Share:

Započela dvodnevna konferencija ,,Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini’’

Konferencija ,, Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini’’, treću godinu zaredom, održava se u Kupresu u Hotelu Adria SKi u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera i u suorganizaciji sa ŠGD Hercegbosanske šume, Gospodarske komore BiH, Drvnog klastera Hercegovina, te Udruženja Biomasa u BiH .

Uz nazočnost predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Jozića, te predstavnika institucija i resornih ministarstava iz Republike Hrvatske i Bosne  Hercegovine, konferenciju je svečano otvorila Borjana Krišto, predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

,,Ovaj sada već tradicionalni događaj uistinu je postao središnje mjesto artikuliranja sektorskih tema te komunikacije između svih sudionika uključujući tvrtke, stručnjake, znanstveno-istraživačke institucije, lokalnu samoupravu, državne i regionalne institucije’’, naglasila je u svome govoru Krišto. Osvrnuvši se na nedavno obilježeno 20. godišnjicu osnutka ŠGD ‘’Hercegbosanske šume’’ poručila je: ,,Kako bi se zadovoljila potreba za održivim gospodarenjem šumskim bogatstvom, spriječile zlouporabe u ovom sektoru, minimizirala bespravna sječa šume, te uspostavila ravnoteža između uzgoja, zaštite i eksploatacije šuma, bitno je da ova gospodarska grana bude i kvalitetno zakonski regulirana i usklađena s pravnom stečevinom Europske unije, kao i smjernicama koje daju strategije Europske unije o šumarstvu. S obzirom da je ova oblast jedna od podijeljenih nadležnosti Federacije BiH i županije, uređujući zakonski okvir bitno je da zakonska rješenja na razini Federacije BiH ne budu u suprotnosti sa županijskim zakonima.’’

,,U zemljama bogatim šumom, kao što je BiH, sektor šumarstva od izuzetnog je značaja ne samo za uzgoj, iskorištavanje i preradu drva, nego i za ruralni razvoj i uključivanje ovog sektora u turističko – ugostiteljske usluge’’ poručila je predsjedateljica Krišto prigodom svečanosti otvorenja.

O jedinstvenom karakteru ovakve vrste događanja govori veliki interes stručne javnosti, predstavnika državnih poduzeća za upravljanje šumama iz BiH i susjednih zemalja, sektorskih asocijacija, sindikata, šumarskih društava, brojnih privatnih sektorskih tvrtki, znanstveno-istraživačkog područja, koji su se u velikom broju odazvali konferenciji.

Konferencija je osnovana kao središnje mjesto za artikuliranje pitanja šumarstva i drvne industrije s ciljem poticanja tih industrija u Jugoistočnoj Europi, unaprjeđenja poslovanja i bolju valorizaciju kroz razmjenu znanja, primjenu novih tehnoloških dostignuća, dodatno usavršavanje osoblja i bolje iskorištavanje sredstava Europske unije, naglašavaju u Hrvatskom drvnom klasteru.

Neizostavnom podrškom institucija i udruga postavljaju se temelji uspostave intenzivnije prekogranične i međusektorske suradnje, moglo se čuti u Kupresu. Programski dio konferencije obuhvatio je teme obrazovanja i cjeloživotnog učenja u šumarstvu, pregled najboljih europskih šumarskih praksi, tržišnih kretanja, cijene drva i drvnih sortimenata, kao i presjek realizacija kapitalnih investicija, tehnološki razvoj i primjena inovacija u sektoru te sve prisutnije teme valorizacije biomase i energetskog drva. Značajno mjesto u gospodarstvu, potvrđeno je kroz pokazatelje o zapošljavanju lokalnog stanovništva i zadržavanja naseljenosti na ruralnim područjima, kao i izvozom čime se doprinosi ukupnom razvoju cijele regije.

FOTOGALERIJA

Share:

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon pilane

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana GORJE COP d.o.o. Glamoč.

