Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o ažuriranju podataka u RPG i RK za 2020. godinu i podnošenju obrasca P-1 za proizvodnju mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Herceg bosanske županije ovim putem obavještava sve poljoprivredne proizvođače s prostora HBŽ da je rok za ažuriranje podataka u Registru ( RPG i RK) u matičnim općinama 31.03.2020. godine.

Proizvođači koji ne ažuriraju podatke do tog datuma neće imati mogućnost ostvariti federalnu novčanu potporu niti za jednu proizvodnju temeljem trenutno važećeg Pravilnika. Nakon ažuriranja podataka djelatnici općina i grada izdaju P-1 obrazac za proizvodnje koje su ažurirane. Poljoprivredni proizvođači su obvezni sami upisati ušne markice muznih grla na Obrazac P-1 za proizvodnju mlijeka i uz isti dostaviti sljedeću propisanu dokumentaciju:

  1. kopiju putovnica goveda
  2. kopiju ugovora s otkupljivačem / prerađivačem mlijeka
  3. kopiju privitka V ( potvrde o provedenim obveznim mjerama)
  4. porezno uvjerenje da nema poreznih dugovanja u 2019. godini izdato u 2020. godini ( obrti i d.o.o. trebaju dostaviti porezno uvjerenje iz matične općine kao i uvjerenje da nisu u sustavu PDV-a , a ako jesu da nemaju poreznih dugovanja u 2019. godini izdato u 2020. godini ) .

Popunjen P-1 obrazac za proizvodnju svježeg kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka s propisanom dokumentacijom poljoprivredni proizvođači su obvezni najkasnije do 10.04.2020. godine predati osobno u pisarnici ( ured br.3) u zgrade Vlade HBŽ ili poslati putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva HBŽ Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno

Share:

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije oglašava  prodaju rabljenih motornih vozila

Temeljem Odluke o prodaji rabljenih motornih vozila br. 02-1-02-2128/19.  od 19.12.2019. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije u Livnu u srijedu 22. siječnja 2020. godine obavit će se prodaja  rabljenih motornih vozila putem licitacije:

1. Škoda Octavia Tour 1,9 TDI, god.proizvodnje 2008., vozilo karambolirano

– početna cijena 3.850,00 KM

2. Škoda Fabia karavan Clasic 1,9 SDI, god.proizvodnje 2007., vozilo karambolirano,

– početna cijena 2.000,00 KM

3. Fiat 290 Ducato 1,9 TD, god. proizvodnje 1994., vozilo u voznom stanju

– početna cijena 1.600,00 KM

4. Golf III 1H 1,9 TD, god.proizvodnje 1997.,  vozilo u voznom stanju,

– početna cijena  1.300,00 KM

Svi sudionici licitacije vozila dužni su na blagajni MUP-a uplatiti jamčevinu u  iznosu 10% od početne cijene motornog vozila za koje licitiraju, a najkasnije jedan sat prije početka licitacije. Vozila se mogu pogledati u krugu MUP-a u sjedištu, svaki radni dan u vremenu od 08,00-16,00 sati.

Detaljne informacije mogu se dobiti na telefon  034/206-042 ili  034/201-900, kućni 222.

 

 

Share:

Održana 75. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije nakon prihvaćanja Zapisnika sa 74. sjednice Vlade Hercegbosanske danas je donijela  Odluku o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu. U Odluci o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu ( Odluka Vlade od 19. studenoga 2019. godine) čl. I. mijenja se i glasi: ovom Odlukom se utvrđuje osnovica za obračun plaća za sve korisnike Proračuna HBŽ za 2020. godinu u bruto iznosu od 595,80 KM (neto 411,10 KM). Kako se u Odluci navodi, uz ostalo, ona vrijedi do 31. prosinca tekuće godine.

Paralelno s tim donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Naputka za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u 2020. godini.

Na prijedlog MUP-a Hercegbosanske županije Vlada je donijela i Rješenje kojim se umjesto Milana Juranića, čiji je radni odnos prestao u MUP-u HBŽ 31. kolovoza 2019. godine na dužnosti predsjednika Policijskog odbora MUP-a HBŽ zbog navršenih 40 godina staža osiguranja, za novog predsjednika Policijskog odbora u MUP-u Hercegbosanske županije imenuje Jozo Gudelj, u činu samostalnog inspektora.

