Share:

Održana 25. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom se usvaja Izvješće i preporuka Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba od 1. prosinca 2017. godine u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave roba za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u kojem je pristiglo sedam pravovremenih ponuda. Predmet zajedničke javne nabave roba bio je podijeljen na tri lota. Ukupna procijenjena vrijednost Javne nabave za sve lotove iznosila je 314.500,00 KM. Izbor tri najpovoljnija ponuditelja izvršen je sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama, podzakonskim propisima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju neosporno je da su tri izabrana ponuditelja najbolje ocijenjeni i izabrani sukladno kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda“ kako je to propisano člankom 64. stavkom 1. točkom a) Zakona o javnim nabavama.

Tijekom sjednice donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za školovanje policijskih službenika. Naime u važećem Pravilniku o unutarnjem usrojstvu MUP-a Hercegbosanske županije u Upravi policije je sistematizirano 360 radnih mjesta policijskih službenika od čega je trenutno popunjeno njih 288 s tim da se još 10 policijskih službenika nalazi u eksternom premještaju u detašmanu Federalne Uprave policije u Livnu. Također u tijeku je Javni oglas za prijem 30 kadeta za osnovnu obuku za policijske službenike koji je raspisan u siječnju ove godine. Određen broj policijskih službenika ispunit će uvjete za umirovljenje u razdoblju od 2018.-2020. godine te će se shodno tome povećati broj upražnjenih radnih mjesta u odnosu na trenutni broj. Zbog toga je Uprava policije MUP-a Hercegbosanske županije iskazala potrebu za školovanjem dodatnih 60 kadeta u 2018. godini (50 za čin policajac i 10 za čin mlađi inspektor), koji bi dužnost policijskih službenika, ovisno o početku osnovne obuke mogli preuzeti tijekom 2019. godine uz probni rad koji traje godinu dana. Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Na sjednici donesena je Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu udjela društvenog kapitala od 27. ožujka 2014. godine. Ugovor se o prijenosu udjela sklopljen između Vlade Hercegbosanske županije i općine Kupres od 7. listopada 2015. godine raskida uz donijeti Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da organizira sastanak s predstavnicima općine Kupres i PP„Kupreško polje“ d.o.o. s ciljem da se iznađe optimalno rješenje za rješavanje statusa tvrtke PP „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije.

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Priopćenje Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije o prekidu obustave rada liječnika Hercegbosanske županije

Nakon gotovo dva mjeseca pregovora,  predsjednik  Vlade Hercegbosanske županije Ivan Jozić i ministrica Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi  i prognanih Vasilija Broćeta održali su jutros, 17. siječnja 2018. godine u zgradi Vlade HBŽ, sastanak s predstavnicima Sindikata liječnika HBŽ, na kojemu se razgovaralo o zaključenju Kolektivnog ugovora i prekidu štrajka.

Nakon dobivanja Rješenja o reprezentativnosti Sindikata liječnika HBŽ, dogovoreno je povećanje satnice s 2 KM na 2,24 KM uz povećanje koeficijenta za 0,5 u 2018. godini, te još dodatnih 0,5 u 2019. godini.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije sa dogovorenom satnicom, koeficijentima i ostalim odredbama,  potpisati će se nakon što se provede predviđena procedura i dobije suglasnosti Vlade HBŽ.  Predviđeno trajanje Kolektivnog ugovora  je dvije godine, s mogućnošću produljenja dogovorno s potpisnicima.

Ministarstvo je prihvatilo prijedlog Sindikata liječnika HBŽ o prekidu obustave rada liječnika i stomatologa Hercegbosanske županije, zaključno s danom 17. siječnja 2018. godine.

Share:

Obavijest

Federalna Uprava civilne zaštite obavještava da je došlo do izmjene mjesta održavanja Javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu zakazane 19. siječnja 2018. godine.

Zbog 16. izvanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Javna rasprava održat će se taj dan u velikoj sali općine Centar u Sarajevu u ulici Mis Irbina 1 od 11.00 do 14.00 sati.

 

Share:

Dnevni red 25. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 18. siječnja 2018. godine u 9 sati održat će se 25. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 24. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu udjela društvenog kapitala;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za školovanje policijskih službenika;
5. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije;
7. Tekuća pitanja.

Share:

Božićna čestitka vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti

Vlada Hercegbosanske županije u povodu nastupajućeg blagdana Božića svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke.

Neka ovaj blagdan donese obilje sreće, mira i blagostanja i neka ojača vjeru u zajedništvo na dobrobit svih ljudi dobre volje žele predsjednik Vlade, Ivan Jozić i ministri u Vladi Hercegbosanske županije.

Mir Božji – Hristos se rodi

Share:

Održana 24. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici razmatrala je i primila k znanju Informaciju o razgovorima sa sindikatom liječnika Hercegbosanske županije. Donijeta je Odluka o zabrani novog zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama Hercegbosanske županije osim liječnika, a sva druga zapošljavanja trebaju dobiti odobrenje od Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje Dijane Vještica – Karanović, profesorice srpskog jezika i književnosti na dužnost ravnateljice Srednje škole Drvar imenovane Odlukom Školskog odbora Srednje škole Drvar od 15. studenog 2017. godine na mandatno razdoblje od 4 godine.

Vlada je nakon razmatranja Prijedloga donijela Odluku za nabavu paketića za 152 djece s posebnim potrebama na području Hercegbosanske županije za božićne i novogodišnje blagdane. Sredstva u iznosu od 3.039,90 KM osigurana su iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu.