Investitor GORJE COP d.o.o. Glamoč, na adresi Glamoč bb, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon-pilana, instaliranog kapaciteta 5 000 m3/god, u Glamoču, na zemljištu označenom kao k.č. 1/20 K.O.  Glamoč.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u  vremenu  od  9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim  zainteresiranima do 3. 5. 2018. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana GORJE COP d.o.o. Glamoč možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

 

 

Share:

Ministar financija u Vladi Hercegbosanske županije, Stipan Šarac izjavio: „Što se tiče ovog mandata kao ministra financija najveće postignuće je financijska stabilnost Hercegbosanske županije kao osnovnog preduvjeta normalnog funkcioniranja života.“

Ministarstvo financija uz potporu Vlade Hercegbosanske županije uložilo je puno truda na financijskoj stabilizaciji Hercegbosanske županije. Rezultati su evidentni. Obveze prema korisnicima Proračuna su izvršene ili se izvršavaju na vrijeme. Radi se i na određenim projektima, a za županiju Hercegbosansku iznimno je bitno stavljanje u funkciju Zavoda za hranu i veterinarstvo. To su samo neki od povoda Službi za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije za razgovor s ministrom financija u Vladi Hercegbosanske županije, Stipanom Šarcem.
Gospodine Šarac, ovogodišnji Proračun Hercegbosanske županije iznosi 81.023.500,00 KM.  Možete li nam reći kako se Proračun ostvario u prva tri mjeseca?
– U prva tri mjeseca ove godine Proračun se ostvaruje sukladno planiranim stavkama na prihodovnoj strani naročito onim najvažnijim kao što su: porez na dobit, porez na imovinu, porez na dohodak i prihodi od neizravnih poreza (PDV-a) tako da smo zadovoljni trenutačnim stanjem.

Zanima nas na koju stavku u Proračunu je potrošeno najviše sredstava?
– Najviše sredstava se troši na poziciju bruto plaća i naknada i tekućih prijenosa- potpora, otprilike tri četvrtine Proračuna.

Jesu li ispunjene sve obveze prema korisnicima Proračuna?
– Sve obveze prema korisnicima Proračuna su izvršene i izvršavaju se sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije, tako da tu nemamo nekih većih problema ili kašnjenja.

Vi ste izjavili da je Vaš stav i stav Vlade politika financijske stabilizacije u Hercegbosanskoj županiji. Jeste li u tome uspjeli?
– U tome smo uspjeli, jer kako  sam odgovorio na gore navedeno pitanje sve svoje obveze uredno izmirujemo u zakonskim rokovima, a zadnje tri godine smo završili u suficitu, kumulirani deficit iz ranijih godina smo skoro u potpunosti  izmirili tako da sam osobno zadovoljan s trenutnim stanjem u Proračunu.

Ovogodišnji Proračun je osjetno veći u odnosu na zadnje tri godine.Možete li u temeljnim činjenicama nešto više reći o ovogodišnjem Proračunu u usporedbi recimo sa zadnja tri proračuna Hercegbosanske županije?
– Ovaj Proračun se razlikuje od prethodna tri Proračuna u nekoliko bitnih stavki od kojih je najvažnija svakako uvođenje dječjeg doplatka u visini od 30 KM po djetetu do navršene 15-e godine života. Ukupan iznos sredstava osiguran za ovu namjenu iznosi 2,5 mil KM. Ovdje moram napomenuti da je ovo prva godina kako je u Hercegbosanskoj županiji uveden dječji doplatak , tako da ćemo pratiti njegovu provedbu i za 2019. godinu reagirati ako uočimo da neke stvari treba popraviti ili promijeniti. Uz ovu stavku iznimno bitno je stavljanje u funkciju Zavoda za hranu i veterinarstvo  kao našeg strateškog opredjeljenja prema poljoprivredi, što bi u bliskoj budućnosti trebalo imati iznimno pozitivne financijske i sve druge učinke na taj resor, te konačan dovršetak cestovnog županijskog pravca Tomislavgrad-Lipa-Blidinje u punom obujmu, kao najkraćeg putnog pravca između Splita i Sarajeva što otvara daljnje mogućnosti i perspektive razvoja gospodarstva a naročito turizma imajući u vidu Blidinje kao jedan veliki neiskorišteni potencijal u tom pogledu.

Što smatrate najvećim postignućem u ovom mandatu Vlade i Vašem mandatu na mjestu ministra financija Hercegbosanske županije?
– Što se tiče ovog mandata kao ministra financija najveće postignuće je financijska stabilnost Hercegbosanske županije kao osnovnog preduvjeta normalnog funkcioniranja života, jer ako znamo da je trenutno na Proračunu izravno oko 1900 korisnika, a neizravno puno više, svako kašnjenje u isplatama i plaćanjima neminovno bi se odrazilo i na realni  odnosno proizvodni sektor koji je i ovako opterećen raznim problemima što bi rezultiralo smanjenjem  investicija i broja radnih mjesta.

