Loptica-Mreze-za-izgradnju-miraU sklopu projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Hercegbosanskoj županiji“ raspisan je Javni poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za predaju projektnih prijedloga.

Opći cilj Javnog poziva je jačanje partnerstva između organizacija civilnog društva i lokalnih tijela vlasti izgradnjom svijesti o korisnosti međusobne suradnje i poticanju održivog dijaloga, a sve u cilju pružanja boljih usluga lokalnim zajednicama u Hercegbosanskoj županiji.

Ovim Javnim pozivom se potiču sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) s područja Hercegbosanske županije da dostave prijedloge projekata koji su u vezi s ciljevima projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Hercegbosanskoj županiji“. Prioritetne oblasti, s posebnim naglaskom na projekte socijalne uključenosti na području Hercegbosanske županije su sljedeće:
1.  Stvaranje prilika za zapošljavanje i samozapošljavanje socijalno isključenih grupa u ruralnim sredinama
2. Promocija i jačanje uloge civilnog društva u lokalnoj zajednici
3. Podrška aktivnom sudjelovanju mladih u društveno korisnim aktivnostima

Financijska sredstva će biti dodijeljena onim organizacijama civilnog društva čiji će projekti doprinijeti rješavanju jednog ili više prioriteta, a koji zadovoljavaju kvalitetom i ispunjavaju ostale uvijete koji su definirani u samim Smjernicama poziva.

Javni poziv ostaje otvoren do 18. travnja 2016. godine, a ispunjena prijava sa svom zahtijevanom dokumentacijom se mora dostaviti u jednom setu dokumentacije u tiskanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili osobno s naznakom za projekt „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Hercegbosanskoj županiji“ na adresi:

UNDP BIH
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo

Detaljnije na linku OVDJE