Share:

Objava Javnog poziva za mala ulaganja u nabavku opreme/materijala za ruralni razvoj na području Livna i Bosanskog Grahova

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Vlada Mađarske kroz projekt koji provodi UNFAO – UN organizacija za hranu i poljoprivredu, objavila Javni poziv za mala ulaganja u nabavku opreme/materijala za ruralni razvoj na području Livna i Bosanskog Grahova.

Više informacija o uvjetima i načinu prijave možete preuzeti OVDJE ili u rubrici Javni pozivi.

Share:

Prestanak zabrane svih vrsta lovnih aktivnosti svim korisnicima lovišta Hercegbosanske županije

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije donijelo je dana 04. veljače 2019. godine Naredbu o prestanku zabrane svih vrsta lovnih aktivnosti svim korisnicima lovišta Hercegbosanske županije koja je donesena zbog elementarnih neprilika odnosno visokog snijega, sukladno  članku 19.  Pravilnika o uvjetima gospodarenja lovištima . (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/06).

Ujedno napominjemo da je svakako na snazi zabrana lova sa psima goničima te stoga molimo sve lovce ljubitelje prirode da ne puštaju svoje ljubimce u lovišta. Iznimno se u lovu u svrhe praćenja krvnog traga mogu koristiti psi iz skupine  krvosljednici s položenim ispitom.

 

 

 

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Herceg bosanske županije ovim putem obavještava sve poljoprivredne proizvođače s prostora HBŽ da je rok za ažuriranje podataka u Registru ( RPG i RK) u matičnim općinama 31.03.2019. godine.

Proizvođači koji ne ažuriraju podatke do tog datuma neće imati mogućnost ostvariti federalnu novčanu potporu niti za jednu proizvodnju temeljem donesene Odluke za 2019. godinu i trenutno važećeg Pravilnika.

Nakon ažuriranja podataka djelatnici općina će Vam izdati P-1 obrazac za proizvodnje koje imate, s tim da je novina da u  proizvodnji :

– mliječnih krava u sustavu otkupa mlijeka
– proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka
– uzgoj rasplodne stoke ( junice)
– uzgoj goveda u sustavu krava – tele
– uzgoj izvornih zaštićenih pasmina
morate sami unijeti ušne markice Vaših grla u P-1 obrazac koji ćete nakon toga predati na protokolu zgrade Vade HBŽ.

Za isti predani Obrazac ćete dobiti potvrdu s datumom prijema obrasca i dokumentacije kako bismo izbjegli sve probleme oko predaje Obrazaca u tekućoj godini.

Pri podnošenju P-1 obrazaca za proizvodnju mlijeka potrebno je priložiti:

  1. Kopiju putovnica goveda
  2. Kopiju ugovora s otkupljivačem/prerađivačem mlijeka
  3. Kopiju privitka V (potvrde o provedenim obaveznim mjerama
  4. Porezno uvjerenje da nema poreznih dugovanja izdato u 2019. godini ( obrti i D.o.o. trebaju porezno uvjerenje iz matične općine kao i uvjerenje da nisu u sustavu PDV-a ili ako jesu da nemaju poreznih dugovanja za 2018. godinu izdato u 2019. godini.

 

Share:

Naredba o zabrani svih vrsta lovnih aktivnosti svim korisnicima lovišta Hercegbosanske županije

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije donijelo je naredbu o zabrani svih vrsta lovnih aktivnosti svim korisnicima lovišta Hercegbosanske županije do daljnjeg zbog elementarnih neprilika odnosno visokog snijega, sukladno  članku 19.  Pravilnika o uvjetima gospodarenja lovištima . (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/06).

Istovremeno pozivamo sve lovce i ljubitelje prirode da se za ovo vrijeme poveća iznošenje hrane u lovištima kako bi divljač smanjila kretanja u potrazi za hranom, a tako bi i svojim obilaskom lovišta ujedno i sudjelovali u suzbijanju krivolova koji je u posljednje vrijeme čest u našoj županiji, a posebno krivolovu sa termalnim ciljnicima i lovu sa lampama.

Valja napomenuti da će ubrzo na snagu stupiti lovostaj zbog razdoblja reprodukcije divljači, kada je potrebno općenito osigurati mir u lovištima i pojačati lovočuvarsku kontrolu.

