Share:

Javni poziv za uvid u glavni projekt

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za uvid u glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za baznu postaju za GSM mrežu: outdoor kabineta u potkrovlju i antenskog stupa visine 1 m na krovu, na postojećoj zgradi Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog, na zemljištu označenom kao k. č. broj 1554/2, posjedovni list broj 1308, k.o. Tomislavgrad, općina Tomislavgrad, investitora JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o Mostar.

Uvid u glavni projekt može se izvršiti 29. rujna 2020. godine od 12,00 do 14,00 sati u prostorijama Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, Ul. Stjepana II Kotromanića bb, Livno, soba broj 50.

Javni poziv možete preuzeti u rubrici Javni pozivi

Share:

Javni poziv za uvid u glavni projekt

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za uvid u glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za baznu postaju za GSM mrežu na postojećoj zgradi pošte: outdoor kabineta u prostoriji na katu i antenskog stupa visine 8 m na fasadnom zidu, investitora JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, na zemljištu označenom kao k.č. broj; 19/85-2, posjedovni list broj 765, k.o. Grahovo I, općina Bosansko Grahovo.

Uvid u glavni projekt može se izvršiti 24. rujna 2020. godine od 12,00 do 14,00 sati u prostorijama Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, Ul. Stjepana II Kotromanića bb, Livno, soba broj 50.

Javni poziv možete preuzeti u rubrici Javni pozivi

Share:

Održan sastanak s predstavnicima općine Bosansko Grahovo povodom trenutne situacije vezane za otpad odložen na području općine Bosansko Grahovo

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan sastanak predsjednika Vlade HBŽ, Ivana Jozića, ministra graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ, Hikmeta Hodžića, ministrice rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, Vasilije Broćete s predstavnicima općine Bosansko Grahovo i udruga građana s područja općine, u povodu trenutne situacije vezane za otpad uvezen iz Italije u Bosnu i Hercegovinu, a odložen na područje općina Bosansko Grahovo i Drvar.

Predsjednik Vlade HBŽ, Ivan Jozić pozdravio je nastojanja predstavnika općine Bosansko Grahovo i iskazao svoju podršku u rješavanju ovoga problema, kazavši da sve institucije rade svoj posao te su im u okviru svojih nadležnosti na raspolaganju.

Načelnik općine Bosansko Grahovo, Milorad Gligić, iznio je probleme s kojima su suočeni stanovnici, pozivajući Vladu Hercegbosanske županije da im pomogne u što kraćem roku riješiti nastalu situaciju, jer ista nije problem samo općine Bosansko Grahovo nego i cijele Hercegbosanske županije.

Ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ, Hikmet Hodžić nazočne je upoznao kako su u stalnoj koordinaciji sa županijskom i  federalnom Upravom za inspekcijske poslove. Ministarstvo je službeno kontaktiralo obje uprave radi dostavljanja svih službenih akata i dokaza povodom izvršenog inspekcijskog nadzora, kako bi i ministarstvo steklo službene podatke i informacije, te moglo poduzeti određene mjere za koje je nadležno u skladu s pozitivno-pravnim propisima, naglasio je ministar Hodžić.

Predsjednik Vlade i nazočni ministri Hercegbosanske županije iskazali su punu podršku  predstavnicima općine Bosansko Grahovo i stanovnicima općine Bosanskog Grahova, naglasivši kako će nadležne institucije poduzeti sve mjere s ciljem rješavanja nastalog problema, jer je opći interes da se otpad što prije ukloni.

