Share:

Javni uvid

Gospodarsko društvo “PTT” d.o.o., Mokronoge  bb općina Tomislavgrad uputilo je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta na lokalitetu označenom kao k.č.1044/17, u  k.o. Mokronoge općina Tomislavgrad ukupne površine 10 000 m2.

U postupku uključivanja javnosti, moguće je svima zainteresiranima izvršiti uvid u zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole ovoga gospodarskog društva. Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim danom u vremenu od  9.00 – 15.00 sati.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole predviđen je do 12. 10. 2013. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o navedenom Zahtjevu dostaviti pismeno na adresu:
Ministarstvo graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno

Share:

Javni poziv ekološkim udrugama

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša objavilo je Javni poziv za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu. Ministarstvo ovim putem poziva sve ekološke udruge koje djeluju na području Hercegbosanske županije  da podnesu prijave za projekte koji će se sufinancirati iz Proračuna Hercegbosanske županije. Javni poziv s prijavom i izvješćem možete preuzeti u rubrici aktivni natječaji.

Share:

Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). U proteklih četrdesetak godina ova manifestacija je izrasla u jedan od najjačih mehanizama kojima Ujedinjeni narodi podižu svijest ljudi širom našeg planeta o nužnosti uvrštavanja pitanja zaštite okoliša među goruće probleme današnjice.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana okoliša usmjerena je na smanjivanje otpada od hrane i odvija se pod motom “Misli.Jedi.Štedi“ (Think.Eat.Save). Ove je godine naglasak stavljen na otpad od hrane, a cilj je senzibilizirati javnost, dati smjernice i savjete kako smanjiti otpad od hrane. Naime, svake godine propadne 1,3 milijarde tona hrane što predstavlja trećinu svjetske proizvodnje hrane. Istovremeno, jedna od sedam osoba u svijetu odlazi na počinak gladna, a više od 20 000 djece mlađe od 5 godina dnevno umire od gladi.
Svjetska proizvodnja hrane značajno opterećuje okoliš jer koristi 25% cjelokupne naseljive površine Zemlje i 70% ukupne potrošnje pitke vode te uzrokuje 30% emisija stakleničkih plinova i 80% ukupnoga krčenja šuma. Stoga je svjetska proizvodnja hrane jedan od najvećih uzročnika promjena u korištenju zemljišta i gubitka biološke raznolikosti.

Osim uštede koje bi svako kućanstvo ostvarilo pravilnom i dobro organiziranom kupnjom, čuvanjem i pripremom hrane, doniranjem namirnica dobrotvornim ustanovama i sudjelovanje u sličnim akcijama koje organiziraju i mnoge trgovine u našoj Županiji pomaže se i socijalno najugroženijim skupinama.

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, kroz svoje aktivnosti  kao što su uklanjanje divljih deponija, sufinanciranja ekoloških projekata te sudjelovanju u UNDP/GEF projektu KARST – kampanja za jačanje svijesti javnosti te čuvanju bioraznolikosti Livanjskog polja, ukazuje na važnost zaštite okoliša.

Ovim putem želimo potaknuti sve građane naše Županije da razmisle o važnosti zdrave životne sredine te ih pozivati da postanu aktivni sudionici održivog i ravnomjernog razvoja i preuzmu odgovornost za očuvanje planete za buduće naraštaje.

Share:

Javni uvid

Operator “HG ECO-FLAME” d.o.o. Vitez, Guber b.b. Livno, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za pogon proizvodnje peleta iz biomase.

