U petak, 30. travnja 2010. godine u 11 ºº sati održat će se 96. ( devedeset i šesta ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 95. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Prostorne osnove za izradu Prostornog
plana za područje Hercegbosanske županije za period 2005-2025. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi prostornog plana
za područje Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje Deklaracije o proglašenju Hercegbosanske županije ekološkom županijom;
5. Tekuća pitanja.