 

Share:

MUP Hercegbosanske županije snažniji za 10 kadeta – mlađih policijskih inspektora

Danas su u zgradi MUP-a Hercegbosanske županije u Livnu nakon svečane izjave 10 kadeta koji su bili upućeni na osnovnu policijsku obuku za čin „mlađi inspektor“ na Policijsku akademiju Federalnog MUP-a u Sarajevu   položili prisegu pred ministrom unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Darinkom Mihaljevićem i ravnateljem Uprave policije MUP-a Hercegbosanske županije, Ilijom Jakićem.

Po provedbenom Oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta  policijskih službenika u Upravi policije od 11. lipnja 2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije odabralo je 10 kadeta, dvije žene i 8 muškaraca. Nakon uspješno završene osnovne policijske obuke koja se sastojala od tri mjeseca teorijske obuke na Policijskoj akademiji u Sarajevu i tri mjeseca praktične obuke u ustrojbenim jedinicama MUP-a Hercegbosanske županije ispunili su uvjete za prijem u radni odnos i postavljenje na radno mjesto mlađeg inspektora i danas 14. siječnja 2020. godine položili svečanu prisegu čime su im uručena rješenja o prijemu u radni odnos i dodjeli početnog čina, te primjerak Etičkog kodeksa koji će im biti vodilja na njihovom policijskom i životnom putu.

„Nakon više od godinu dana od Oglasa dočekasmo dan polaganja vaše prisege i od danas počinjete punopravno raditi u MUP-u Hercegbosanske županije. I pored toga prema zakonu bit ćete na probnom radu 12 mjeseci pod vodstvom mentora. I vi sami ste se uvjerili koliko je složena i odgovorna procedura  prijema novih policijskih djelatnika. Za vašu obuku samo u Federalnom MUP-u Vlada Hercegbosanske županije osigurala je u Proračunu značajna financijska sredstva u iznosu 35.560,00 KM. Javnost i svi mi skupa očekujemo profesionalnost u radu koja će doprinijeti povećanju svekolike sigurnosti u županiji”, istaknuo je ministar unutarnji poslova Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević i dodao: „ Vi ste mladi ljudi koji su obučeni za primjenu i poštivanje zakonitosti, nepristranosti, poštenja i kako sam već rekao profesionalnosti u radu što vam se, uz ostalo, to nalazi u Etičkom kodeksu kojega ste dobili. Iako ste prošli temeljitu edukaciju i obuku vaš odgovorni posao zahtjeva i svakodnevnu edukaciju jer ona kao i vaš odnos prema radu omogućuju ugled i priznanje u instituciji i zajednici. Trebate se također upoznati sa svim temeljnim aktima iz svoje i naše djelatnosti. Budite na ponos i svima vam čestitam položenu prisegu“.

Ravnatelj Uprave policije MUP-a Hercegbosanske županije, Ilija Jakić izrazio je dobrodošlicu kadetima i kazao: „Ovo je početak vašeg rada, vašeg zalaganja i  životnog poziva. Rasporedili smo vas u policijske uprave gdje ima najviše posla i događanja, i molim vas da učite za svaki očevid i izlazak od krim tehničara i starijih inspektora. Na vama je budućnost ovoga MUP-a i iza vas će doći neki drugi ljudi kojima ćete vi biti mentori i nadam se da ćete biti uspješni“

Share:

Održano stručno usavršavanje za djelatnike predmetne i razredne nastave

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u suradnji s tvrtkom EduCon d.o.o. iz Mostara, organiziralo je stručno usavršavanje za djelatnike predmetne i razredne nastave, ravnatelje i stručne suradnike s područja Hercegbosanske županije.  Usavršavanje je održano u subotu, 11. siječnja 2020. godine u prostorijama Osnovne škole “Ivana Mažuranića” u Tomislavgradu. Osim djelatnika u nastavi, ravnatelja i stručnih suradnika, kojih se odazvalo preko 150, na usavršavanju su bili prisutni i predstavnici resornog Ministarstva.

Predavači su bili:  dr. sc. Jurica Botić, iz Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, koji je održao predavanje o postupanju školskih ustanova u slučajevima nasilja.

Nakon njega, Luči Lončar, dipl. def., iz Agencije za odgoj i obrazovanje RH govorila je o školskim preventivnim programima i prevenciji nasilja, dok je prof. dr. sc. Marija Boban, s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, govorila o zaštiti prava djece u digitalnom okruženju.

Zahvaljujući kvaliteti i stručnosti predavača, stručno usavršavanje ispunilo je očekivanja te će se suradnja nastaviti na sličnim aktivnostima.