Share:

Priopćenje Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije povodom novonastale situacije vezane za neopasni otpad tekstila koji je odložen na lokacije na području Općine Bosanskog Grahova i Drvara

U pogledu novonastale situacije i problematike vezane za neopasni otpad tekstila, koji je po izdanoj suglasnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma uvezen iz Italije u Bosnu i Hercegovinu od strane privrednog društva KROM reciklaža d.o.o., te odložen na pojedine lokacije na području općine Bosanskog Grahova i Drvara, a o čemu ovo Ministarstvo nije službeno kontaktirano nego je saznalo putem medija,  Ministarstvo ističe sljedeće:

– Ministarstvo je gospodarskom društvu KROM reciklaža d.o.o. na osnovu dostavljene dokumentacije, a u skladu s odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federajcije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17) (u daljnjem tekstu: „Zakon“), rješenjem broj 07-01-19-6-2/20 od 19.02.2020. godine, izdalo dozvolu za upravljanje otpadom, za obavljanje poslova sakupljanja, skladištenja i reciklaže neopasnog otpada, koje rješenje je pored podnositelju zahtjeva (stranci) ujedno dostavljeno i Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije;

– Odmah po saznanju za iznad opisanu problematiku i novonastalu situaciju, od strane Ministarstva je kontakrtiran nadležni županijski inspektor zaštite okoliša, koji je već pratio stanje na terenu i vršio uviđaj;

– Vezano za navode koji su istaknuti u medjima i koji se odnose na održavanje javne rasprave, Ministarstvo ističe da odredbama Zakona koji je lex specialis u odnosu na Zakon o zaštitu okoliša („Službene novine Federajcije BiH“, broj 33/03 i 38/09) te u odnosu na druge propise, nije predviđena javna rasprava, shodno čemu ista nije ni provedena.

– Ovim putem Ministarstvo ističe da se ograđuje od svih ostalih medijskih i drugih navoda, komentara i slično, te ističe da će u pogledu opisane problematike biti u daljnjem kontaktu s nadležnom Upravom za inspekcijske poslove i inspektorom zaštite okoliša i eventualno s drugim nadležnim organima, te da će poduzeti i druge mjere za koje je nadležno u skladu s odredbama Zakona, sve s ciljem rješavanja predmetne problematike.

 

 

 

 

 

 

Share:

Svjetski je dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se na godišnjicu održavanja Konferencije o okolišu Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.), na kojoj je prihvaćen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Ove godine obilježava se pod geslom „Slavimo biološku raznolikost“.

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se kako bi se potakli građani na odgovorno ponašanje radi očuvanja planeta kroz aktivnu ulogu u održivom i ravnomjernom razvoju čime bi zaštitili naše okruženje od različitih izazova u okolišu s kojima se svijet danas suočava.

Biološka raznolikost je sveukupnost svih živućih organizama koji su sastavni dijelovi kopnenih, morskih i drugih vodenih ekosustava i ekoloških kompleksa te uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta, te raznolikost između ekosustava. Danas, s milijun vrsta koje su suočene s izumiranjem nikada nije bilo važnije vrijeme za fokusiranje na biološku raznolikost.

Bosna i Hercegovina je po biološkoj raznolikosti među bogatijim europskim zemljama zahvaljujući svom specifičnom geografskom položaju, te karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima. Velika raznolikost kopnenih, riječnih i podzemnih staništa rezultira bogatstvom vrsta i podvrsta.

Ovim putem želimo ukazati na vrijednosti kojima smo okruženi te istaknuti snagu i moć pojedinca i lokalne zajednice u rješavanju problema biološke raznolikosti. Nužno je da svi mi postanemo aktivni dionici održivog i ravnomjernog razvitka te preuzmemo odgovornost za očuvanje Planeta znajući da je uloga lokalnih zajednica ključna za razumijevanje važnosti pitanja zaštite okoliša i ostvarenja sigurnije i prosperitetnije budućnosti za sve.

Imamo samo jednu zemlju i zato je trebamo čuvati za buduće generacije.

Sretan vam Svjetski dan zašite okoliša.

Share:

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon-mljekara EKO SIR PUĐA d.o.o.