U postupku uključivanja javnosti, moguće je svima zainteresiranima izvršiti uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole “HG ECO-FLAME” Vitez – pogon proizvodnje peleta iz biomase. Zahtjev sa prilozima može se tražiti na uvid u prostorijama Županijskog ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, svakim radnim danom od 9-15 sati, soba broj 51.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja
i zaštite okoliša Hercegbosanske županije
Stjepana II Kotromanića bb,  
80101 Livno

Share:

Javni poziv ekološkim udrugama

Ministarstvo, graditeljstva, obnove,  prostornog uređenja i zaštite okoliša objavilo je Javni poziv za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2012.godinu. Ministarstvo ovim putem poziva sve ekološke udruge koje djeluju na području Hercegbosanske županije da podnesu prijave za projekte koji će se sufinancirati iz Proračuna Hercegbosanske županije.
Cijeli javni poziv sa prijavom i izvješćem možete preuzeti u rubrici aktivni natječaji.

Share:

Javna rasprava na temu Projekat rehabilitacije tresetišta Ždralovac

UNDP u Bosni i Hercegovini u sklopu UNDP GEF projekta Integriranje smjernica za zaštitu kraških tresetišta u ključne ekonomske sektore – KARST projekat sprovodi aktivnosti na očuvanju biodiverziteta kraških područja i zaštite Livanjskog polja. Cilj aktivnosti UNDP GEF KARST Projekta je sačiniti model za uključivanje problematike očuvanja biodiverziteta kraških područja u politiku i propise kojima je uređeno prostorno planiranje na županijskom nivou, te promovirati zaštitu biodiverziteta Livanjskog polja i uključiti sve zainteresirane subjekte u ovaj proces. Jedna od tih aktivnosti je i projekat rehabilitacije tresetišta Ždralovac koja se realizira uz konsultantsku podršku Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Nakon što je posljednja verzija prijedloga kompletirana, projekat je proslijeđen Vladi Hercegbosanske županije na odobrenje. S ciljem upoznavanja šire javnosti sa sadržajem i ciljem prijedloga projekta rehabilitacije tresetišta Ždralovac, ovim putem želimo Vas pozvati da sudjelujete Javnoj raspravi na temu „Projekat rehabilitacije tresetišta Ždralovac“ koja će se održati 16.10.2012. godine (utorak) u velikoj sali u zgradi Vlade Hercegbosanske županije sa početkom u 11:00 sati.

 

Share:

9. rujna volonterska akcija „Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan“

Ove godine, na području Bosne i Hercegovine provodi se globalna akcija čišćenja planeta od ilegalnih deponija smeća pod nazivom „Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan“. Udruženje građana „RUKE“ iz Sarajeva, pod pokroviteljstvom federalnog Ministarstva okoliša i turizma, dana 9. rujna 2012. godine provest će sinkroniziranu akciju čišćenja na području cijele Bosne i Hercegovine.
Ekološku akciju provode volonteri iz cijele Bosne i Hercegovine.

Na području Hercegbosanske županije ovu akciju koordinira Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zajedno sa općinama, komunalnim službama i udrugama građana.

Ovim putem Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša poziva sve građane, udruženja i ostale interesne skupine da svojim sudjelovanjem u akciji „Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan“ daju svoj doprinos za čišći i zdraviji okoliš na dobrobit svih nas i budućih generacija.

Ukoliko i Vi želite biti dio ove velike akcije, javite se na letsdoitbih2012@gmail.com ili na www.facebook.com/groups/letsdoitbosnia/

Share:

U tijeku je izrada prednacrta Prostornog plana Hercegbosanske županije

Prednacrt Prostornog plana Hercegbosanske županije u fazi je izrade, a nakon završetaka bit će upućen u daljnju proceduru.

Prostorni plan za područje Hercegbosanske županije radi za vremensko razdoblje od 2005.-do 2025. godine, a Odlukom koju je usvojila Skupština Hercegbosanske županije u travnju ove godine, rok na koji se odnosi primjena Prostornog plana korigiran na period 2008.-2028. godine.

Prostorni plan treba omogućiti racionalno korištenje prirodnih resursa, zaštitu prostora te usmjeravanje gospodarskog i društvenog razvoja. Kao temeljni dokument Prostorni plan Hercegbosanske županije treba zaustaviti negativni demografski trend iseljavanja i stvoriti uvjete za razvoj gospodarstva.