Share:

Obavijest poljoprivrednicima o štetnosti spaljivanja žetvenih ostataka

Budući da je u posljednje vrijeme zamijećeno učestalo paljenje žetvenih ostataka  na većem dijelu poljoprivrednih površina na području Hercegbosanske županije, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obavještava poljoprivrednike o štetnosti spaljivanja biljnih ostataka  kao i posljedicama  koje takve radnje izazivaju na tlo.

Većina poljoprivrednika biljne ostatke nakon žetve i berbe smatra otpadom ili problemom koji se rješava spaljivanjem. Vjeruju da će vatra uništiti štetočine i bolesti na njihovim parcelama.

Poljoprivredna struka  preporuča zaoravanje žetvenih ostataka a ne njihovo spaljivanje. Razlog takve preporuke je postojanje niza  negativnih stvari koje se događaju spaljivanjem.  Paljenjem biljnih ostataka uništavaju se mikroorganizmi i narušava se prirodna ravnoteža u samom zemljištu. Visoka temperatura uništava sve pa i one korisne mikroorganizme. Biljni dijelovi nepotpuno sagorijevaju, sjeme korova se ne uništava u potpunosti a dim i pepeo zagađuju životnu sredinu.

Tijekom sagorijevanja biljnih ostataka razvija se vrlo visoka temperatura u površinskim slojevima zemljišta, koja uništava  humus, koji predstavlja najplodniji dio zemljišta.

Dakle, žetvene ostatke ne treba  paliti nego ih treba zaorati. To je jedan od načina da sačuvamo plodnost poljoprivrednog zemljišta. Zaoravanjem biljnih ostataka nakon žetve  popravlja se produktivnost tla i njegova plodnost, a samim tim se ostvaruju stabilniji i viši prinosi.

Moramo biti svjesni činjenice da se spaljivanjem  žetvenih ostataka i drugog niskog raslinja, vatra  može vrlo lako proširiti na susjedne parcele, objekte i napraviti veliku štetu. Spaljivanjem se uništava i divljač, zagađuje zrak, trajno se gubi dušik, sumpor i organska materija koji su od neprocjenjive važnosti za tlo i poljoprivredne kulture.

Pored naprijed navedenoga, napominjemo i činjenicu da se paljenjem žetvenih ostataka i drugog niskog raslinja ,često dovodi u opasnost šumsko zemljište. U graničnim područjima, poljoprivrednog i šumskog  zemljišta, vatra može prijeći u šumsko područje te prouzročiti velike štete.

 

 

Share:

Polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava zdravstvene ustanove u Hercegbosanskoj županiji da je polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme zakazano 21.  siječnja 2020. godine (utorak) u 12,00 sati u  zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu.

Prijave za polaganje stručnih ispita podnose se u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Tomislavgrad do 17. siječnja 2020. godine kod tajnice Povjerenstva.

Sve dodatne informacije možete preuzeti OVDJE ili u rubrici dokumenti Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih http://www.vladahbz.com/ministarstvo-rada-zdravstva-socijalne-skrbi-i-prognanih/dokumenti/

Share:

Nova radna mjesta u Livnu – otvoren starački dom u Lištanima

Tek nešto više od godinu dana trajala je realizacija jednog od značajnijih gospodarskih projekata na području Livna, ali i Hercegbosanske županije. Starački dom Emilija d.o.o. Livno smješten u Lištanima početkom ove kalendarske i poslovne godine otvorio je svoja vrata korisnicima. Livanjska poduzetnička obitelj Perić, kao idejni začetnik i nositelj ovog novog projekta, nastavlja tradiciju svoga  poslovanja dugu oko dva desetljeća, a ulaganjem u starački dom željeli su dati svoj doprinos zajednici i društvu u kojem žive, ponosno ističe vlasnik Stipan Perić iz Donjih Rujana.

Sukladno svim profesionalnim standardima boravak korisnika treće životne dobi organiziran je u tri vrste smještajnih jedinica: jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe. Trenutni kapacitet 85 ležajeva trebao bi se povećati završetkom uređenja 3.  kata objekta. Svaka soba  ima prilagođeni sanitarni čvor, TV prijamnik i klima uređaj, SOS sustav telefonske dojave, a s moderno opremljenom kuhinjom doma, kapelicom za vjerske obrede i molitvu, prostorom sa uslužnim sadržajima, te ambulantom s 24 satnim liječničkim nadzorom zaokružena je ponuda stalnog smještaja sa svim pripadajućim uslugama: od stanovanja i prehrane, medicinske skrbi i pomoći, njege i održavanja osobne higijene, usluga socijalnog radnika i fizioterapeuta, organizacije radnih aktivnosti i slobodnog vremena, osobne pratnje i organiziranog prijevoza, sve do prilagođenih usluga prema potrebama korisnika.

