Share:

Dnevni red 30. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 21. veljače 2018. godine u 9 sati održat će se 30. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 29. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o visini iznosa  doplatka za djecu u HBŽ;
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka na Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom;
 4. Razmatranje prijedloga Zaključka na Nacrt Zakona o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u FBiH;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut zavoda za odgoj i obrazovanje;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za odgoj i obrazovanje;
 7. Razmatranje Prijedloga Odluke o poništenju i o odobravanju ponovnog raspisivanja javnih oglasa za izbor članova upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i jednog člana upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar iz reda zdravstvenih uposlenika;
 8. Razmatranje kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika-doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području HBŽ;
 9. Razmatranje kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području HBŽ;
 10. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (pozitivna lista lijekova HBŽ);
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju odgovora na Upitnik Europske komisije na engleskom jeziku;
 12. Razmatranje Prijedloga Programa utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 za 2018. godinu;
 13. Razmatranje imenovanja predstavnika u Povjerenstvo za tumačenje i praćenje kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10;
 14. Razmatranje Rješenja po žalbi u svezi provođenja javne nabave za Lot 3 – nabava uredskog materijala;
 15. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Dnevni red 29. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 15. veljače 2018. godine u 9 sati održat će se 29. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke).

Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 28. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke na davanje suglasnosti nas imenovanje ravnatelja DZ Tomislavgrad;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut zavoda za odgoj i obrazovanje;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke na davanje suglasnosti na Statut DZ Glamoč;
 5. Razmatranje Prijedloga Zaključka o davanju mišljenja na Prednacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata FBiH;
 6. Razmatranje Izvješća o stanju javnog reda i mira , sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta Uprave policije MUP-a Kantona 10;
 7. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Dnevni red 28. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 8. veljače 2018. godine u 9 sati održat će se 28. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 27. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju v. d. tajnika Vlade Hercegbosanske županije;
 3. Razmatranje prijedloga Statuta Zavoda za odgoj i obrazovanje;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o subvencioniranju linija javnog prijevoza za 2018. Godinu;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju sudskih presuda Ustavnog suda Federacije BiH;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Kupres;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava za Agenciju za privatizaciju HBŽ za 2018. godinu;
 8. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 27. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U petak, 2. veljače 2018. godine u 9 sati održat će se 27. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 26. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o Odluke o visini naknade za rad Povjerenstva za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja   otpadom Hercegbosanske županije za period 2018. – 2023. godina;
4. Razmatranje Rješenja o osnivanju Povjerenstva (stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za period 2018.-2023.godina;
5. Razmatranje prijedloga Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlasti za  potpisivanje Kolektivnog ugovora;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o subvencioniranju linija javnog prijevoza za 2018. godinu;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju sudskih presuda Ustavnog suda Federacije  BiH;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti  za zakup zgrade u Općini Glamoč za potrebe Policijske postaje Glamoč;
10. Razmatranje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije;
11. Razmatranje Informacije o pristupanju Hercegbosanske županije u Jadransko Jonsku Euro regiju i potrebi imenovanja osobe za potpisivanje svečane Izjave o pristupanju;
12. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju Mišljenja na Javnu politiku o zaštiti obitelji s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prednacrt zakona o podršci obiteljima s djecom u Federaciji BiH;
13. Zahtjev za odobravanje financijskih sredstava – Uprava za pitanja branitelja;
14. Zahtjev za odobravanje financijskih sredstava Planirasmo – ekološko  društvo „Borova Glava“;
15. Tekuća pitanja.

Share:

Dnevni red 26. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U petak, 26. siječnja 2018. godine u 9 sati održat će se 26. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 25. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gimnazije Marka Marulića iz Tomislavgrada;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Srednje ekonomske škole Livno;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Livno;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije 2017. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije 2017. godinu – Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 7. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
 8. Razmatranje i davanje Mišljenja na Nacrt teksta Sporazuma o suradnji u oblasti šumarstva između Vlade Republike Turske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;
 9. Razmatranje i davanje Mišljenja na Nacrt Sporazuma i Nacrt Administrativnog Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju;
 10. Razmatranje prijedloga Kolektivnog ugovora za uposlenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10;
 11. Razmatranje Informacije o pregovorima s predstavnicima Sindikata medicinskih sestara i tehničara Hercegbosanske županije i predstavnicima Sindikata pomoćnih djelatnika u zdravstvu;
 12. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 25. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 18. siječnja 2018. godine u 9 sati održat će se 25. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 24. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu udjela društvenog kapitala;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za školovanje policijskih službenika;
5. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije;
7. Tekuća pitanja.

