(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Dosadašnja praksa odlaganja klaoničkog otpada velika prijetnja i po ljudsko zdravlje

Jučer je u zgradi vlade Hercegbosanske županije održan sastanak o temi: Odlaganje klaoničkog otpada u lovištima Hercegbosanske županije.

Sastanku su nazočili predstavnici ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, veterinarska županijska inspektorica, te predstavnici pet lovačkih udruga s područja Hercegbosanske županije koje su se odazvale pozivu na sastanak.

Na sastanku je zaključeno da postoji opasnost od širenja bolesti na životinje pa tako i na čovjeka zbog nekontroliranog odlaganja klaoničkog otpada u prirodi, kojeg u svrhu “prihrane” divljači pojedini korisnici lovišta dopremaju u šumu u velikim količinama.

Ovakva praksa je u suprotnosti sa zakonskim odredbama o zbrinjavanju klaoničkog otpada.

Od klaonica se očekuje da u ove svrhe razvrstavaju klaonički otpad, a oni koji budu nekontrolirano dopremali klaonički i drugi otpad u lovišta bit će najstrože kažnjeni.

About Author

Connect with Me: