Share:

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upriličilo je potpisivanje ugovora s ekološkim udrugama s područja Hercegbosanske županije

Danas, 28. prosinca 2018. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upriličilo je potpisivanje ugovora s ekološkim udrugama s područja Hercegbosanske županije koje su zadovoljile kriterije Javnog poziva za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije .

Vlada je na svojoj 55. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za sufinanciranje projekata ekoloških udruga za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

Prema predloženom i usvojenom Programu ukupan iznos od 30.000,00 KM raspodijeljen je na 30 ekoloških udruga s područja Hercegbosanske županije čiji su programi usmjereni na zaštitu i očuvanje okoliša.

U ime Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša  Hercegbosanske županije predstavnicima udruga obratio se ministar, Hikmet Hodžić govoreći o značaju provođenja aktivnosti ekoloških udruga, posebno u pravcu razvoja svijesti kod građana te o sudjelovanju Ministarstva u sufinanciranju projekata ekoloških udruga. Nakon obraćanja ministra, uslijedilo je potpisivanje ugovora s predstavnicima ekoloških udruga.

 

 

 

Share:

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za mehaničku obradu drveta – „Gradel  d.o.o. Drvar.

Investitor „Gradel“ d.o.o. Drvar, Ul. Vicuke Bodrože 24,  podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za obnovu okolišne dozvole za pogon za mehaničku obradu drveta, kapaciteta 6 250 m3/god, na zemljištu označenom kao k.č. 25/11 K.O.  Vrtoče, općina Drvar.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša,soba broj 51, svakim radnim danom u  vremenu  od  9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 2.10. 2018. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za mehaničku obradu drveta – „Gradel  d.o.o. Drvar možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

Share:

Održana Druga radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina

Jučer, 18. srpnja 2018. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana je Druga radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina.

Pored članova Povjerenstva na sjednici su bili nazočni i predstavnici tima izvršitelja izrade Plana upravljanja otpadom, Institut za građevinarstvo „ IG “ Banja Luka.

Sjednica je sazvana s ciljem usklađivanja procedure izrade i usvajanja PUO HBŽ  s Poslovnikom o radu Vlade i Poslovnikom o radu Skupštine Hercegbosanske županije.

Nakon što je Izvršitelj izrade ugradio sve primjedbe i sugestije s Prve radne sjednice Povjerenstva, održane 26.04.2018. godine, ( prijedlog rješenja za tretman i odlaganje animalnog otpada, odlaganje građevinskog otpada, otpadnog mulja,….) takav materijal je dostavljen gradu Livnu i općinama HBŽ na uvid i očitovanje.

Na jučerašnjoj, Drugoj radnoj sjednici Povjerenstva razmatrane su dostavljene primjedbe od strane općina i članova Povjerenstva.

Nakon obavljene rasprave Izvršitelj izrade se obvezao da će dostavljene i iznesene primjedbe od strane općina i članova Povjerenstva, a koje se odnose na prijedlog izgradnje reciklažnog dvorišta umjesto pretovarne stanice u općini Drvar, usklađivanje investicijskih ulaganja i ostale primjedbe tehničke prirode, ugraditi u Prednacrt PUO HBŽ, kako bi isti mogao biti upućen u daljnju proceduru.

 

 

 

 

Share:

Javni poziv ekološkim udrugama Hercegbosanske županije

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša objavilo je Javni poziv za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Ministarstvo ovim putem poziva sve ekološke udruge koje su registrirane i djeluju na području Hercegbosanske županije da podnesu prijave za projekte koji će se sufinancirati iz sredstava planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, transfer udrugama građana, u iznosu od 30.000,00 KM.

Sredstava će se transferirati prema financijskim mogućnostima Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Javni poziv, obrazac za prijavu i izvješće o realizaciji projekta ekoloških udruga koji su sufinancirani iz Proračuna Hercegbosanske županije u 2017. godini možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

 

Share:

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon pilane

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana „Sonn“ d.o.o. Kupres.

Investitor „Sonn“ d.o.o. Kupres, na adresi Zlosela bb, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon-pilana, instaliranog kapaciteta 12 000 m3/god, u naselju Zlosela, na zemljištu označenom kao k.č. br. 445/4 upisan u PL 1853  K.O. Kupres.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u  vremenu  od  9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim  zainteresiranima do 20. 6. 2018. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana „Sonn“ d.o.o. Kupres možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

 

Share:

Priopćenje Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije povodom Svjetskog dana zaštite okoliša

Petog lipnja se obilježava Svjetski dan zaštite okoliša. Milijarde ljudi na svijetu, a pogotovo oni koji žive u ruralnim područjima, itekako su svjesni svoje ovisnosti o prirodi – izvorima vode, plodnom tlu i ostalim dobrobitima kojima nam priroda omogućuje život.

Čuvajmo bioraznolikost, čuvajmo tlo, čistoću naših voda i zraka.

Resursi naše Planete su ograničeni, a mi svojim odgovornim ponašanjem možemo doprinijeti da stvorimo potrebnu ravnotežu između potreba čovječanstva i mogućnosti koje nam Zemlja pruža.

Svatko od nas može svojim ponašanjem doprinijeti očuvanju okoliša i prirode, a najmanja stvar koju sami napravimo u zajednici s ostalim ljudima znači mnogo.

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, kroz svoje aktivnosti  kao što su uklanjanje divljih deponija, sufinanciranja ekoloških udruga i projekata zaštite okoliša ukazuje na važnost zaštite prirode i okoliša

Zato, zaštitimo prirodu i njene izvore!

 

Share:

Održana prva radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina

Jučer 26. travnja 2018. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana je prva Radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018. – 2023. godina.

Na sjednici su, pored članova Povjerenstva, bili prisutni i predstavnici tima izvršitelja izrade Plana upravljanja otpadom, Institut za građevinarstvo „IG “ Banja Luka, koji su prezentirali Predloženi Nacrt PUO Hercegbosanske županije, te su upoznali Povjerenstvo o svim dosadašnjim aktivnostima provedenim do  izrade Nacrta Plana.

Radni tim Izvršitelja je po dostavljenoj potrebnoj dokumentaciji i ispunjenim Upitnicima o trenutnom stanju u upravljanju otpadom na području Hercegbosanske županije od strane općina i komunalnih poduzeća, izvršio obilazak terena u svim općinama Hercegbosanske županije (općinske deponije, divlje deponije…), snimio trenutno stanje, te na temelju toga predložio Nacrt Plana.

Predloženi Nacrt PUO Hercegbosanske županije je pozitivno prihvaćen od članova Povjerenstva, koji su nakon obavljene prezentacije iznijeli određene primjedbe i sugestije (pitanje animalnog otpada, građevinskog otpada i otpadnog mulja iz pročišćivača otpadnih voda..), s ciljem da se iste ugrade u predloženi dokument.

Nacrt PUO Hercegbosanske županije će nakon što se  u isti ugrade navedene primjedbe i sugestije stručnog tima u skladu s zakonskom regulativom biti upućen u Javnu raspravu gdje će svim zainteresiranim stranama ( lokalne zajednice, mjesne zajednice, nevladine organizacije, javna poduzeća, građani…), biti omogućeno da aktivno sudjeluju i daju svoj doprinos u donošenju ovog važnoga planskog dokumenta.

Share:

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon pilane

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana GORJE COP d.o.o. Glamoč.

Investitor GORJE COP d.o.o. Glamoč, na adresi Glamoč bb, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon-pilana, instaliranog kapaciteta 5 000 m3/god, u Glamoču, na zemljištu označenom kao k.č. 1/20 K.O.  Glamoč.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u  vremenu  od  9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim  zainteresiranima do 3. 5. 2018. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana GORJE COP d.o.o. Glamoč možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

 

 

Share:

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja obnovljene okolišne dozvole za proizvodni pogon pilane

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja obnovljene okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana „Šuming“ d.o.o. Drvar.

Investitor je podnio zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana, instaliranog kapaciteta 8 000 m3/god, lociranog u industrijskoj zoni u općini Drvar, na zemljištu označenom kao k.č. br.50/248-2 i k.č. br. 50/235-1 K.O. Drvar grad.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 2. travnja 2018. godine ili u rubrici Javni poziv.

Share:

Objavljena dva javna poziva za uvid u zahtjeve u postupku izdavanja okolišnih dozvola

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je svim zainteresiranima dva javna poziva za uvid u zahtjeve u postupku izdavanja okolišnih dozvola za proizvodne pogone – pilane.

Prvi Javni poziv odnosi se na zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitora „Hodžić“ d.o.o. Glamoč, Ive Lole Ribara 118 za proizvodni pogon – pilana, kapaciteta cca. 5 000 – 6 000 m3/god, izrađen na zemljištu označenom kao k.č. br.1759 K.O. Glamoč.

Drugi Javni poziv odnosi se na zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitora „Mali Galečić“ d.o.o. Tomislavgrad, Šujica bb za proizvodni pogon-pilana, instaliranog kapaciteta 10. 000 m3/god, u naselju Galečić, na zemljištu označenom kao k.č br. 1259 i k.č. br. 1263 K.O. Galečić

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u  vremenu  od  9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 20. ožujka. 2018. godine ili u rubrici Javni pozivi.