Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane s područja Županije da je fond(1) dana 29.07.2016. godine objavio JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za financiranje projekata energetske učinkovitosti za 2016. godinu – JP RFEE 2016 na službenim web stranicama Fonda.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava Revolving fonda putem zajma za projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kao mjera energetske učinkovitosti. Ukupan raspoloživi proračun za navedeni Javni poziv je 2.000.000,00 KM kroz 3 LOT-a.

Rok za podnošenje prijava je 60 kalendarskih dana uključujući i dan objave Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH” – odnosno ponedjeljak 26.09.2016.

Više detalja o Javnom pozivu možete preuzeti na stranicama Fonda za okoliš FBIH: http://www.fzofbih.org.ba/v2/vijest.php?akt_id=178.

Tekst Javnog natječaja

Zahtjev za financiranje projekta EE iz sredstava Revolving fonda

Obrazac za financijski pregled projekta

Obrazac za dinamički pregled projekta

Obrazac pokazatelja projekta

Naljepnica za kovertu