Vlada je donijela Odluku o proglašenju blagdana i neradnog dana u Hercegbosanskoj županiji 6. siječnja 2018. godine.

Share:

6. siječanja 2018. godine (Sveta tri kralja) blagdan i neradni dan

Vlada Hercegbosanske županije je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom se subota 6. siječnja (Sveta tri kralja) 2018. godine proglašava blagdanom i neradnim danom u Hercegbosanskoj županiji.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Share:

Priopćenje Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

U cilju istinitog i objektivnog informiranja javnosti navodimo da je pregovarački tim Vlade Hercegbosanske županije na čelu s predsjednikom Ivanom Jozićem od 29. studenog 2017. godine u razgovorima sa Sindikatom liječnika Hercegbosanske županije oko njihovih zahtjeva. I pored  6 održanih sastanaka sa predstavnicima Sindikata liječnika Hercegbosanske županije i ponudom Vlade Hercegbosanske županije za povećanje satnice sa 2 KM na 2,22 KM  i povećanjem koeficijenta za 0,5, liječnici su nastavili sa štrajkom. Navedeno povećanje satnice i koeficijenta znači za doktora medicine povećanje neto plaće za 310 KM, a za doktora specijalistu povećanje neto plaće za 336 KM.

Dakle ne odgovara istini, kako je jučer navedeno u priopćenju Sindikata liječnika Hercegbosanske županije, da razgovori Sindikata liječnika Hercegbosanske županije i Vlade Hercegbosanske županije nisu donijeli nikakav konkretan rezultat.

Informiramo javnost i o tome što je Vlada Hercegbosanske županije poduzimala i što je u planu poduzeti u oblasti zdravstva u 2018. godini:

  • u 2016. godini Vlada Hercegbosanske županije se zadužila za 1.000.000,00 KM za projekt Energetske efikasnosti (utopljavanje zgrade Županijske bolnice u Livnu i Doma zdravlja Tomislavgrad),
  • u 2017. godini izdvojila je sredstva u iznosu od 500.000,00 KM za nabavku vozila hitne medicinske pomoći s opremom za Županijsku bolnicu „dr Fra Mihovil Sučić“ u Livnu, te nabavku anesteziološkog aparata, respiratora i aparata za hemodijalizu, također za potrebe Županijske bolnice Livno,
  • u 2017. godini Vlada Hercegbosanske županije je izdvojila sredstva za plaćanje duga po pravomoćnoj sudskoj presudi za električnu energiju Domu zdravlja Drvar u iznosu od 370.000,00 KM,
  • u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu planiran je iznos od 1.000.000,00 KM za tekuće potpore za zdravstvene ustanove na prostoru Hercegbosanske županije.

Ističemo da Vlada ulaže kontinuirane napore za pronalaženje rješenje za saniranje duga zdravstvenih ustanova po pravomoćnim sudskim presudama za električnu energiju dobavljaču JP „Elektroprivreda“ HZ HB Mostar u iznosu od 1.548.822,00 KM i da Vlada traži rješenje za dug zdravstvenih ustanova za osiguranje sredstava na ime uplate doprinosa za MIO/PIO. Prema podacima Županijske porezne uprave u Livnu taj dug na dan 30. rujna 2017. godine iznosi 17.795.275,00 KM.

Share:

Obavijest djelatnicima JP Rudnici ugljena „Tušnica“ d.o.o. Livno koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu

Obavještavaju se djelatnici JP Rudnici ugljena „Tušnica“ d.o.o.  Livno koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu da se što prije jave u MIO u Livnu kako bi podnijeli zahtjev – dokumentaciju za odlazak u mirovinu.

Podsjećamo da je Vlada Hercegbosanske županije na svojoj 22. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine donijela Odluku o izdvajanju dodatnih sredstava iz Proračuna za zatvaranje svih obveza za MIO zaključno s mjesecom rujnom 2017. godine za djelatnike JP Rudnici ugljena „Tušnica“ d.o.o.  Livno. Sredstva koja su nedostajala u iznosu od 36.494,09 KM Vlada je osigurala za zaposlenike ovoga poduzeća i njihovo ostvarivanje prava na mirovinu, te uvezivanje radnog staža.

Share:

Božićnom prijemu u Sarajevu nazočio i predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić

Jučer je nadbiskup metropolit Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić sa suradnicima upriličio Božićni prijem u Svećeničkom domu Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu.

Božićnom prijemu odazvali su se brojni predstavnici raznih razina vlasti na čelu s predsjedateljem Predsjedništva BiH, Draganom Čovićem, predsjedateljicom Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Borjanom Krišto, predstavnici entitetskih i županijskih vlasti, a među njima i predsjednik Vlade Hercegbosaske županije, Ivan Jozić kao i predstavnici drugih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, te apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini  mons. Luigi Pezzuto.

U svom prigodnom govoru kardinal Vinko Puljić je, uz ostalo, rekao: „Neka se što prije uspostavi struktura normalne države kako bi narod bio zadovoljan ne samo uspostavom nego i njezinim radom. Želim da što prije dođe do rješenja Ustava u ovoj zemlji, što prije donesen Izborni zakon, kako bi pravda i pravednost bili jamstvo sigurnosti. Neka se što prije donesu i drugi zakoni, kao što je denacionalizacija i restitucija itd. Neka profunkcionira država u svim dimenzijama i vertikale i horizontale“.