Krivolov općenito predstavlja veliki problem pri pokušajima da se na ovim prostorima uredi oblast lovstva i očuvanja prirodne bio-raznolikosti, što bi za Hercegbosansku županiju trebalo predstavljati jedan od oslonaca za razvoj, te će Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije poduzeti napore i određene mjere koje omogućava zakon kako bi se ovaj problem sveo na minimum.

 

 

Share:

Prestanak zabrane lova Lovačkoj udruzi “Cincar” iz Livna u lovištu ”Kamešnica – Krug planina”

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, danas je donijelo Rješenje o prestanku važenja Rješenja o zabrani lova divljači Lovačkoj udruzi “Cincar” iz Livna u lovištu ”Kamešnica – Krug planina”.

Dana 4. listopada 2018. godine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije je Rješenjem odredilo zabranu lova Lovačkoj udruzi “Cincar” iz Livna u lovištu ”Kamešnica – Krug planina” iz razloga prestanka komunikacije, negativnog inspekcijskog nalaza, te nepoštivanja odredaba Ugovora o zakupu lovišta od strane navedene Udruge.

Održavanjem izvanredne sjednice skupštine LU ”Cincar” Livno, dana 24. listopada 2018. godine na kojoj je sukladno Statutu i Pravilniku o radu skupštine izbrano novo rukovodstvo Udruge, te održanog sastanka svih sekcija LU Cincar sa Ministarstvom na kojem je postignut kvalitetan dogovor o samom radu udruge u prvom redu da će se poštivati odredbe Ugovora o zakupu lovišta na obostrano zadovoljstvo stvoreni su preduvjeti da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije donese Rješenje o prestanku zabrane lova Lovačkoj udruzi “Cincar” iz Livna u lovištu ”Kamešnica – Krug planina”.

 

 

 

 

 

Share:

Objava Javnog poziva za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije objavljuje Javni poziv za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije.

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava jedinica lokalnih samouprava, mjesnih zajednica i udruga s područja Hercegbosanske županije za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije sukladno točki 3. Programu utrošku sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Rok za podnošenje prijava je do 20. studenoga 2018. godine.

Javni poziv za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije i obrazac za prijavu projekta/programa na Javni poziv možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

 

Share:

Obavijest

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava sve poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije da su dužni sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine F BiH“, broj 42/10) i čl. 6 stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BIH“, broj 32/17 , 55/17 i 56/18), izvršiti prijavu planirane proizvodnje za iduću godinu, na propisanom Obrascu prijave plana proizvodnje (Obrazac PPP)

Prijava planirane poljoprivredne proizvodnje za iduću 2019. godinu podnosi se  županijskom resornom ministarstvu najkasnije do 15.11. tekuće godine, na propisanom PPP obrascu, koji možete preuzeti u Pisarnici Vlade HBŽ (soba br.3) ili  OVDJE.

Klijent je dužan popuniti čitko sve podatke koji se traže po PPP obrascu ( precizirati vrstu proizvodnje i količinu ) i odgovoran je za točnost navedenih podataka.

                                                  

                                                 

                                                     

Share:

Privremena zabrana lova svih vrsta divljači

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve lovce koji na temelju članstva u lovačkoj udruzi “Cincar”- Livno sudjeluju u lovnim aktivnostima, da je za navedenu lovačku udrugu koja gospodari lovištem “Kamešnica- Krug Planina”, od 4. listopada 2018. godine do daljnjeg na snazi zabrana lova svih vrsta divljači.

Naime, resorno ministarstvo je nakon više upozorenja zbog neprovođenja ugovornih obveza, te na temelju inspekcijskih nalaza kojima su ustanovljene ozbiljne nepravilnosti u radu lovačke udruge, donijelo Rješenje kojim se privremeno zabranjuje lov svih vrsta divljači u lovištu „Kamešnica – Krug planina” kojim udruga gospodari.

Navedena zabrana primjenjivati će se dok se nepravilnosti ne otklone.

U slučaju postupanja protivno odredbama Rješenja o zabrani primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom o lovstvu (”Službene novine F BiH”, broj: 4/06, 8/10 i 81/14), a nadzor nad provedbom zabrane vrši županijska lovna inspekcija i ovlaštene službene osobe tijela policije, svatko u okviru svoje mjerodavnosti sukladno važećim zakonskim propisima.

