Share:

Obavijest o prezentaciji Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Hercegbosanske županije 2019-2025

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve zainteresirane da će se 24.travnja 2019. godine s početkom u 10 sati, u Hotelu Parku, u Livnu održati prezentacija Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.-2025.

Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Hercegbosanske županije za razdoblje 2019-2025 , predstavlja razvojni dokument u oblasti ruralnog razvoja i poljoprivredno-prehrambenog sektora kojim će se dati jasne smjernice aktivnosti i prioritetni pravci djelovanja.

Predmetni dokument je izrađen u okviru FAO projekta „Podrška pripremama za planiranje i provođenje pilot projekta ruralnog razvoja u zajednici na području Livna (Kanton 10)“ GCP/BiH/008/HUN.

 

 

 

 

Share:

Obavijest za voćare

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava voćare da se na toplijim položajima u nasadima šljiva voćna stabla nalaze u punoj cvatnji ili su eventualno u razvojnom stadiju završetka cvatnje.

Ukoliko pravodobno nije izvršena preventivna zaštita protiv uzročnika paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilia laxa) potrebno je izvršiti tretiranje jednim od pripravaka: Signum DF, Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG ili Indar 5 EW.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

Share:

Obavijest za voćare

Kako bi se umanjio infektivni potencijal uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) vlasnici nasada jabuka i krušaka trebali bi do razvojne faze pojave “mišjih uši” zaštititi voćna stabla primjenom jednog od bakrenih pripravaka: Bordoška juha, Champion WG 50, Nordox 75 WG, Neoram WG, Cupra, Cuprablau-Z i sl. uz dodatak mineralnih ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal neu, Ovipron top ili Ovitex).

Moguće je koristiti i gotove tvorničke kombinacije bakra i mineralnog ulja trgovačkih naziva Crveno ulje, Modro ulje ili Red Fox.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu uz povećan utrošak škropiva, obavijest je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

Share:

Obavijest za voćare

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava voćare da zimska zaštita predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u voćnim nasadima. Nakon završetka rezidbe u nasadima koštićavog voća ( šljiva, trešnja, višnja i dr.), a prije kretanja vegetacije (do fenofaze otvaranja pupova) treba pristupiti preventivnom zimskom tretiranju koje se obavlja pripravcima na osnovi bakra (Cuprablau-Z, Champion, Champion Flow SC, Bordoška juha 20 WP, Neoram WG, Nordox 75 WG, i dr.).

Radi istodobnog suzbijanja prezimljujućih oblika štetnika navedenim pripravcima poželjno je dodati mineralno ulje (Bijelo ulje EC ili Mineralno svijetlo ulje EC). Moguće je koristiti i gotove tvorničke kombinacije bakra i mineralnog ulja trgovačkih naziva Crveno ulje ili Modro ulje.

Tretiranje treba obaviti u danima bez oborina i vjetra, uz povećani utrošak škropiva (tzv. plavo kupanje voćaka).

 

Sredstva treba koristiti prema uputama proizvođača!

 

 

 

Share:

Objava Javnog poziva za mala ulaganja u nabavku opreme/materijala za ruralni razvoj na području Livna i Bosanskog Grahova

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Vlada Mađarske kroz projekt koji provodi UNFAO – UN organizacija za hranu i poljoprivredu, objavila Javni poziv za mala ulaganja u nabavku opreme/materijala za ruralni razvoj na području Livna i Bosanskog Grahova.

Više informacija o uvjetima i načinu prijave možete preuzeti OVDJE ili u rubrici Javni pozivi.

Share:

Prestanak zabrane svih vrsta lovnih aktivnosti svim korisnicima lovišta Hercegbosanske županije

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije donijelo je dana 04. veljače 2019. godine Naredbu o prestanku zabrane svih vrsta lovnih aktivnosti svim korisnicima lovišta Hercegbosanske županije koja je donesena zbog elementarnih neprilika odnosno visokog snijega, sukladno  članku 19.  Pravilnika o uvjetima gospodarenja lovištima . (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/06).

Ujedno napominjemo da je svakako na snazi zabrana lova sa psima goničima te stoga molimo sve lovce ljubitelje prirode da ne puštaju svoje ljubimce u lovišta. Iznimno se u lovu u svrhe praćenja krvnog traga mogu koristiti psi iz skupine  krvosljednici s položenim ispitom.

 

 

 

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Herceg bosanske županije ovim putem obavještava sve poljoprivredne proizvođače s prostora HBŽ da je rok za ažuriranje podataka u Registru ( RPG i RK) u matičnim općinama 31.03.2019. godine.

Proizvođači koji ne ažuriraju podatke do tog datuma neće imati mogućnost ostvariti federalnu novčanu potporu niti za jednu proizvodnju temeljem donesene Odluke za 2019. godinu i trenutno važećeg Pravilnika.

