Share:

Otvoreno 7. Livanjsko kulturno ljeto

Livanjsko kulturno ljeto 2018. svečano je otvoreno sinoć na ljetnoj pozornici u Gradskom parku kod zgrade Narodnog sveučilišta Livno.

U nazočnosti predsjedateljice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Borjane Krišto, predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Jozića te ostalih visokih uzvanika, manifestaciju je otvorenom proglasio livanjski gradonačelnik Luka Čelan. ,,Mi slobodno možemo reći da Livnjaci kulturu razumiju jer je žive i čine. Potvrdili smo to kroz bogatu povijest i potvrđujemo to i danas. Ljudi kroz kulturu jedni drugima predaju osjećaje i to je ono najljepše što manifestacija ljeta sa sobom nosi. Želim vam da kroz svaki pripremljeni događaj osjetite toplinu i dobrodošlicu..’’ poručio je gradonačelnik i  u kontekstu velikog sportskog uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije I trenera Zlatka Dalića izrazio zahvalnost svima onima koji Livnu i rodnom kraju daju značaj u svijetu , predstavljaju u pozitivnom smislu  i svojim radom Livno smještaju u mozaik s velikim vrijednostima.

U glazbenom dijelu programa otvorenje su uveličali domaći umjetnici: mlada glazbenica Slavica Krželj u pratnji Stipe Šošića i  članice Plesnog kluba Paganini Livno. Prikazana je video projekcija o Gradu Livnu koji ove godine obilježava 1126 godina postojanja, kao i tematski prigodni kadrovi ugođaja nogometnog slavlja u Livnu, u kontekstu povezanosti kulture i športa koje se provlači ovogodišnjim događanjem. Kao kruna otvorenja, poklon građanima i gostima Livna,  upriličen je koncert splitskog glazbenika Gorana Karana i benda Vagabundo. Od 19. srpnja do 12. kolovoza Livno tako postaje centar kulturnih događanja Hercegbosanske županije, a u program ovogodišnjeg Ljeta kao i prethodnih godina planirane su predstave, poezija, plesne izvedbe i koncerti.

 

 

Share:

Održana 46. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Danas je na sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 KM. Razlozi za donošenje ove Odluke su prevencija, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja na području Hercegbosanske županije, a prvenstveno zoonoza-zajedničkih bolesti ljudi i životinja.

Donijeta je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom se usvaja Izvješće i Preporuka Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba od 16. srpnja 2018. godine u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije i broj obavijesti o nabavi s portala javnih nabava: 1152-1-2-3-2/17 u kojem je pristiglo sedamnaest pravovremenih ponuda. Ugovor za javnu nabavu goriva (LOT 1) za područje općine Livno dodjeljuje se ponuditelju: Pavić d.o.o. Žabljak b.b Livno za ponuđenu cijenu od 204.334,29 KM bez PDV-a kao prihvatljiva ponuda prema kriteriju  „ekonomski najpovoljnija ponuda“. U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, te ocjenu prispjelih ponuda sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka ugovorno tijelo nije našlo razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili temelj za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javne nabave.
Na temelju donesene Odluke prihvaćeno je Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu koje će biti upućeno u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Glamoč koji će također biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Donijeta su i rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenih upravnih vijeća Doma zdravlja Kupres i Doma zdravlja Drvar koji se imenuju do okončanja natječajne procedure za izbor članova upravnih vijeća, a najduže na razdoblje od tri mjeseca od dana imenovanja.
Na sjednici Vlada je donijela Odluku o odobravanju raspisivanja Javnog oglasa za izbor:
– predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres;
– predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i
– jednog člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo.

Donijeta je Odluka o pokretanju postupka raspisivanja Javnog natječaja za radno mjesto direktora Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije.
Temeljem donesene Odluke na sjednici dana je suglasnost za raspisivanje Javnog poziva za prijavu projekata udruga građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Share:

Održana Druga radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina

Jučer, 18. srpnja 2018. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana je Druga radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina.

Pored članova Povjerenstva na sjednici su bili nazočni i predstavnici tima izvršitelja izrade Plana upravljanja otpadom, Institut za građevinarstvo „ IG “ Banja Luka.

Sjednica je sazvana s ciljem usklađivanja procedure izrade i usvajanja PUO HBŽ  s Poslovnikom o radu Vlade i Poslovnikom o radu Skupštine Hercegbosanske županije.

Nakon što je Izvršitelj izrade ugradio sve primjedbe i sugestije s Prve radne sjednice Povjerenstva, održane 26.04.2018. godine, ( prijedlog rješenja za tretman i odlaganje animalnog otpada, odlaganje građevinskog otpada, otpadnog mulja,….) takav materijal je dostavljen gradu Livnu i općinama HBŽ na uvid i očitovanje.

