Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije objavljuje Javni poziv za financiranje rada udruga poljoprivrednih proizvođača s područja Hercegbosanske županije. Pozivaju se sve Udruge poljoprivrednih proizvođača s područja Hercegbosanske županije da podnesu prijavu za ostvarivanje prava na novčanu pomoć „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2010. godinu. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za ostvarivanje novčane potpore imaju registrirane Udruge poljoprivrednih proizvođača s područja Hercegbosanske županije. Da bi prijava bila predmet razmatranja potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:1.    rješenje o registraciji udruge,2.    uvjerenje o poreznoj registraciji,3.    plan i program rada udruge za 2010. godinu,4.    financijski plan udruge za 2010. godinu,5.    financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za udruge koje su u 2009. godini koristile sredstava iz Proračuna HBŽ,6.    zapisnike sa održanih skupština udruge u 2010. godini,7.    upravljačku strukturu udruge ( predsjednik udruge, tajnik, upravni i nadzorni odbor ),8.    potvrdu banke o žiro računu udruge kao i ovlaštenu osobu,9.    potvrdu o upisu udruge u Registar klijenata,10.    potvrdu nadležne porezne uprave da udruga nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obveza.Prijave na Javni poziv upućuju se Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, na adresu: Stjepana II Kotromanića bb, 80101 Livno, sa naznakom „Javni poziv- pomoć udrugama ( ne otvarati )“. Rok za dostavljanje prijava je do 08.10.2010. godine. Prijave upućene nakon isteka navedenog roka neće biti razmatrane.