Share:

Sastanak s korisnicima ribolovnih voda s područja Hercegbosanske županije

U petak, 15.3.2013. godine Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Petar Gelo održao je sastanak s korisnicima ribolovnih voda s područja Hercegbosanske županije.

Na području naše županije pravo korištenja ribolovnih voda imaju četiri udruge i jedno gospodarsko društvo.

Na sastanku su pomoćnica ministra gospodarstva za poduzetništvo, obrt i razvoj Ivana Suša i stručna savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sanja Milić, upoznale nazočne s projektnim prijedlozima iniciranim od strane Splitsko-dalmatinske županije, vezanim uz razvoj lovnog i ribolovnog turizma u okviru Programa Prekogranične suradnje BiH-Hrvatske.

Od nazočnih je zatraženo da izneseni prijedlog aktivnosti, vezanih uz ribolovni turizam, nadopune svojim prijedlozima.

Share:

Obavijest voćarima

Zimska zaštita voćaka predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u trajnim nasadima.

Tretiranje se provodi pred kretanje vegetacije i ne smije se primijeniti kod voćnih vrsta koje su krenule s vegetacijom.

Za zimsko tretiranje koriste se pripravci na osnovi bakra (Cuprablau-Z, Champion, Bordoška juha, Modra galica, Neoram WG, Nordox 75 WG i dr.). U voćnjacima u kojima ima poteškoća sa štitastim i lisnim ušima te crvenim voćnim paukom prednost treba dati pripravcima koji predstavljaju kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Crveno ulje, Modro ulje ili Plavo ulje).

Tretiranje treba obaviti uz utrošak velike količine škropiva (tzv. kupanje), računajući da za jedno dobro razvijeno voćno stablo treba osigurati oko 10 litara škropiva.       
                                      
Sredstva treba koristiti prema uputama proizvođača!

Share:

Održan sastanak s lovačkim udrugama Hercegbosanske županije

Danas je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Petar Gelo s svojim suradnicima i nadležnim županijskim inspektorom za lov Tomislavom Mihaljevićem, održao sastanak s lovačkim udrugama Hercegbosanske županije.

Na sastanku je bilo riječi općenito o stanju lovstva u našoj županiji, problematici implementacije Federalnog Zakona o lovstvu u pogledu davanja lovišta na korištenje, te prevazilaženju trenutno prisutnih problema u ovoj oblasti na području Hercegbosanske županije.

Pomoćnica ministra gospodarstva za poduzetništvo, obrt i razvoj Ivana Suša i Sanja Milić ispred resornog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva upoznali su članove lovačkih udruga s mogućnostima razvoja projektnih prijedloga, koji bi se prijavljivali na natječaje za sufinanciranje od strane Europske unije. Konkretno, ova dva ministarstva u suradnji s Splitsko-dalmatinskom županijom trenutno pripremaju projekt koji se tiče lovstva i ribolovstva i koji se planiraju prijaviti na treći poziv u okviru Programa Prekogranična suradnja BiH-Hrvatska, čije se raspisivanje očekuje u narednim mjesecima.

Novi sastanak na ovu temu dogovoren je za tjedan dana.

Share:

Održana sastanak na temu Zaštita i zbrinjavanje napuštenih životinja

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana sastanak na temu Zaštita i zbrinjavanje napuštenih životinja.

Na inicijativu Udruge za zaštitu, spašavanje i zbrinjavanje životinja Hercegbosanske županije „O“, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Petar Gelo, organizirao je sastanak na kojem su sudjelovali načelnik općine Glamoč Radovan Marković, pomoćnik načelnika općina Livno Fikret Sitnić, pomoćnik načelnika općine Tomislavgrad Jozo Jakić, županijski veterinarski inspektor Orjana Semren, te Jelena Mišković, Jasenka Jerebica i Kristian Barać ispred Udruge „O“.

Osnovni cilj Udruge, koja je osnovana 2010. godine, je zaštita i zbrinjavanje napuštenih životinja. Ističu da je stanje po tom pitanju u županiji alarmantno, te da je potrebno što hitnije iznaći rješenje za zbrinjavanje napuštenih životinja koji predstavljaju veliku prijetnju građanima Hercegbosanske županije.

Danas su predstavnici Udruge predstavili Idejni projekt za izgradnju utočišta za životinje koji bi trebao biti izgrađen u općini Glamoč. Naime, općina Glamoč im je već ranije dodijelila zemljište za tu namjenu, a kao glavni problem izgradnje azila ističu se financijska sredstva.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva financijski će podržati izradu projektne dokumentacije, a od strane općinskih predstavnika iskazana je podrška ovome projektu, te je zatraženo od Udruge da izradi troškovnik adaptacije i opremanja postojećeg objekta kako bi i one mogle sudjelovati njegovu financiranju.

Share:

Isplata poticaja za II. tranšu sljedeći tjedan

Sukladno Odluci o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2012. godinu Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvršilo je obradu podataka za realizaciju II. tranše za Sufinanciranje troškova ishrane muzni grla.

Ukupan iznos sredstava od 200.000,00 KM namijenjen za realizaciju II. tranše ministarstvo je rasporedilo prema prikupljenim zahtjevima i podatcima iz I. tranše što po pojedinačnom grlu iznosi 35,00 KM.