Koji su Vaši planovi, odnosno Ministarstva financija u sljedećem razdoblju?
– Plan Ministarstva financija u narednom razdoblju je  nastavak provođenja politike zadnje četiri godine, što znači pridržavanje Zakona o proračunima, Zakona o izvršavanju Proračuna, vođenje računa o likvidnosti Proračuna i financijskoj disciplini svih korisnika.

Već nekoliko godina pojedine županije upozoravaju na nepravičnost Zakona o pripadnosti javnih prihoda, odnosno raspodjelu neizravnih poreza. Neke županije javno obznanjuju da su zadnjih godina na temelju tog Zakona oštećene za višemilijunske iznose. Kakva su praktična iskustva Hercegbosanske županije po tom osnovu?
–  Zakon o pripadnosti javnih prihoda jedan je od rijetkih zakona u BiH koji funkcionira sve ove godine i koji je donio svoje rezultate. Međutim, isto tako je činjenica da on nije pravedan prema svim županijama imajući u vidu povlaštene koeficijente radi posebnih rashodovnih potreba kantona/županije. Tako kanton Sarajevo ima koeficijent 2, Goražde 1,8, Posavina od 2014. godine1,5 i Hercegbosanska županija 1,1. Ovdje je očito da je unutar županija sa najmanjim prihodima po stanovniku po osnovu poreza na promet uvršteno i Sarajevo sa koeficijentom 2 iz nekih „povijesnih“ razloga i upravo ta činjenica je najveći kamen smutnje unutar ovog Zakona. Hercegbosanska županija apsolutno podržava izmjene ovog Zakona na način da će se uvažiti svi dosadašnji argumenti poput broja stanovnika, veličine površine, udjela u punjenju proračuna, ali i ravnomjerne razvijenosti svih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine.

Hercegbosanska županija prostorno je najveća u Federaciji BiH. Spada u nerazvijena područja. Jesu li adekvatne i pravične potpore županijama s razine Federacije BiH?
– Potpore županijama s razine Federacije Bosne i Hercegovine su u prvim godinama bile namijenjene  samo za tri najnerazvijenije županije u Federaciji: Bosansko-Podrinjsku, Posavsku i Hercegbosansku županiju i dijelile su se u manjim ili većim iznosima ovisno od sastava vladajuće garniture. Zadnjih godina tendencija je da se uključe i ostale županije a ove godine i općine u Federaciji. Što se tiče Hercegbosanske županije te se potpore kreću na razini od 1,00 mil KM. Gledajući koliki iznos dobivaju ostale županije mi smo negdje u sredini tako da ne možemo biti nezadovoljni. Naravno uvijek se može i bolje i više. Međutim imajući u vidu stanje u Federaciji i odnos s ministricom financija gospođom Jelkom Milićević koji je iznimno korektan i profesionalan ja sam osobno zadovoljan.

 

 

Share:

Održana 37. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici utvrdila je nacrt Zakona o porezu na promet nekretnina koji će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Donijeta je Odluka o usvajanju Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 27.000,00 KM. Raspodjela sredstava realizirat će se sukladno dostavljenim podacima od strane općinskih službi mjerodavnih za poslove socijalne skrbi i Naputku o načinu i postupku ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje učenika za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama i studenata na višim i visokim školama, te fakultetima, a koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 50.000,00 KM.

Vlada je tijekom sjednice donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom se usvaja Izvješće i preporuka Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba od 3. travnja 2018. godine u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave roba za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije i broj obavijesti o nabavi s portala Javnih nabava u kojem je pristiglo 7 pravodobnih ponuda. Ugovor za javnu nabavu uredskog materijala (LOT 3) za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu dodijeljen je ponuditelju „List“ d.o.o. Župana Želimira bb, Livno za ponuđenu cijenu od 57.186,12 KM bez PDV-a kao prihvatljiva ponuda prema kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda“.

Temeljem donesene Odluke odobrena je kratkoročna financijska pomoć iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 5.000,00 KM Planinarsko-ekološkom društvu „Borova glava“ iz Livna.

Share:

Obavijest za voćare

Promjenljivo vrijeme s velikom količinom oborina pogodovati će razvoju biljnih bolesti na koštićavim voćnim vrstama (šljiva, trešnja, višnja). Sukladno fenofazi u kojoj se nalaze koštićave voćne vrste potrebno je izvršiti zaštitu i tretiranje nasada.

Na lokalitetima i u nasadima u kojima se voćke još uvijek nalaze u fazi nabubrenih pupova zaštita se može izvršiti tretiranjem pripravcima na osnovi bakra (Neoram WG, Nordox 75 WG, Champion 50 WG i sl.).