Nakon ažuriranja podataka djelatnici općina će Vam izdati P-1 obrazac za proizvodnje koje imate, s tim da je novina da u  proizvodnji :

– mliječnih krava u sustavu otkupa mlijeka
– proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka
– uzgoj rasplodne stoke ( junice)
– uzgoj goveda u sustavu krava – tele
– uzgoj izvornih zaštićenih pasmina
morate sami unijeti ušne markice Vaših grla u P-1 obrazac koji ćete nakon toga predati na protokolu zgrade Vade HBŽ.

Za isti predani Obrazac ćete dobiti potvrdu s datumom prijema obrasca i dokumentacije kako bismo izbjegli sve probleme oko predaje Obrazaca u tekućoj godini.

Pri podnošenju P-1 obrazaca za proizvodnju mlijeka potrebno je priložiti:

  1. Kopiju putovnica goveda
  2. Kopiju ugovora s otkupljivačem/prerađivačem mlijeka
  3. Kopiju privitka V (potvrde o provedenim obaveznim mjerama
  4. Porezno uvjerenje da nema poreznih dugovanja izdato u 2019. godini ( obrti i D.o.o. trebaju porezno uvjerenje iz matične općine kao i uvjerenje da nisu u sustavu PDV-a ili ako jesu da nemaju poreznih dugovanja za 2018. godinu izdato u 2019. godini.

 

Share:

Naredba o zabrani svih vrsta lovnih aktivnosti svim korisnicima lovišta Hercegbosanske županije

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije donijelo je naredbu o zabrani svih vrsta lovnih aktivnosti svim korisnicima lovišta Hercegbosanske županije do daljnjeg zbog elementarnih neprilika odnosno visokog snijega, sukladno  članku 19.  Pravilnika o uvjetima gospodarenja lovištima . (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/06).

Istovremeno pozivamo sve lovce i ljubitelje prirode da se za ovo vrijeme poveća iznošenje hrane u lovištima kako bi divljač smanjila kretanja u potrazi za hranom, a tako bi i svojim obilaskom lovišta ujedno i sudjelovali u suzbijanju krivolova koji je u posljednje vrijeme čest u našoj županiji, a posebno krivolovu sa termalnim ciljnicima i lovu sa lampama.

Valja napomenuti da će ubrzo na snagu stupiti lovostaj zbog razdoblja reprodukcije divljači, kada je potrebno općenito osigurati mir u lovištima i pojačati lovočuvarsku kontrolu.

Krivolov općenito predstavlja veliki problem pri pokušajima da se na ovim prostorima uredi oblast lovstva i očuvanja prirodne bio-raznolikosti, što bi za Hercegbosansku županiju trebalo predstavljati jedan od oslonaca za razvoj, te će Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije poduzeti napore i određene mjere koje omogućava zakon kako bi se ovaj problem sveo na minimum.

 

 

Share:

Prestanak zabrane lova Lovačkoj udruzi “Cincar” iz Livna u lovištu ”Kamešnica – Krug planina”

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, danas je donijelo Rješenje o prestanku važenja Rješenja o zabrani lova divljači Lovačkoj udruzi “Cincar” iz Livna u lovištu ”Kamešnica – Krug planina”.

Dana 4. listopada 2018. godine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije je Rješenjem odredilo zabranu lova Lovačkoj udruzi “Cincar” iz Livna u lovištu ”Kamešnica – Krug planina” iz razloga prestanka komunikacije, negativnog inspekcijskog nalaza, te nepoštivanja odredaba Ugovora o zakupu lovišta od strane navedene Udruge.

Održavanjem izvanredne sjednice skupštine LU ”Cincar” Livno, dana 24. listopada 2018. godine na kojoj je sukladno Statutu i Pravilniku o radu skupštine izbrano novo rukovodstvo Udruge, te održanog sastanka svih sekcija LU Cincar sa Ministarstvom na kojem je postignut kvalitetan dogovor o samom radu udruge u prvom redu da će se poštivati odredbe Ugovora o zakupu lovišta na obostrano zadovoljstvo stvoreni su preduvjeti da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije donese Rješenje o prestanku zabrane lova Lovačkoj udruzi “Cincar” iz Livna u lovištu ”Kamešnica – Krug planina”.

 

 

 

 

 

Share:

Objava Javnog poziva za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije objavljuje Javni poziv za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije.

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava jedinica lokalnih samouprava, mjesnih zajednica i udruga s područja Hercegbosanske županije za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije sukladno točki 3. Programu utrošku sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Rok za podnošenje prijava je do 20. studenoga 2018. godine.

Javni poziv za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije i obrazac za prijavu projekta/programa na Javni poziv možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.