Obrađene zahtjeve Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva proslijedilo je Ministarstvu financija Hercegbosanske županije na isplatu a sredstva na računima korisnika novčanih potpora biti će doznačena tijekom sljedećeg tjedna.

Share:

Realizirani planirani programi utroška sredstava za 2012. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije realiziralo je tri usvojena programa za 2012. godinu.

Prema programu utroška sredstava „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ za 2012. godinu planirana sredstva u iznosio od 900.000,00 KM realizirana su prema obrađenim zahtjevima na sljedeći način:
– Sufinanciranje troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa mlijeka – 560.800,00 KM;
– Sufinanciranje troškova ishrane osnovnog stada ovaca i koza – 152.550,00 KM;
– Sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica – 40.850,00 KM;
– Sufinanciranje kamata na investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – 17.485,00 KM.

Pored ovog programa Ministarstvo je realiziralo i druga dva usvojena programa iz oblasti veterinarstva i vodoprivrede

Program utroška sredstava tekućih transfera „Subvencija za veterinarstvo“ za 2012. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM, a realizirana u iznosu od 76.064,72 KM.

Program utroška sredstava „Potpora općinama-vodoprivreda“ planirana su u iznosu od 400.000,00 KM, a od toga je 380.000,00 KM realizirano kao potpore općinama za sufinanciranje projekata u vodoprivredi, a 20.000,00 KM realizirano je putem Javnog poziva za sanaciju i rekonstrukciju lokava na području Hercegbosanske županije.

Tijekom realizacije Programa utroška sredstava „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ ministarstvo je obradilo 500 pojedinačnih zahtjeva korisnika i 9 zahtjeva registriranih otkupljivača i prerađivača koji obuhvaćaju 1214 korisnika novčanih poticaja u kategoriji sufinanciranja troškova ishrane muznih grla u sustav otkupa mlijeka.

Kako planirani iznos sredstava za ovu namjenu nije realiziran u ukupnom iznosu, resorno ministarstva će ostatak tih sredstava, zajedno sa sredstvima od 100.000,00 KM koje je Vlada Hercegbosanske županije svojom Odlukom o preraspodjeli sredstva dodijelila Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, isplatiti zajedno u II. tranši tijekom prvog mjeseca 2013. godine. Prilikom realizacije II. tranše ministarstvo neće prikupljati nove zahtjeve korisnika, nego će isplatu vršiti na temelju obrađenih zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom iz I. tranše.

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima s područja Hercegbosanske županije

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije izvršilo je provjeru svih pristiglih zahtjeva od registriranih otkupljivača/prerađivača koji su podneseni za sufinanciranje troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa mlijeka.
Zahtjevi su obrađeni te su upućeni u ministarstvo financija.
Korisnici potpore mogu očekivati isplatu novčanih sredstava u toku idućeg tjedna.

Share:

Javni poziv za sufinanciranje Projekata sanacije i uređenja lokava

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv Udrugama poljoprivrednih proizvođača za sufinanciranje projekata sanacije i uređenja lokava na području Hercegbosanske županije.
Sredstva za sufinanciranje navedenih Projekata osigurana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2012. godinu, a sufinancirat će se troškovi sanacije i uređenja do 95% troškova po lokvi.
Javni poziv možete preuzeti u rubrici Aktivni natječaji.

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava sve poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije da su dužni sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine F BiH“, broj 42/10) i čl. 6 stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BIH“, broj 56/12), izvršiti prijavu planirane proizvodnje za iduću godinu na propisanom Obrascu prijave plana proizvodnje (Obrazac PPP)

Resorno ministarstvo uputilo je dopis općinskim službama nadležnim za poslove poljoprivrede da o obvezi prijave obavijeste proizvođače s područja svojih općina.
Propisano je da se prijave planirane poljoprivredne proizvodnje za iduću 2013. godinu podnose županijskom resornom ministarstvu najkasnije do 15.11.2012. godine.
Obrazac prijave plana proizvodnje (Obrazac PPP) zainteresirani poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti kod svih općinskih odjela gospodarstva, pisarnici Vlade HBŽ (soba br.3) ili OVDJE.

Share:

Javna rasprava o prijedlogu Zakona o šumama Hercegbosanske županije

Ministarstvo, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije poziva svu zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu o tekstu Prijedloga Zakona o šumama Hercegbosanske županije, te da svoja mišljenja, dopune i prijedloge šalju na mail adresu Ministarstva: mpvs@vladahbz.com ili dostave pismenim putem na adresu Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno, BiH.

Također obavještavamo javnost da mogu osobno sudjelovati na javnoj raspravi o Prijedlogu Zakona o šumama Hercegbosanske županije, koja će se održati 26. rujna 2012. godine (srijeda) s početkom u 9.00 sati, u zgradi Vlade Hercegbosanske županije (velika dvorana) ul. Stjepana II Kotromanića b.b., općina Livno.

Tekst Prijedloga Zakona o šumama objavljuje se na Web stranicama Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com, te se time otvara javna rasprava.

Trajanje javne rasprave predviđa se do 28. rujna 2012. godine.

Tekst Prijedloga Zakona o šumama možete preuzeti OVDJE.