Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je u tijeku izrada Karte uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta za područje Hercegbosanske županije.

U tijeku su terenske aktivnosti vezane uz izradu Karte uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta za područje Hercegbosanske županije koju će raditi Federalni zavod za agropedologiju, Sarajevo. U narednih 10-15 dana predstavnici Zavoda za agropedologiju, obilazit će Hercegbosansku županiju i uzimati uzorke tla za potrebe izrade Karte uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

Karta uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta je značajan dokument za korištenje poljoprivrednog zemljišta kojim se određuju kategorije zemljišta po bonitetnim kategorijama i pogodnosti tla, načinu korištenja i agrozonama, u odnosu na mogućnost njegove uporabe za poljoprivrednu proizvodnju.