U toplijim predjelima i u nasadima s ranijim sortimentom koštićavih voćnih vrsta na čijim stablima je otvoreno 20 % cvjetova potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv uzročnika paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilia laxa). U tu svrhu treba koristiti jedan od pripravaka: Signum DF, Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG ili Indar 5 EW.  U slučaju da se nastave nepovoljni vremenski uvjeti tretiranje je potrebno ponoviti u fazi opadanja latica.

Kada korovi u nasadima voćaka dostignu visinu od 15-20 cm potrebno ih je uništiti primjenom jednog od herbicida na osnovi glifosata.

Prilikom tretiranja herbicidi ne smiju dospjeti na zelene dijelove voćnih stabala niti se smiju primjenjivati u mladim nasadima voćaka.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača.

Obavijest je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Share:

Održan radni sastanak u sklopu projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“

Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Gender Centrom Vlade Federacije BiH organiziralo je danas u Kupresu radni sastanak koji se provodi u sklopu projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“.

Sastanku su pored predstavnika resornog ministarstva i predstavnika Gender Centra Vlade Federacije BiH nazočili i članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i članovi općinskih multisektorskih timovima Hercegbosanske županije.

Ovo je bio samo jedan u nizu sastanaka na području Hercegbosanske županije koji se realizira u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji financijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.

Sastanak je organiziran s ciljem prezentiranja dosadašnjih aktivnosti Koordinacijskog tijela i općinskih multisektorskih timova, kao i s ciljem utvrđivanja sljedećih koraka koji će pridonijeti boljem postupanju u slučajevima nasilja u obitelji. Predstavnici centara za socijalni rada s područja županije govorili su o konkretnim slučajevima i problemima prilikom provedbe mjera koje su izrečene u pojedinim slučajevima.

Predstavnici Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije kazali su kako će Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2019. godina uskoro biti upućen Vladi Hercegbosanske županije na usvajanje. Uz navedeni Program Vladi će biti upućen i prijedlog Rješenja nove liste članova Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji.

Stručna suradnica Gender centra Federacije BiH, Fatima Bećirević kazala je kako će u sljedećem razdoblju u svrhu što bolje koordinacije multisektorskih timova na razini lokalne samouprave organizirati sastanke s predstavnicima svih 6 općina Hercegbosanske županije.

 

Share:

Javni natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2018. godinu

Vlada Hercegbosanske županije obavještava da Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2018. godinu. Grant sredstva će se dodjeljivati za osam projekata:

-Izgradnju poduzetničkih zona
-Poticaji inovatorima – pojedincima
-Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture
-Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama
-Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata
-Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta
-Poticaji novoosnovanim subjektima MSP i
-Jačanje konkurentnosti MSP-a

Podnositelji prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnositelje prijava po pojedinim projektima.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 18. 5. 2018. godine, odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski žig najkasnije s navedenim datumom.
Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2018. godinu možete preuzeti OVDJE.

Share:

Dnevni red 37. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 19. travnja 2018. godine u 9 sati održat će se 37. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 36. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Prednacrta Zakona o porezu na promet nekretnina;
 3. Razmatranje Zamolbe za financijsku pomoć od strane Planinarsko ekološkog društva ”Borova Glava“;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, Lot 3 – nabava uredskog materijala;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ;
 8. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske jučer objavio Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH.

Za potrebe financiranja kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2018. godinu osigurana su sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu za Hrvate izvan Republike Hrvatske u iznosu od 24.000.000,00 kn.

Prijave mogu podnijeti registrirane pravne osobe sa sjedištem u BiH za dobivanje financijske potpore za provedbu prioritetnih programa i projekata koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u BiH kao što su:

 

 • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama
 • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje
 • nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja
 • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
 • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja
 • infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnoj stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 16. svibnja 2018. godine.

Dodatne informacije o pravu sudjelovanja, kriterijima i  načinu prijave uz ostale uvjete i sadržaj prijave za Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske  http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr

Share:

U Glamoču svečano otvorena nova zgrada Š.G.D. Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

U nazočnosti velikog broja uzvanika i gostiju danas su predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić i predsjednik Uprave Š.G.D. Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, Branko Ivković presijecanjem vrpce svečano otvorili novu gradu Šumarije Glamoč u povodu obilježavanja dvadesete godine osnutka poduzeća.
Svečanosti su bili, uz ostale, nazočni i ministri u Vladi Hercegbosanske županije: Ivica Brešić, Petar Galić, Stipan Šarac, Darinko Mihaljević, Vasilija Broćeta i Miloš Bauk.

