U ponedjeljak 11.travnja 2011. u 9 ºº održat će se 119. (sto devetnaesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 118. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa službenika u Hercegbosanskoj županiji;
3. Razmatranje Izvješća o radu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za za 2010. godinu;
4. Razmatranje Programa rada Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za
za 2011. godinu;
5. Razmatranje Izvješća o radu Uprave za inspekcijske poslove za 2010. godinu;
6. Razmatranje Programa rada Uprave za inspekcijske poslove za 2011. godinu;
7. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za 2010. godinu;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o signaturi akta Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za Hercegbosansku županiju;
10. Tekuća pitanja.