(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Uručeni televizori i edukacijsko-promotivni materijali vrtićima iz Hercegbosanske županije

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije s partnerima iz Hrvatske, BiH i Crne Gore provodi projekt Zdrava prehrana predškolske djece (HEPSC) u okviru programa IPA Cross – Border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and ...

Polaznici ispitivali zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, zdravstvenu ispravnost hrane te kvalitetu hrane

U sklopu projekta HEPSC, 21.- 22. listopada 2021. godine u Šibeniku, organizirana je praktična i teorijska edukativna radionica za zdravstveno laboratorijske tehničare iz područja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće ...

Srijeda, 1.12.2021, 9:28|HEPSC|

Edukacijama i testiranjem energetske i nutritivne vrijednosti obroka do bolje kvalitete hrane i prehrambenih navika djece

U Palači Galbiani u Šibeniku je od 23.09. do 24.09.2021. održan četvrti partnerski sastanak projekta HEPSC „Healthy eating preschools children“ (Zdrava prehrana predškolske djece). Uz domaćine, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na sastanku su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera: Dom ...

Subota, 25.9.2021, 9:17|HEPSC|

Promocijom zdravih prehrambenih navika, praćenjem i kontrolom kvalitete hrane do unapređenja zdravlja djece

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije s partnerima iz susjednih zemalja provodi projekt povećanja sigurnosti i kvalitete prehrane u predškolske djece. Kick off sastankom održanim 16. prosinca 2020. godine putem online platforme u organizaciji ...

Interreg – IPA CBC – Projekt “Zdrava prehrana predškolske djece”

NAZIV PROJEKTA: HEPSC – Healthy Eating Preschools Children / Zdrava prehrana predškolske djece) PROGRAM: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020 BROJ PROJEKTA: HR-BA-ME527 CILJ PROJEKTA: Cilj projekta HEPSC je podizanje svijesti o potrebi i ...

Petak, 23.10.2020, 12:50|HEPSC|
Go to Top