Share:

Početak Javne rasprave na Prostorni plan Hercegbosanske županije

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije po treći put objavljuje početak Javne rasprave na Nacrt Prostornog plana Hercegbosanske županije za razdoblje 2008.-2028. godina koja će trajati od 29. listopada do 28. studenog 2014. godine. 

Za vrijeme trajanja Jane rasprave Nacrt Prostornog plana Hercegbosanske županije bit će na javnom uvidu po svim općinama Hercegbosanske županije, u prostorijama Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije i na web stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Javno izlaganje o Nacrtu Prostornog plana Hercegbosanske županije obavit će nositelji izrade „Novi Urbanistički zavod RS-a“ Banja Luka po svim općinama u terminima koko stoji u obavijesti koju možete preuzeti OVDJE ili u rubrici DOKUMENTI Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Tekstualni i grafički prikaz Nacrta Prostornog plana Hercegbosanske županije možete preuzeti u rubrici DOKUMENTI Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Share:

Obavijest o održavanju Javne rasprave

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije objavljuje Javnu raspravu na Nacrt Prostornog plana Hercegbosanske županije za razdoblje 2008.-2028. godina koja će trajati od 29. listopada do 28. studenog 2014. godine.

Za vrijeme trajanja Jane rasprave Nacrt Prostornog plana Hercegbosanske županije bit će na javnom uvidu po svim općinama Hercegbosanske županije i na web stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Javno izlaganje o Nacrtu Prostornog plana Hercegbosanske županije obavit će nositelji izrade „Novi Urbanistički zavod RS-a“ Banja Luka po svim općinama u terminima koko stoji u obavijesti koju možete preuzeti OVDJE ili u rubrici DOKUMENTI Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije

Share:

Javni poziv za prijavu projekata ekoloških udruga

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije objavljuje Javni poziv za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 28.8.2014. godine

Javni poziv za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu, Obrazac za prijavu za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu te Izvješće o realizaciji projekta ekoloških udruga koji su sufinancirani iz Proračuna Hercegbosanske županije u 2013. godini možete preuzeti u rubrici aktivni natječaji.

Share:

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o energetskoj efikasnosti

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije danas je provelo Javnu raspravu o Nacrtu zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Javna rasprava održana je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije na kojoj su nazočili predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, koji su i predstavili Nacrt ovoga zakona, predstavnici općina naše županije i predstavnici županijskih ministarstava nadležnih za prostorno uređenje.

Budući da su oba Doma Parlamenta FBiH utvrdila da je Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti u FBiH dobra osnova za izradu prijedloga zakona, tako je u skladu s tim danas u našoj županiji provedena ova javna rasprava.
Osnovni zadatak ovog Nacrta zakona je da se kroz isti izvrši implementacija Direktive 2006/32/EU o energetskoj efikasnosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama, kao temeljne direktive čiji je cilj poboljšanje efikasnosti krajnje potrošnje energije, Direktive 2010/31/EU o energetskim karakteristikama zgrada, te Direktive 2010/30/EU o označavanju potrošnje energije i drugih izvora, proizvoda vezanih za energiju, pomoću naljepnica i standardnih podataka o proizvodu.

Svrha je da se ostvare ciljevi održivog energetskog razvoja, smanje negativni utjecaja za životnu sredinu, poveća sigurnost snabdijevanjem energijom, zadovolje energetske potrebe potrošača i ispune međunarodne obveza koje je Bosne i Hercegovina preuzela u pogledu smanjenja emisije staklenih plinova, primjenom mjera energetske efikasnosti u krajnjoj potrošnji.

Nakon kratke diskusije dogovoreno je da će se svi prijedlozi, sugestije i kritike na navedeni Nacrt zakona dostaviti Federalnom Ministarstvu energije, rudarstva i industrije u pisanom obliku do 31. siječnja 2014. godine.

Share:

Održana 15. sjednica Savjeta Prostornog plana Hercegbosanske županije

Danas je održana 15. sjednica Savjeta Prostornog plana Hercegbosanske županije.
Na sjednici je prezentiran prednacrt Prostornog plana.
Nositelj izrade je „ Novi urbanistički zavod Republike Srpske“.
Prezentaciji su nazočili svi članovi Savjeta, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, ministri u Vladi te predstavnici javnih poduzeća Elektroprivrede, ŠGD „Hercegbosanske šume“ i Telekoma.
U radu Savjeta je nazočio i predstavnik Federalnog Ministarstva prostornog uređenja.
Nakon prezentacije su iznesene određene primjedbe, prijedlozi i sugestije te je zaključeno da se iste dostave u pisanoj formi u roku od 15 dana u Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša koje će se proslijediti nositelju izrade.