 

 

Share:

Svečano  otvoren obnovljeni objekt i opremljeni laboratoriji Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije

Danas, 15. rujna 2018 godine svečano je otvoren obnovljeni objekt i opremljeni laboratoriji Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije. Ovom prigodom ravnateljica Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije, Orjana Semren nazočne je upoznala o aktivnostima koje su poduzete i koje treba poduzeti u sljedećem razdoblju kako bi se Zavodu za hranu i veterinarstvo tijekom 2019. godine, po završetku postupka akreditacije i dobivanja potrebnih ovlaštenja i odobrenja od nadležnih institucija uspostavili suvremeni na europskom tržištu konkurentni laboratoriji koji će provoditi standardizirane i verificirane analitičke i dijagnostičke metode ispitivanja. Zavod za hranu i veterinarstvo ustrojbena je jedinica Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije. Osnovan je  Zakonom o dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu županijske uprave 2009. godine, ali konkretne aktivnosti na stavljanje u funkciju počele su 2016. godine.

Kazala je, među ostalim, kako je obnavljanju objekta i opremanju Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije laboratorijskom opremom, informatičkom opremom i uredskim i laboratorijskim namještajem uloženo cca 1.500.000,00 KM iz Proračuna Hercegbosanske županije. Opremljena je Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, dva laboratorija Odjela za veterinarsko javno zdravstvo Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije. Laboratorij za mikrobiologiju i kakvoću sirovoga mlijeka opremljen je automatiziranim uređajima za analizu sirovog mlijeka i dodatnom opremom u vrijednosti 1.080.000,00 KM, a sredstva za nabavu osigurana su iz Proračuna Hercegbosanske županije. Opremu  laboratorija za mikrobiologiju hrane i vode u vrijednosti od 200.000,00 KM donirala je Češka razvojna agencija. Tijekom 2019. godine planiramo opremiti potrebnom opremom i pripremiti za akreditaciju Laboratorija za dijagnostiku zaraznih, parazitarnih i drugih bolesti životinja, a eventualno i Laboratorij za fizikalno kemijske analize hrane i vode.

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić prigodom svečanog otvaranja, je rekao „Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje kao predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, a posebno me veseli što smo u vrlo kratkom roku na otvorenju Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije. U Zavodu za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije u ovoj godini planirano je upošljavanje 12 osoba srednje i visoke stručne spreme od koji je 7 već započelo s radom. Ovo je jedan od pokazatelja da Vlada radi kvalitetno i ono što je cilj je borba za narod Hercegbosanske županije. Vlada Hercegbosanske županije osigurat će sredstva iz Proračuna za 2019. godinu kako bi se dovelo do završetka same zgrade i nabavila oprema kako bi se krenulo punim kapacitetom rada“. Bitno je naglasiti da će sredstva koja su se prijašnjih godina izdvajala za pripadajuće usluge kontrole i analize od sada opstajati u Hercegbosanskoj županiji, samim time Zavod bi u budućnosti trebao biti samoodrživ.

Na svečanom otvaranju obnovljenog objekta i opremljenih labaratorija Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije nazočila je predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Borjana Krišto, ministar MUP-a, Darinko Mihaljević i gradonačelnik Livna, Luka Čelan  I veliki broj uzvanika s Hercegbosanske županije.

FOTOGALERIJA

 

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Županijsko Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva , obavještava poljoprivredne proizvođače da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na svojoj službenoj web stranici objavilo Obavijest o rokovima i uvjetima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2018.godini, koju možete preuzeti OVDJE  i Obavijest o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva po modelu ostalih vrsta podrški u 2018.godini, koju možete preuzeti OVDJE. U obavijestima su navedeni opći i posebni uvjeti, iznosi novčane potpore kao i način podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu za izvršena ulaganja.

Detaljnije informacije sadržane su u  Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine F BiH“, broj 48/18),  koji možete preuzeti OVDJE  i Pravilniku o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva po modelu ostalih vrsta podrški („Službene novine F BiH“, broj 68/18), koji možete preuzeti OVDJE.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu podršku po Modelu ruralnog razvoja i Modelu ostalih vrsta podrški , podnose se direktno u Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Rok za podnošenje zahtjeva je 05.10.2018.godine.