Investitor EKO SIR PUĐA d.o.o. Livno, Golinjevo bb Livno, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske župnanije zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon – mljekara kapaciteta 10.000 litara/dnevno. Lokacija pogona je uz magistralni put Livno-Mostar, na zemljištu označenom kao k.č. 995, k.o. Miši općina Livno.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u vremenu od  9.00 – 15.00 sati i bit će omogućen svom zainteresiranima do 27. ožujka 2020. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon-mljekara EKO SIR PUĐA d.o.o možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

Share:

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja/obnove okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta iz biomase

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja/obnove okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta iz biomase.

Investitor „PPT“ d.o.o. Tomislavgrad, Mokronoge bb, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ zahtjev za izdavanje/obnovu okolišne dozvole za pogon proizvodnje peleta iz biomase max. kapaciteta 6 000-7 000 t peleta/god, što odgovara količini prerade drvne mase od 14 000–15 000 m3/god. Lokacija pogona je u mjestu Mokronoge uz prometnicu Tomislavgrad- Rama i nalazi se na zemljištu označenom kao k.č. 1044/17 i 1044/27, K.O. Mokronoge, općina Tomislavgrad.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 09.03.2020. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta iz biomase možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

Share:

Objavljena dva javna poziva za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je zainteresiranima dva javna poziva i to:

– Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana ALBA S d.o.o. Kupres.

– Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za objekt pilane s proizvodnim pogonom TTD DOLAC d.o.o. Tomislavgrad.

U prvom Javnom pozivu za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana ALBA S d.o.o. Kupres podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon – proizvodnja I rezanje drvne građe, max kapaciteta proreza 5 000 m3/god. Pogon je lociran na adresi Jure i Bobana 26, Kupres, udaljen 1,5 km od centra grada na zemljištu označenom kao k.č. br. 210/1 i k.č. 209, K.O. Otinovci, općina Kupres.

U drugom Javnom pozivu za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za objekt pilane s proizvodnim pogonom TTD DOLAC d.o.o. Tomislavgrad podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za objekt pilane s proizvodnim pogonom – proizvodnja rezane drvene građe i vrtne garniture, instaliranog kapaciteta 12 000 m3/god. Lokacija pogona je u mjestu Šujica, općina Tomislavgrad na zemljištu označenom kao k.č. broj 3375,  k.č. broj 3376/1,  k.č. broj 3377/1 u  K.O.  Šujica.

Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom za oba javna poziva može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim   danom u  vremenu  od  9.00 – 15.00 sati do 12. Veljače  2020. godine.

Javne pozive možete pogledati i preuzeti u rubrici Javni pozivi

Share:

Potpisani ugovori s korisnicima namjenskih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša F BiH

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, dr.sc  Hikmet Hodžić potpisao ugovore s 13 korisnika namjenskih sredstava za ukupno 19 projekata koji su ispunili uvjete i kriterije Javnog poziva za odabir korisnika namjenskih  sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša F BiH doznačenih u Proračun Hercegbosanske županije za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 725.000,00 KM.

Riječ je o namjenskim sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH koja su namijenjena za rješavanje aktualnih problema iz oblasti okoliša u Hercegbosanskoj županiji, koja se ove godine odnose na upravljanje otpadom (LOT 1) i zaštitu voda (LOT 2). Sredstava su temeljem Javnog poziva, a sukladno Pravilniku o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, te Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša raspodijeljena na 13 korisnika i 19 projekata koji su ispunili tražene uvjete.

Sklopljenim ugovorima je utvrđen iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekata/programa, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obveze.

Share:

Potpisani ugovori s ekološkim udrugama s područja Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upriličilo potpisivanje ugovora s ekološkim udrugama s područja Hercegbosanske županije koje su zadovoljile kriterije Javnog poziva za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije .

Prema predloženom i usvojenom Programu  raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za sufinanciranje projekata ekoloških udruga za 2019. godinu ukupan iznos od 30.000,00 KM raspodijeljen je na 35 ekoloških udruga s područja Hercegbosanske županije čiji su programi usmjereni na zaštitu i očuvanje okoliša.

U ime Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije nazočnim se obratio ministar, Dr. sc Hikmet Hodžić nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora s predstavnicima ekoloških udruga.