Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ obavještava javnost da je započelo sa provedbom projekta Unaprjeđenje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sustava – LAB OP, koji se sufinancira od strane Europske unije, putem Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. -2020. Ugovor o sufinanciranju projekta sa Europskom unijom potpisan je 15. svibnja 2020. godine. Projekt traje 24 mjeseca, te je predviđeni završetak projekta 14. svibnja 2022. godine. Prioritetna os iz koje se sufinancira projekt jeste 1. Socijala i zdravstvene usluge. Projektno partnerstvo se sastoji od četiri partnera. Vodeći partner jeste Opća bolnica Zadar. Ostali partneri jesu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Opća bolnica „Blažo Orlandić“ Bar (C. Gora),  te Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Ukupna vrijednost projekta za cjelokupno partnerstvo iznosi 978.236,45 eura, od čega iznos EU sufinanciranja iznosi 831.500,97 eura. Proračun Ministarstva unutar proračuna partnerstva iznosi 161.255,16 eura. Specifični cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja putem povećanja efikasnosti laboratorijske dijagnostike, te putem infrastrukturnih zahvata i unapređenja ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike.

Najznačajnija aktivnost projekta na BiH strani jeste nabavka opreme za laboratorijski informacijski sustav (LIS), namijenjen Županijskoj bolnici „Dr fra Mihovil Sučić“ u Livnu, kojom bi se informatizirao i znatno unaprijedio rad laboratorija, smanjujući troškove, olakšavajući rad, eliminirajući greške, smanjujući liste čekanja, te omogućujući praćenje tijeka bolesti i utvrđivanje uzročno posljedičnih veza. Nadalje, budući da je projektom planirana instalacija LIS sustava ne samo u županijskoj bolnici, nego i u domovima zdravlja, ovaj projekt će imati direktne pozitivne učinke na pacijente, budući da će rezultati laboratorijskih testiranja biti dostupni i u domovima zdravlja, što će u konačnici smanjiti potrebu za dolascima pacijenata u županijsku bolnicu po nalaze, koji će dakle biti dostupni, kako doktorima opće prakse, tako i specijalistima na svim bolničkim odjelima. Saznanja dobivena obradom podataka upotrebom LIS sustava se dalje mogu iskoristiti u svrhu eventualnih daljnjih unaprjeđenja bolničkog liječenja. Vodeći parter Opća bolnica Zadar i partner iz Crne Gore Opća bolnica „Blažo Orlandić“ Bar će implementirati sustav zračne pošte sa inovativnim pneumatskim sustavom cijevi koji omogućava bržu dostavu uzoraka za analizu u laboratorij. Partner Zavod za javno zdravstvo Zadar će biti angažiran na promociji projekta. Uz ove aktivnosti, projekt predviđa i edukacije za bolničko osoblje, nabavku druge informatičke opreme, te aktivnosti podizanja svijesti o ovoj tematici.

Sve informacije o Interreg IPA Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. -2020. mogu  se naći na službenoj stranici Programa: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

« Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.»

«Ova publikacija je sačinjena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije predstavlja isključivu odgovornost Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i ne predstavlja stajališta Europske unije. »