Angažmanom profesionalnog osoblja zadovoljavaju se zakonski okviri za funkcioniranje ovakve vrste zdravstveno – socijalne ustanove.  Naglasak  se pri tome stavlja na usluge socijalnog radnika, liječnika te medicinskog osoblja, ističu u Staračkom domu Emilija.

U sklopu objekta staračkog doma nalazi se prodavaonica mješovite robe i vlastita mesnica, a u najavi je skorašnje otvorenje ljekarne. O dobrobiti i značaju ovog projekta govori i činjenica kako se glavnina hrane (voće, povrće, meso i dr. namirnice), koja se svakodnevno priprema u kuhinji i servira u restoranu doma, nabavlja od lokalnog  stanovništva koje se bavi domaćim uzgojem, proizvodnjom i prodajom svojih poljoprivrednih proizvoda. Nezanemariv je to doprinos zajednici uz onu još bitniju stavku, otvaranje novih radnih mjesta. U Staračkom domu Emilija u Lištanima trenutno je zaposleno 17 osoba, s tendencijom povećanja u skladu s rastom broja korisnika, koji svaki dan useljavaju. Trenutno u domu boravi 15 osoba, a temeljem najava i rezervacija do kraja siječnja taj broj trebao bi se gotovo utrostručiti.

Opravdanost i svrsishodnost ovakve vrste projekta prepoznala je i Vlada Hercegbosanske županije kroz Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate na poduzetničke kredite. Potpora ulaganjima kojima se osnažuje gospodarstvo i potiče otvaranje novih radnih mjesta i u budućnosti će biti smjernica  našega rada, istaknuo je prilikom posjeta predsjednik Vlade  Hercegbosanske županije, Ivan Jozić. Uz poziv na suradnju uputio je poruku svim gospodarstvenicima da slijedeći primjer obitelji Perić ostvare svoje poslovne ciljeve, te slična i sva ostala društveno korisna ulaganja uz potporu Vlade realiziraju upravo na prostoru Hercegbosanske županije.

 

 

FOTOGALERIJA

Share:

 „Korištenje JASPERS instrumenta i priprema infrastrukturnih projekata“

JASPERS (Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama) je zajednička pomoć za podršku projektima  u europskim regijama i predstavlja inicijativu Europske komisije i  Europske investicijske banke koja za cilj ima pružanje potpore državama članicama Europske unije i drugim državama korisnicama u pripremi velikih infrastrukturnih projekata za financiranje iz europskih strukturnih  i investicijskih fondova (ESIF), kao i Mehanizma za povezivanje Europe (CEF) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Bosna i Hercegovina je pristupila ovom instrumentu  u kolovozu 2019. godine i kao korisnica IPA  sredstava može koristiti stručnu podršku  JASPERS-a bez  financijskih naknada. Riječ je o tehničkoj pomoći za projekte koje financira EU iz bilo kojih Programa ili se planiraju IPA sredstva a u većini slučajeva se  pruža savjetovanje u svim fazama projektnog ciklusa kao i jačanje kapaciteta, pomoć pri izradi tehničke i ostale dokumentacije, studije izvodljivosti, financijske i ekonomske analize, analize rizika i slično.

Pomoć JASPERS-a je dostupna u svim  fazama projektnog ciklusa, od planiranja do realizacije,  u sektorima kao što su Energija i čvrsti otpad, Željeznice, zrak i more; Ceste;  Pametni razvoj; Vode i otpadne vode te kros-sektorski projekti . Radionica za pripremu infrastrukturnih projekata održana u Sarajevu aktivnost je u sklopu JASPERS podrške  Bosni i Hercegovini   a materijale i prezentacije (na engleskom jeziku),korištene na radionici možete  naći u Dokumentima, ili ovdje.

Za više informacija korisnicima iz Hercegbosanske županije ili potencijalnim prijaviteljima, kontakt je mail: sektor.razvoj@vladahbz.com,  Sektor za razvoj  pri Stručnim službama Vlade HBŽ.

Share:

Božićna čestitka vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić s ministrima u Vladi uputio je iskrene čestitke svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti  koji slave Božić prema julijanskom kalendaru.

“Božić je najradosniji blagdan koji slavi vjeru, nadu i život te svim vjernicima daje snagu i optimizam ohrabrujući ih na njihovom životnom putu. Neka mir ovog blagdana uđe u svako srce i svaki dom i  svima podari zajedništvo i odlučnosti, te obostrano razumijevanje i solidarnost”.

 Mir Božji – Hristos se rodi