Share:

Dnevni red 41. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U ponedjeljak, 28. svibnja 2018. godine u 9 sati održat će se 41. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 40. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu  Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Oglasa za izbor i imenovanje člana Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o utrošku (raspodjeli) sredstva iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpora općinama – vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Hercegbosanske županije;
 7. Razmatranje Prijedloga Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa za podmirenje troškova natjecanja iz matematike;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, u svrhu jednokratne financijske pomoći Izetu Babiću iz Glamoča;
 10. Tekuća pitanja

 

Share:

Dnevni red 40. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 23. svibnja 2018. godine u 9.30 sati održat će se 40. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 39. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pregled materijalno-financijskoga poslovanja i Izvješće o radu Zavoda  upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja  do 31. ožujka 2018. godine;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik  o dopuni  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja  u 2018. godini;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o držanju pčela;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – za organizaciju natjecanja iz geografije za učenike srednjih škola Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje Informacije vezane za projekt CAN;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava- za sufinanciranje humanitarno-dobrotvorne večere „6. večeri Posavine u Hercegovini“;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gimnazije Livno;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje ekskurzije učenika i nastavnika (za nacionalnu skupinu predmeta;
14. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika- doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli sredstava za nabavu ortopedskih pomagala Žarku Bošnjaku;
16. Tekuća pitanja

 

 

                                                                                                  

                                                          

Share:

Dnevni red 39. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 16. svibnja 2018. godine u 9.00 sati održat će se 39. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 38. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za rad Policijskog odbora za policijske službenike;
4. Razmatranje Informacije o trenutnom stanju u Turističkoj zajednici HBŽ;
5.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava“ Transfer udrugama građana“ i „ Transfer udrugama građana – Crveni Križ Hercegbosanske županije i invalidne osobe“ za 2017. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama građana –Crveni Križ HBŽ i invalidne osobe utvrđenog Proračunom HBŽ za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
8. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju  privremenog člana Povjerenstva  za koncesije Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika- doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2018. godine;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na tekst Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji;
12. Tekuća pitanja.

Share:

Dnevni red 38. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U petak, 27. travnja 2018. godine u 8.30 sati održat će se 38. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 37. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca 2017. godine;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u svrhu nabave sigurnosnih golova za školske športske dvorane i otvorena igrališta u osnovnim školama;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
6. Razmatranje Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Direkcije za robne rezerve HBŽ;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete u općini Kupres;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa «Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji» utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
9. Tekuća pitanja.

Share:

Dnevni red 37. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 19. travnja 2018. godine u 9 sati održat će se 37. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 36. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Prednacrta Zakona o porezu na promet nekretnina;
 3. Razmatranje Zamolbe za financijsku pomoć od strane Planinarsko ekološkog društva ”Borova Glava“;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, Lot 3 – nabava uredskog materijala;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ;
 8. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Dnevni red 36. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 5. travnja 2018. godine u 9 sati održat će se 36. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 35. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava sa tekućeg transfera „Tekući prijenosi“ Beneficije za socijalnu zaštitu, Ostale potpore pojedincima – Civilne žrtve rata, Ostale isplate  pojedincima – Porodiljni dopust, utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 3. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava „Ostale potpore pojedincima-pripravnici“ u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ostale potpore pojedincima – Pripravnici utvrđenog Proračunom HBŽ za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama građana -Crveni Križ HBŽ i invalidne osobe utvrđenog Proračunom HBŽ za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa tekućeg  transfera „Tekući prijenosi“ Beneficije za socijalnu zaštitu, Ostale potpore pojedincima – Civilne žrtve rata, Ostale isplate  pojedincima – Porodiljni dopust, Ostale isplate  pojedincima-Dječji doplatak utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 7. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava“ Potpore zdravstvenim institucijama“ za 2017. godinu;
 8. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke Ministarstva gospodarstva HBŽ za potporu Udruženju lovaca „DRVAR“;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja (u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije);
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni odluke o odobravanju financijskih sredstava;
 12. Razmatranje Zahtjeva za odobravanje financijskih sredstava Župnom uredu Vidoši i zahtjeva za odobravanje financijskih sredstava Udruzi za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u BiH „Stećak“;
 13. Razmatranje programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje;
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje;
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje postupka  po osnovu kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka  za financiranje kapitalnih investicija  u oblasti cesta;
 16. Razmatranje Informacije o korištenju ribolovnog prava na Buškom Jezeru;
 17. Razmatranje Zamolbe MZ Peći, Bosansko Grahovo;
 18. Tekuća pitanja.

                                                                                                  

 

Share:

Dnevni red 35. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 28. ožujka 2018. godine u 9 sati održat će se 35. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 34. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Programa rada Vlade Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskog odbora SŠ Drvar;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o pokriću dijela akumuliranog deficita Proračuna HBŽ iz ranijih godina;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 8. Razmatranje Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava za 2017. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ za 2017. godinu;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje i prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje;
 10. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji;
 11. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 34. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 22. ožujka 2018. godine u 9 sati održat će se 34. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 33. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Agencije za privatizaciju HBŽ za 2017. godinu;
 3. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška financijskih sredstava tekućih transfera za šport i kulturu za 2017;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata i programa u oblasti športa za 2018. godinu;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture za 2018. godinu;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti predsjedniku Vlade za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Hercegbosanske županije i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) za produžetak trajanja Memoranduma
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o financiranju dovršetka rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica Lipa – Blidinje;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o visini novčane naknade za državne službenike, namještenike i zaposlenike u MUP-a za 2017.god;
 9. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Dnevni red 30. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 21. veljače 2018. godine u 9 sati održat će se 30. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 29. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o visini iznosa  doplatka za djecu u HBŽ;
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka na Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom;
 4. Razmatranje prijedloga Zaključka na Nacrt Zakona o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u FBiH;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut zavoda za odgoj i obrazovanje;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za odgoj i obrazovanje;
 7. Razmatranje Prijedloga Odluke o poništenju i o odobravanju ponovnog raspisivanja javnih oglasa za izbor članova upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i jednog člana upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar iz reda zdravstvenih uposlenika;
 8. Razmatranje kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika-doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području HBŽ;
 9. Razmatranje kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području HBŽ;
 10. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (pozitivna lista lijekova HBŽ);
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju odgovora na Upitnik Europske komisije na engleskom jeziku;
 12. Razmatranje Prijedloga Programa utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 za 2018. godinu;
 13. Razmatranje imenovanja predstavnika u Povjerenstvo za tumačenje i praćenje kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10;
 14. Razmatranje Rješenja po žalbi u svezi provođenja javne nabave za Lot 3 – nabava uredskog materijala;
 15. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Dnevni red 29. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 15. veljače 2018. godine u 9 sati održat će se 29. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke).

Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 28. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke na davanje suglasnosti nas imenovanje ravnatelja DZ Tomislavgrad;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut zavoda za odgoj i obrazovanje;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke na davanje suglasnosti na Statut DZ Glamoč;
 5. Razmatranje Prijedloga Zaključka o davanju mišljenja na Prednacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata FBiH;
 6. Razmatranje Izvješća o stanju javnog reda i mira , sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta Uprave policije MUP-a Kantona 10;
 7. Tekuća pitanja.