Share:

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon-mljekara EKO SIR PUĐA d.o.o.

Investitor EKO SIR PUĐA d.o.o. Livno, Golinjevo bb Livno, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske župnanije zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon – mljekara kapaciteta 10.000 litara/dnevno. Lokacija pogona je uz magistralni put Livno-Mostar, na zemljištu označenom kao k.č. 995, k.o. Miši općina Livno.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u vremenu od  9.00 – 15.00 sati i bit će omogućen svom zainteresiranima do 27. ožujka 2020. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon-mljekara EKO SIR PUĐA d.o.o možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

Share:

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja/obnove okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta iz biomase

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja/obnove okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta iz biomase.

Investitor „PPT“ d.o.o. Tomislavgrad, Mokronoge bb, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ zahtjev za izdavanje/obnovu okolišne dozvole za pogon proizvodnje peleta iz biomase max. kapaciteta 6 000-7 000 t peleta/god, što odgovara količini prerade drvne mase od 14 000–15 000 m3/god. Lokacija pogona je u mjestu Mokronoge uz prometnicu Tomislavgrad- Rama i nalazi se na zemljištu označenom kao k.č. 1044/17 i 1044/27, K.O. Mokronoge, općina Tomislavgrad.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 09.03.2020. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta iz biomase možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

Share:

Objavljena dva javna poziva za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je zainteresiranima dva javna poziva i to:

– Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana ALBA S d.o.o. Kupres.

– Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za objekt pilane s proizvodnim pogonom TTD DOLAC d.o.o. Tomislavgrad.

U prvom Javnom pozivu za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana ALBA S d.o.o. Kupres podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon – proizvodnja I rezanje drvne građe, max kapaciteta proreza 5 000 m3/god. Pogon je lociran na adresi Jure i Bobana 26, Kupres, udaljen 1,5 km od centra grada na zemljištu označenom kao k.č. br. 210/1 i k.č. 209, K.O. Otinovci, općina Kupres.

U drugom Javnom pozivu za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za objekt pilane s proizvodnim pogonom TTD DOLAC d.o.o. Tomislavgrad podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za objekt pilane s proizvodnim pogonom – proizvodnja rezane drvene građe i vrtne garniture, instaliranog kapaciteta 12 000 m3/god. Lokacija pogona je u mjestu Šujica, općina Tomislavgrad na zemljištu označenom kao k.č. broj 3375,  k.č. broj 3376/1,  k.č. broj 3377/1 u  K.O.  Šujica.

Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom za oba javna poziva može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim   danom u  vremenu  od  9.00 – 15.00 sati do 12. Veljače  2020. godine.

Javne pozive možete pogledati i preuzeti u rubrici Javni pozivi

Share:

Potpisani ugovori s korisnicima namjenskih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša F BiH

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, dr.sc  Hikmet Hodžić potpisao ugovore s 13 korisnika namjenskih sredstava za ukupno 19 projekata koji su ispunili uvjete i kriterije Javnog poziva za odabir korisnika namjenskih  sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša F BiH doznačenih u Proračun Hercegbosanske županije za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 725.000,00 KM.

Riječ je o namjenskim sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH koja su namijenjena za rješavanje aktualnih problema iz oblasti okoliša u Hercegbosanskoj županiji, koja se ove godine odnose na upravljanje otpadom (LOT 1) i zaštitu voda (LOT 2). Sredstava su temeljem Javnog poziva, a sukladno Pravilniku o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, te Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša raspodijeljena na 13 korisnika i 19 projekata koji su ispunili tražene uvjete.

Sklopljenim ugovorima je utvrđen iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekata/programa, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obveze.

Share:

Potpisani ugovori s ekološkim udrugama s područja Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upriličilo potpisivanje ugovora s ekološkim udrugama s područja Hercegbosanske županije koje su zadovoljile kriterije Javnog poziva za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije .

Prema predloženom i usvojenom Programu  raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za sufinanciranje projekata ekoloških udruga za 2019. godinu ukupan iznos od 30.000,00 KM raspodijeljen je na 35 ekoloških udruga s područja Hercegbosanske županije čiji su programi usmjereni na zaštitu i očuvanje okoliša.

U ime Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije nazočnim se obratio ministar, Dr. sc Hikmet Hodžić nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora s predstavnicima ekoloških udruga.

