studenog 2011. godine donijeta je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“, utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2011. godinu.
Usvojenom Odlukom i Programom predviđene su slijedeće vrste potpora:
– sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla 650.000 KM
– sufinanciranje troškova zimske ishrane ovaca 170.000 KM
– proizvodnja DTS (nova) sjetva na oranicama 30.000 KM
– sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica 35.000 KM
– subvencioniranje kamata na investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 70.000 KM te rezerva 45.000 KM, što sveukupno iznosi 1.000.000 mil. konvertibilnih maraka poticaja.
Stoga,  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve poljoprivredne proizvođače s područja županije, koji su u 2011. godini ostvarili poljoprivrednu proizvodnju, da mogu podnijeti Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu resornom ministarstvu.
Zahtjevi sa kompletnom dokumentacijom koja je propisana programom podnose se u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u uredu broj 3 (pisarnica) do 1. prosinca 2011. Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava na poticaj možete dobiti u prostorijama županijskog resornog ministarstva.
Zahtjev za ostavirvanje prava na županijsku novčanu potporu Ministarstva poljoprivrede, vodoprovrede i šumarstva možete preuzeti OVDJE.

Share:

Obavijest o prijavi plana proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije uputilo je obavijest općinskim odjelima gospodarstva o obvezi prijave plana proizvodnje za poljoprivredne proizvođače koji planiraju u idućoj godini podnositi zahtjeve za isplatu novčanih poticaja. Naime, sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ( „Službene novine F BiH“, broj 42/10) i čl. 8 stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodni („Službene novine F BiH“, broj 45/11 i 54/11), propisano je da klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu resornom županijskom ministarstvu najkasnije do 15.11. tekuće godine. Prijava se podnosi na Obrascu Prijave plana proizvodnje (PPP) koji se nalazi u privitku naprijed navedenog Pravilnika i koji čini njegov sastavni dio. Također, u  čl. 8 stavak 3. istog Pravilnika je propisano da klijent koji ne izvrši prijavu planirane proizvodnje u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčani poticaj.
Obrazac Prijave plana proizvodnje (PPP) zainteresirani poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti kod svih općinskih odjela gospodarstva, resornom ministarstvu ili OVDJE.

Share:

Karta upotrebne vrijednosti ključna u strategiji razvoja poljoprivrede

Danas je u zgradi Vlade docent dr.Radica Ćorić s Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održala prezentaciju Karte upotrebne vrijednosti zemljišta na području Hercegovačko-neretvanske županije. Riječ je o važnom dokumentu koji predstavlja temelj za sve buduće gospodarske aktivnosti na području jedne županije, a koji su za Hercegovačko-neretvansku županiju izradili Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru i Agromediteranski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar.

Kako je pojasnila profesorica Ćorić poznavanje zemljišnih resursa bitan je preduvjet za planiranje načina korištenja zemljišta i zauzima ključno mjesto u strategiji razvoja svake države. Kartu upotrebne vrijednosti zemljišta do sada su izradile sve županije u FBiH, osim Hercegbosanske i Zapadnohercegovačke županije.

Ministar Matković je istaknuo da će se sredstava za izradu Karte upotrebne vrijednosti zemljišta u Hercegbosankoj županiji biti uvrštena u Proračun za 2011. godine. Matković je dodao da je Karta upotrebne vrijednosti temelj gospodarske djelatnosti, a osobito poljoprivrede.

Današnjoj prezentaciji nazočili su ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Stjepan Matković sa suradnicima, dekan Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Stanko Ivanković, pomoćnici načelnika općine Livno, Glamoč, Tomislavgrad i Drvar.