Na jučerašnjoj, Drugoj radnoj sjednici Povjerenstva razmatrane su dostavljene primjedbe od strane općina i članova Povjerenstva.

Nakon obavljene rasprave Izvršitelj izrade se obvezao da će dostavljene i iznesene primjedbe od strane općina i članova Povjerenstva, a koje se odnose na prijedlog izgradnje reciklažnog dvorišta umjesto pretovarne stanice u općini Drvar, usklađivanje investicijskih ulaganja i ostale primjedbe tehničke prirode, ugraditi u Prednacrt PUO HBŽ, kako bi isti mogao biti upućen u daljnju proceduru.

 

 

 

 

Share:

Donesena Odluka o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.-2021. godine

Vlada Hercegbosanske županije na 45. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.-2021. godine.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.-2021. godine možete preuzeti u rubrici dokumenti Ministarstva financija Hercegbosanske županije.

 

Share:

Dnevni red 46. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 19. srpnja 2018. godine u 9 sati održat će se 46. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 45. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu, broj: 01-14-1-1421/18 od dana 04. 7. 2018. godine;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na statut Doma zdravlja Glamoč;
 4. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i Doma zdravlja Drvar;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera «Subvencije za veterinarstvo » utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog oglasa;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka raspisivanja javnog natječaja;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora- regresa za 2018. godinu;
 10. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Svečano otkriven kamen temeljac za Crpnu hidroelektranu Vrilo u općini Tomislavgrad

Predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Borjana Krišto danas je u ime hrvatskog člana Predsjedništva BiH akademika Dragana Čovića otkrila kamen temeljac za Crpnu hidroelektranu Vrilo u općini Tomislavgrad čija investicija iznosi 89,11 milijuna eura. Svečanosti su, uz ostale uzvanike, nazočili: predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić i ministri u Vladi Stipan Šarac, Petar Galić i Darinko Mihaljević, potom Marina Pendeš, ministrica obrane BiH, Bariša Čolak, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Jelka Milićević, ministrica financija u Vladi Federacije BiH, Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH i predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Borjana Krišto u govoru na svečanosti je, među ostalim, kazala: „Svjesni vremena i okolnosti u kojima živimo, infrastrukturni projekti kao što je i ovaj od mnogostrukog su značaja kako za lokalnu zajednicu tako i za cijelu BiH. Projekti kao što je ovaj ne znače samo rast i razvoj poduzeća koje ih realizira nego svakako doprinose i otvaranju novih radnih mjesta, upošljavanjem u drugim djelatnostima, a samim time doprinose razvoju gospodarstva kao i višestrukih prednosti za lokalnu zajednicu“, naglasila je predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Planirano puštanje u rad CHE Vrilo je 2023. godine i godišnji će prihod biti 20 milijuna KM. Prije svečanosti otkrivanja kamena temeljca generalni direktor JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar, magistar Marinko Gilja je, uz ostalo, rekao „CHE Vrilo je projekt koji je zainteresirao stručnjake još prije 50 godina. Sastavni je dio naših poslovnih planova od 2006. godine kada ga je i Vlada Federacije prvi put proglasila javnim interesom. Sve to govori o ozbiljnosti i sustavnoj pripremi investicije vrijedne 89,11 milijuna eura koja će u energetskom sustavu Elerktroprivrde HZ HB donijet još 196 GWh godišnje proizvodnje električne energije. Planirano je da CHE Vrilo ima 7 građevinskih objekata: gornji bazen, ulaznu građevinu dovodnog tunela, dovodni tunel duljine 5 km, vodnu i zasunsku komoru, tlačni cjevovod dužine 450 metara, strojarnicu s izlaznim tunelom i izlaznom građevinom, platoom i rasklopištem i donji bazen. CHE Vrilo koristit će vodu rijeke Šujice, a za vrijeme smanjenja dotoka u Duvanjskom polju crpit će vodu iz Buškog blata u akumulacijaki prostor gornjeg bazena kako bi je mogla koristiti kada nedostaje energije u sustavu. Financijska sredstava za izgradnju osigurali smo kreditom od već povjerljiva i pouzdana partnera Njemačke državne banke za razvoj KfW-a s kojim smo potpisali niz sporazuma za izgradnju CHE Vrilo“, kazao je, uz ostalo, magistar Marinko Gilja.

Na svečanosti otkrivanja kamena temeljca za CHE Vrilo nazočnima se obratio u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića njegov izaslanik, Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Lokalitet buduće CHE Vrilo blagoslovio je župnik don Ivan Bebek.