Prije svečanog presijecanja vrpce tadašnji ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Hercegbosanske županije, Mirko Mihaljević posjetio je na okolnosti osnutka i donošenja Odluke o formiranju tada javnog poduzeća Šume Hercegbosanske županije. U svom govoru podsjetio je kako u to vrijeme Vlada Hercegbosanske županije nije bila zadovoljna upravljanjem i organizacijom gospodarenja šumom i bilo je veoma teško pripremiti Odluku, jer je bilo otpora u poduzeću pa i na višim političkim razinama. Međutim, postojao je zakonski okvir sadržan u Dejtonskom sporazumu, a postojali su i gospodarsko-ekonomski, socijalni i lokalni razlozi da se donese Odluka o osnutku poduzeća, jer se prepoznao interes županije i lokalnih zajednica. 16. travnja 1998. godine Vlade Hercegbosanske županije donijela je Odluku o formiranju J.P. Hercegbosanske šume sa sjedištem u Kupresu koje je registrirano 4. lipnja te godine. Prema njegovim riječima urađen je dobar posao i donesena je dobra Odluka koja ostavlja pozitivne ukupne posljedice na stanje u gospodarstvu Hercegbosanske županije. Naveo je podatak da su tada u formiranom poduzeću radila 182 djelatnika, a danas ih ima oko 700.

Predsjednik Uprave  Š.G.D. Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, Branko Ivković zahvalio je svima koji su doprinijeli razvoju društva počevši od predsjednika uprava, direktora uprava do svih djelatnika koji su na bilo koji način doprinijeli razvoju društva. Govoreći o planovima u narednom razdoblju rekao je: „S Nadzornim odborom i Skupštinom društva usvojen je plan poslovanja u ovoj godini. Osnovno je da je u tekućoj godini planirana proizvodnja drvne mase od 452.000 kubika, a planirani prihod je oko 40 milijuna KM. U tekućoj godini planirani rashodi iznose oko 39 milijuna KM“, rekao je Branko Ivković i dodao: „U ovoj godini Š.G.D. Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres kapitalne investicije planira u iznosu većem od 8 milijuna KM što dokazuje da plan nije zadržati se na ovoj razini, već je plan razvijati poduzeće tako da i u budućnosti osnažimo ulogu Š.G.D. Hercegbosanske šume u gospodarskom životu Hercegbosanske županije i navodim podatak da je uz i oko Š.G.D. Hercegbosanske šume što izravno što neizravno angažirano više od 2.000 ljudi, a to je 2.000 obitelji. Iz ovoga možemo vidjeti koliko je bitno ovo društvo za ukupan život Hercegbosanske županije“, istaknu je, među ostalim, predsjednik Uprave Š.G.D. Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, Branko Ivković.

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić, uz ostalo, rekao je: „20 godina od osnutka ovog javnog poduzeća, dva desetljeća predanoga rada i svi dosadašnji rezultati, opstanak u okruženju kojega uvjetuju nerijetko nestabilni gospodarski, ekonomski i tržišni uvjeti, pokazatelj su kako Š.G.D. Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres neupitno predstavlja ključnog nositelja razvoja ove naše županije. Uspostavljanje stabilnog političkog, zakonodavnog i ekonomskog okruženja smjernica su gospodarske slike kojoj težimo, a vaša zadaća jest i dalje ustrajati ususret izazovima, opravdavajući svoju ulogu jasno definiranu prije 20 godina, na dobrobit šire društvene zajednice. Pozicioniranje Hercegbosanskih šuma kao tržišnog lidera u okruženju, neka ostane i bude čvrst temelj poslovanja u budućnosti“, naglasio je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić.

Prigodom svečanog otvorenja nove zgrade nazočnima se obratio i direktor Šumarije Glamoč, Ivica Kasalo. Govorio je o šumskom-gospodarskom području Glamoč, ukupnoj površini šumskog zemljišta na kojem se prosječno godišnje posiječe 182.000 bruto ili 150.000 neto m3 drvne zapremnine i da se godišnje pošumi oko 75 ha goleti. Rekao je, među ostalim, da je ukupna vrijednost svih radova na izgradnji nove zgrade u Glamoču nešto više od 900.000,00 KM i da zgrada ima ukupnu neto površinu 820 m2.
Novu zgradu i prostorije blagoslovio je župnik u Glamoču don Marko Crnjak, a svečanost su uveličali članovi KUD „Budućnost“ iz Glamoča.

FOTOGALERIJA