Share:

Javna rasprava o Nacrtu zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji BiH

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije u suradnji s Federalnim ministarstvom energije rudarstva i industrije organizira javnu raspravu o Nacrtu zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Javna rasprava će se održati u Velikoj dvorani zgrade Vlade Hercegbosanske županije u utorak, 21.01.2014. godine s početkom u 11 sati.

Ministarstvo gospodarstva poziva sve zainteresirane da sudjeluju na ovoj javnoj raspravi.

Share:

Javni uvid

Gospodarsko društvo “PTT” d.o.o., Mokronoge  bb općina Tomislavgrad uputilo je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta na lokalitetu označenom kao k.č.1044/17, u  k.o. Mokronoge općina Tomislavgrad ukupne površine 10 000 m2.

U postupku uključivanja javnosti, moguće je svima zainteresiranima izvršiti uvid u zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole ovoga gospodarskog društva. Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim danom u vremenu od  9.00 – 15.00 sati.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole predviđen je do 12. 10. 2013. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o navedenom Zahtjevu dostaviti pismeno na adresu:
Ministarstvo graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno

Share:

Javni poziv ekološkim udrugama

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša objavilo je Javni poziv za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu. Ministarstvo ovim putem poziva sve ekološke udruge koje djeluju na području Hercegbosanske županije  da podnesu prijave za projekte koji će se sufinancirati iz Proračuna Hercegbosanske županije. Javni poziv s prijavom i izvješćem možete preuzeti u rubrici aktivni natječaji.

Share:

Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). U proteklih četrdesetak godina ova manifestacija je izrasla u jedan od najjačih mehanizama kojima Ujedinjeni narodi podižu svijest ljudi širom našeg planeta o nužnosti uvrštavanja pitanja zaštite okoliša među goruće probleme današnjice.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana okoliša usmjerena je na smanjivanje otpada od hrane i odvija se pod motom “Misli.Jedi.Štedi“ (Think.Eat.Save). Ove je godine naglasak stavljen na otpad od hrane, a cilj je senzibilizirati javnost, dati smjernice i savjete kako smanjiti otpad od hrane. Naime, svake godine propadne 1,3 milijarde tona hrane što predstavlja trećinu svjetske proizvodnje hrane. Istovremeno, jedna od sedam osoba u svijetu odlazi na počinak gladna, a više od 20 000 djece mlađe od 5 godina dnevno umire od gladi.
Svjetska proizvodnja hrane značajno opterećuje okoliš jer koristi 25% cjelokupne naseljive površine Zemlje i 70% ukupne potrošnje pitke vode te uzrokuje 30% emisija stakleničkih plinova i 80% ukupnoga krčenja šuma. Stoga je svjetska proizvodnja hrane jedan od najvećih uzročnika promjena u korištenju zemljišta i gubitka biološke raznolikosti.

Osim uštede koje bi svako kućanstvo ostvarilo pravilnom i dobro organiziranom kupnjom, čuvanjem i pripremom hrane, doniranjem namirnica dobrotvornim ustanovama i sudjelovanje u sličnim akcijama koje organiziraju i mnoge trgovine u našoj Županiji pomaže se i socijalno najugroženijim skupinama.

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, kroz svoje aktivnosti  kao što su uklanjanje divljih deponija, sufinanciranja ekoloških projekata te sudjelovanju u UNDP/GEF projektu KARST – kampanja za jačanje svijesti javnosti te čuvanju bioraznolikosti Livanjskog polja, ukazuje na važnost zaštite okoliša.

Ovim putem želimo potaknuti sve građane naše Županije da razmisle o važnosti zdrave životne sredine te ih pozivati da postanu aktivni sudionici održivog i ravnomjernog razvoja i preuzmu odgovornost za očuvanje planete za buduće naraštaje.

Share:

Javni uvid

Operator “HG ECO-FLAME” d.o.o. Vitez, Guber b.b. Livno, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za pogon proizvodnje peleta iz biomase.

U postupku uključivanja javnosti, moguće je svima zainteresiranima izvršiti uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole “HG ECO-FLAME” Vitez – pogon proizvodnje peleta iz biomase. Zahtjev sa prilozima može se tražiti na uvid u prostorijama Županijskog ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, svakim radnim danom od 9-15 sati, soba broj 51.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja
i zaštite okoliša Hercegbosanske županije
Stjepana II Kotromanića bb,  
80101 Livno