Share:

Pojašnjenje javnog poziva za dodjelu sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije je dana 29.10.2019.godine objavilo Javni poziv za odabir korisnika sredstava planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019.godinu na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša „ Ostale potpore-sredstva za zaštitu okoliša“ iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH – te u sastavu istoga i nove obrasce koji su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Ovim putem objavljujemo novi Excel obrazac financijskog pregleda projekta/programa, jer se u već objavljenom, zbog tehničkih problema, nije mogao ostvariti uvid  u kompletan prikaz kartica radnih listova u Excelu. Novi obrazac financijskog pregleda projekta možete preuzeti OVDJE.

Za sve eventualne dodatne informacije, Povjerenstvo imenovano za pripremu i provođenje postupka za dodjelu namjenskih sredstava doznačenih iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša u Proračun Hercegbosanske županije, svim potencijalnim korisnicima stoji na raspolaganju.

Možete nas kontaktirati na broj telefona ili mail naveden u tekstu Javnog poziva.

 

Share:

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije raspisalo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019. godinu na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove,  prostornog uređenja i zaštite okoliša „Ostale potpore – sredstva za zaštitu okoliša“ iz namjenskih sredstava  Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u ukupnom iznosu od 725.000,00 KM.

Cilj programa je poboljšanje usluga prikupljanja otpada i povećanje stupnja reciklaže, kao i kvalitetnije upravljanje vodama i zaštita od onečišćenja.

Od ukupnih sredstava u iznosu od 725.000,00 KM iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH 400.000,00 KM predviđeno je za sufinanciranje projekata i programa upravljanja otpadom, dok je 325.000,00 KM predviđeno za sufinanciranje programa i projekata za zaštitu voda.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Vlade Hercegbosanske županije, a sve dodatne informacije vezane za Javni poziv možete pogledati i preuzeti OVDJE ili u rubrici Javni pozivi.

Share:

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana GAJ-COMMERCE d.o.o. Glamoč.

Investitor GAJ-COMMERCE d.o.o. Glamoč, Radaslije b.b. Glamoč  podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon-pilana s pratećim sadržajem, instaliranog kapaciteta 5000-6000 m³/god, koja se nalazi na katastarskoj čestici označenoj kao k.č. br. 460/1 i 460/2 K.O.Glamoč u Glamoču.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 02. kolovoza 2019. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana GAJ-COMMERCE d.o.o. Glamoč možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

 

Share:

Objavljena dva javna poziva za uvid u zahtjev u postupku izdavanja/obnove okolišne dozvole

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je zainteresiranima dva javna poziva i to:

– Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja/obnove okolišne dozvole za gospodarski objekt – farme krava i;
– Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja/obnove okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta iz biomase.

U prvom Javnom pozivu za uvid u zahtjev u postupku izdavanja/obnove okolišne dozvole za gospodarski objekt – farme krava investitor Perčinović d.o.o. Tomislavgrad, Pakline bb, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ zahtjev za izdavanje/obnovu okolišne dozvole za gospodarski objekt- farma krava, sustav krava-tele kapaciteta cca 450 grla. Lokacija farme je u Donjem Vukovskom na k.č. broj 2120/5  K.O. Donje Vukovsko, općina Kupres.

U drugom Javnom pozivu za uvid u zahtjev u postupku izdavanja/obnove okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta iz biomase investitor AG ECO-FLAME d.o.o. Vitez, P. J. Livno, Guber bb Livno, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ zahtjev za izdavanje/obnovu okolišne dozvole za pogon proizvodnje peleta iz biomase max. kapaciteta  5 500 – 7 000 t peleta/god, što odgovara količini prerade drvne mase od  9 500 – 11 000 m3/god. Lokacija pogona je uz regionalnu prometnicu Livno-Split i nalazi se na zemljištu označenom kao k.č. 391/2, K.O. Gube, općina Livno.

Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom za oba javna poziva može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim   danom u  vremenu  od  9.00 – 15.00 sati do 20. srpnja 2019. godine.

Javne pozive možete pogledati i preuzeti u rubrici Javni pozivi

Share:

Javni poziv za uvid u glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za baznu postaju za GSM mrežu

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je zainteresiranim strankama Javni poziv za uvid u glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za baznu postaju za GSM mrežu investitora Dioničkog društva „BH Telecom“ Sarajevo, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 2/457-2, posjedovni list broj 898, k.o. Vidovo Selo.

Uvid u glavni projekt može se izvršiti 21. lipnja 2019. godine od 12.00 – 14.00 u prostorijama Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, Ul. Stjepana II Kotromanića bb, Livno, soba broj 50.

Javni poziv možete preuzeti u rubrici Javni pozivi