FOTOGALERIJA

Share:

Održane športske igre HVIDR-e HBŽ

U Livnu su u subotu održane XIX športske igre HVIDR-e Hercegbosanske županije. Na terenu stadiona Športsko rekreacijskog centra ‘’Kamešnica’’ Podhum, ratni vojni invalidi  podružnica HVIDR-e Livno, Tomislavgrad i Kupres, natjecali su se u sportskim disciplinama pikada, streljaštva, visećih kugli i boćanja.

Najbolje plasirani predstavljaju Hercegbosansku županiju na športskim igrama HVIDR-e HVO HB koje će se održati u rujnu, ističu iz Zajednice udruga HVIDR-e Hercegbosanske županije.

Uoči natjecateljskog dijela programa, odana je počast kod spomenika palim braniteljima za slobodu hrvatskog naroda u Livnu. Polaganju vijenca i paljenju svijeća nazočio je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Jozić, predstavnici Uprave za pitanje branitelja HBŽ i braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hercegbosanske, Unsko-sanske i Srednjebosanske županije.

FOTOGALERIJA

Share:

Potpisan Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica Lipa-Blidinje

Nakon uspješno okončanog otvorenog postupka javne nabave Uprava za ceste Hercegbosanske županije je početkom srpnja 2018. godine potpisala Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica Lipa-Blidinje. Izvođač radova je poduzeće LIVNOPUTOVI d.o.o. Livno. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.460.441,26 KM.

Share:

Vlada HBŽ donijela Odluku o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike HBŽ za razdoblje 2019. – 2021. godine

Na današnjoj 45. sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike HBŽ za razdoblje 2019. – 2021. godine. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. – 2021. godine sadrže:

 1. strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike F BiH
 2. pretpostavke društvenog i gospodarskog razvoja za razdoblje 2019. – 2021. godine
 3. osnovne pokazatelje fiskalne i ekonomske politike
 4. procjenu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za Proračun Hercegbosanske županije
 5. ukupne preuzete obveze Hercegbosanske županije u razdoblju 2019. – 2021. godine
 6. okvirni prijedlog razine financijskih planova proračunskih korisnika HBŽ-a za razdoblje 2019. – 2021. godine.

Dokumentacijsku osnovu za izradu Smjernica Hercegbosanske županije za razdoblje 2019. – 2021. godine predstavljaju:

 1. makroekonomske projekcije od Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP)
 2. projekcije javnih prihoda županije i općina HBŽ-a revidirane od strane Federalnog ministarstva financija kao i odgovarajući statistički pokazatelji
 3. izvršenje Proračuna HBŽ-a za 2017. godinu
 4. dokumenti Okvirnog proračuna općina i izvanproračunskih fondova
 5. Federalni zavod za programiranje razvoja

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku dugoročnog kreditnog zaduženja HBŽ-a u iznosu od 1.500.000,00 KM kod komercijalne banke u svrhu financiranja kapitalnih investicija u oblasti cestogradnje (županijska cesta R419a, Tomislavgrad – Lipa – Blidinje), ugovornog tijela Ministarstva financija HBŽ-a od 5. srpnja 2018. godine. Ova Odluka bit će upućena u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnju proceduru. Postupak javne nabave proveden je putem Otvorenog postupka. Postupak javne nabave financijskih usluga – dugoročnog kreditnog zaduženja HBŽ-a u navedenom iznosu pokrenut je Odlukom od 28. svibnja 2018. godine, a sukladno Odluci Skupštine Hercegbosanske županije od 7. svibnja 2018. godine.

Nakon rasprave na sjednici utvrđen je prijedlog Zakona o dopuni Zakona o unutarnjim poslovima Hercegbosanske županije koji će po žurnom postupku biti upućen u Skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a na sjednici donesena je Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja HBŽ-a u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Na temelju dospjelih prijava taj iznos bit će raspoređen na 9 osnovnih škola u Hercegbosanskoj županiji. Sredstva iz ove Odluke transferirat će se iz sredstava utvrđenih na poziciji Kapitalne potpore osnovnim školama Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Zbog isteka mandata Vlada je donijela Rješenje o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća i donijela Rješenje o imenovanju novih članova istog Županijskog povjerenstva na razdoblje od 4 godine.

 

Share:

Dnevni red 45. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak,12. srpnja 2018. godine u 9 sati održat će se 45. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 44. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10;
 3. Razmatranje Smjernica Ekonomske i Fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2019-2021. godine;
 4. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu, broj: 01-14-1-1421/18 od dana 04.07.2018. godine;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na statut Doma zdravlja Glamoč;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave financijskih usluga – dugoročnog kreditnog zaduženja Hercegbosanske županije u iznosu od 1.500.000,00 KM;
 8. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i Doma zdravlja Drvar;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog oglasa;
 10. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća;
 11. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća;
 12. Tekuća pitanja.