Share:

Dnevni red 20. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 7. prosinca 2017. godine u 9 sati održat će se 20. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 19. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o utrošku (raspodjeli) sredstva iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpora općinama – vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
 3. Razmatranja prijedloga Odluke  o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju prioriteta za IPA II 2018. godine – državni Program;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava, Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije kao financijsku pomoć Udruzi žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke „Bistrica“ Livno;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava  Udruzi „Budi zdrav ko dren“;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za potporu Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata H-B podružnica Kupres;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlasti za potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja;
 10. Razmatranje Inicijative Neovisnog strukovnog sindikata djelatnika uposlenih u zdravstvu Federacije  BiH;
 11. Razmatranje Informacije glede reprezentativnosti Sindikata liječnika Hercegbosanske županije;
 12. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 18. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 23. studenoga 2017. godine u 9 sati održat će se 18. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rasporeda sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava  općini Glamoč  za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2017. godinu;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog poziva za prijavu projekata udruga građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih  sredstva Dječjem vrtiću „Leptirići“ Glamoč;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih  sredstva u Hrvatskoj glazbenoj uniji  Široki Brijeg kao financijska potpora za nastup na 23. Sajmu knjiga i autora u Istri – „Sa(n)jam knjige“;
 7. Razmatranje i davanje Mišljenja na Nacrt Sporazuma i Nacrt amandmana Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju;
 8. Razmatranje Zahtjeva za financijsku pomoć Udruge učitelja, učenika i roditelja „Polje-eko“ Glamoč;
 9. Razmatranje Informacije u svezi s razmatranjem Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u Hercegbosanskoj županiju;
 10. Razmatranje prijedloga odluka o izvršavanju sudskih presuda Ustavnog suda Federacije BiH;
 11. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Dnevni red 17. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 16. studenoga 2017. godine u 9 sati održat će se 17. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prednacrta Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
 3. Razmatranje prednacrta Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
 4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Hercegbosanske županije;
 5. Razmatranje prednacrta Zakona o športu u Hercegbosanskoj županiji;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Oglasa za izbor i Imenovanje članova Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije;
 8. Razmatranje Izvješća o radu Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2016. godinu i Zahtjeva o dodjeli financijskih sredstava;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Udruzi za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u BiH „Stećak“;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Udruzi za zaštitu prirode i okoliša Kongora kao financijska potpora za organiziranje 9. Planinarskog križnog puta mladih;
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Općini Drvar kao financijska potpora za rekonstrukciju dvorane za tjelesni odgoj u OŠ „Drvar“;
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za troškove liječenje za Žarka Bošnjaka;
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za obilježavanje 25. obljetnice Udruge specijalne policije;
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava u svrhu županije u svrhu financijske pomoći Udruženju građana „Moj Drvar“ iz Banja Luke za organizaciju tradicionalne večeri Drvarčana u Banja Luci;
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godini Odluke o odobravanju financijskih sredstava;
 16. Razmatranje prijedloga za imenovanje ravnatelja policije/policijskog komesara u MUP-u Hercegbosanske županije;
 17. Razmatranje Informacije o Programu zapošljavanja u 2017. godini koje je provodio Federalni zavod Sarajevo u suradnji sa Županijskim zavodom za upošljavanje Hercegbosanske županije;
 18. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu II dio;
 19. Suglasnost na izdatke za obuku – Ministarstvo unutarnjih poslova;
 20. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore sektorima prerađivačke industrije za 2017. godinu;
 21. Razmatranje rješenja za imenovanje upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije;
 22. Razmatranje Informacije o tijeku pregovora Pregovaračkog tima Vlade Hercegbosanske županije i sindikata MUP-a Hercegbosanske županije;
 23. Razmatranje tehničkih finalizirana poglavlja upitnika Europske komisije;
 24. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 16. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 9. studenoga 2017. godine u 9 sati održat će se 16. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi općine Bosansko Grahovo (dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 15. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje tehnički finaliziranih poglavlja Europske komisije;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za uplatu sredstava za sufinanciranje projekata Institutu za društveno-politička istraživanja Mostar;
 4. Razmatranje prijedloga Statuta Doma zdravlja Drvar;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za organiziranje stručne konferencije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na temu: „Prava djece-između teorije i prakse“;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na nacrt sporazuma u okviru implementacije Konvencije o policijskoj suradnji u jugoistočnoj Europi;
 7. Tekuća pitanja.